Important

Cập nhật tài chính năm 2016 (đến 31/12/2016)

Tổng kết năm 2016 Số dư cuối kỳ: 201,515,391 VND Số dư cuối kỳ: 19,369,430 Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 12/2016) Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi…

Cập nhật ủng hộ 2019 (đến 6/11/2019)

Chi tiết ủng hộ qua VCB (tháng 11/2019) 01/11/2019 DD4400 – 0064544 – 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge 01/11/2019 VNFI – 0500251 + 300,000 818012.011119.174932.Ung…

Cập nhật ủng hộ 2018 (đến 31/12/2018)

  Ủng hộ qua Tien Phong Bank tháng 12/2018 Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch 30/12/2018 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8,800…

Cập nhật ủng hộ năm 2017 (đến 31/12/2017)

Ủng hộ qua TP Bank (Tháng 12/2017) Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch 30/12/2017 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500…

Khánh thành điểm trường Pờ Hồ Cao (11/2016)

Sau hơn 3 tháng xây dựng, trong điều kiện thời tiết vô cùng khó khăn, AABC đã xây xong ngôi nhà trên đỉnh núi Pờ Hồ (thuộc huyện Trung Lèng…

Tổng kết chuyến Trung Lèng Hồ, Bát Xát, Lào Cai

Xã Trung Lèng Hồ nằm ở phía tây nam của huyện Bát Xát, cách huyện lị khoảng 45 km về phía tây nam và là xã rộng nhất huyện. Điểm…