Important

Cập nhật tài chính năm 2016 (đến 31/12/2016)

Tổng kết năm 2016 Số dư cuối kỳ: 201,515,391 VND Số dư cuối kỳ: 19,369,430 Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 12/2016) Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi…

Cập nhật ủng hộ 2020 (đến 21/4/2020)

Từ 01/01/2020, mọi ủng hộ cho Áo Ấm Biên Cương xin vui lòng chuyển vào tài khoản chính tại Ngân Hàng Tiên Phong, Tên Tài khoản: MAI THANH HẢI, Số…

Cập nhật ủng hộ 2018 (đến 31/12/2018)

  Ủng hộ qua Tien Phong Bank tháng 12/2018 Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch 30/12/2018 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8,800…

Khánh thành điểm trường Pờ Hồ Cao (11/2016)

Sau hơn 3 tháng xây dựng, trong điều kiện thời tiết vô cùng khó khăn, AABC đã xây xong ngôi nhà trên đỉnh núi Pờ Hồ (thuộc huyện Trung Lèng…

Tổng kết chuyến Trung Lèng Hồ, Bát Xát, Lào Cai

Xã Trung Lèng Hồ nằm ở phía tây nam của huyện Bát Xát, cách huyện lị khoảng 45 km về phía tây nam và là xã rộng nhất huyện. Điểm…