Important

Cập nhật tài chính năm 2016 (đến 31/12/2016)

Tổng kết năm 2016 Số dư cuối kỳ: 201,515,391 VND Số dư cuối kỳ: 19,369,430 Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 12/2016) Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi…

Cập nhật ủng hộ 2018 (đến 23/2/2018)

Ủng hộ qua VCB Bank tháng 2/2018 Ngày giao dịch Số tham chiếu Thay đổi Số tiền Mô tả 23/02/2018 VNFI – 0826613 + 2,000,000 764930.230218.191225.NGUYEN THI PHUONG MAI 23/02/2018…

Cập nhật ủng hộ năm 2017 (đến 31/12/2017)

Ủng hộ qua TP Bank (Tháng 12/2017) Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch 30/12/2017 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500…

Khánh thành điểm trường Pờ Hồ Cao (11/2016)

Sau hơn 3 tháng xây dựng, trong điều kiện thời tiết vô cùng khó khăn, AABC đã xây xong ngôi nhà trên đỉnh núi Pờ Hồ (thuộc huyện Trung Lèng…

Tổng kết chuyến Trung Lèng Hồ, Bát Xát, Lào Cai

Xã Trung Lèng Hồ nằm ở phía tây nam của huyện Bát Xát, cách huyện lị khoảng 45 km về phía tây nam và là xã rộng nhất huyện. Điểm…