Cập nhật trong năm 2014

Từ tháng 1/5/2013, chương trình Áo Ấm Biên Cương sẽ cập nhật ủng hộ trên trang thông tin này, đồng thời với trang Facebook của chương trình. Nếu có bất cứ thiếu sót nào trong cập nhật, xin quý vị gửi thông tin để chúng tôi điều chỉnh về: quang.bui@ciaoflora.vn. Trân trọng cám ơn!

Cập nhật ủng hộ xây dựng Bia tưởng niệm ở Đồn Biên Phòng 289, xin xem tại đây

Cập nhật đến ngày 31/12/2014 qua Vietcombank

30/12/2014 L333 – 0019531 500,000.00 NGUYEN THI THANH TU.UNG HO
25/12/2014 H779 – 0000102 2,000,000 CN CTY TNHH TM&DV TH HAI VAN -DIEP T THANH XUAN
22/12/2014 VNCK – 0008187 10,000,000 IBVCB.1912140096959003.htt Quang Anh UH cho ctrinh Thong Nong-Cao Bang
15/12/2014 J633 – 0021098 500,000.00 Sender:79201001.DD:151214.SHGD:10003170.BO: TONG KIM UYEN.14IB000006278246UNG HO AABC
10/12/2014 VNCK – 0076726 1,000,000.00 IBVCB.1012141035801001.Hai chau Van Thanh Hai, Van Thanh Hang ung ho Chuong trinh Ao am Bien cuong

Cập nhật đến ngày 10/12/2014 qua Vietcombank

9/12/2014 DA21 – 0198505 1,000,000 .FrAcc:0071000827056
8/12/2014 VNCK – 0086343 300,000 Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
24/11/2014 VNCK – 0062110 5,000,000.00 IBVCB.2411140673667001.Ho Manh Hung ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
20/11/2014 L333 – 0006821 200,000.00 Sender:01202001.DD:201114.SHGD:10001945.BO: NGUYEN THI THI.995214112001139 HUE TAM UNG H O AABC T11

Cập nhật đến ngày 24/12/2014 qua Tiên Phong Bank

23/12/2014  KHUC TUAN ANH 500,000
15/12/2014  Ung ho mua ao ret cho tre em Cao Bang.BO:NGUYEN THI THU 300,000
11/12/2014  ung ho ao am bien cuong cho tre em di cao bang.BO:PHAM THI HUONG 200,000
10/12/2014  UNG HO AABC 300,000
08/12/2014  DOAN HOC DAN 500,000
06/11/2014  Nguyen Thi Hong Dung Ung ho chuong trinh ao am bien cuong chuyen di Can Nong Cao Bang 10,000,000
24/10/2014  Ung ho chong trinh Ao am bien cuong.BO:NGUYEN THI DIEU THO  1,000,000
17/10/2014 Ung ho chuong trinh Ao Am Bien Cuong.BO:NGUYEN THI THU HIEN 1,000,000
16/10/2014 TRAN THI BICH HAITT VIEN KS VA TKETO 18 TRUNG HOA  200,000

 

Cập nhật đến ngày 10/11/2014 qua Vietcombank

10/11/2014 VNCK – 0031752 300,000.00 Mai Thu Thuy (Tong Cong ty Cong nghiep tau thuy)
23/10/2014 VNCK – 0031752 300,000.00 VO LE THANG NOP TK- TONG KIM UYEN UNG HO
16/10/2014 L333 – 0008033 400,000.00 NGUYEN THI THI.995214101601560 HUE TAM UNG H O AABC

Cập nhật đến ngày 15/10/2014 qua Tiên Phong Bank

13/10/2014  NGUYEN THI THUY LAN  500,000
13/10/2014 HA ANH TUAN UNG HO AABC 6 THANG CUOI NAM 2014 1,200,000
2/10/2014 NGUYEN THI THU HA  500,000

Cập nhật đến ngày 15/10/2014 qua Vietcombank

10/10/2014 VNCK – 0031752 200,000.00 IBVCB.0910140074003001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
09/10/2014 L333 – 0014914 500,000.00 Sender:79303001.DD:091014.SHGD:10008091.BO: NGUYEN DANH VINH.CHUYEN TIEN UNG HO AO AM BIEN CUONG

Cập nhật đến ngày 26/09/2014 qua Vietcombank

25/09/2014 M436 – 0054549 1,000,000.00 FTF.CN:9704366800402972011.FrAcc:0071000827056 .ToAcc:0371003947007
25/09/2014 J633 – 0014975 300,000.00 Sender:01201001.DD:250914.SHGD:10005027.BO: TONG KIM UYEN.14IB000005240725MUA BANH KEO CHO CAC BE
25/09/2014 VNCK – 0025505 500,000.00 IBVCB.2509140027123002.Tang banh keo cho truong Mam non 2 Pa Ve Su
23/09/2014 L333 – 0004756 1,000,000.00 Sender:79302001.DD:230914.SHGD:10000465.BO: LUU DUC QUANG.(RMNO 03221409223274) UNG HO QU Y CUA AO AM BIEN CUONG (NHH VIETCOMBANK HO CHI MINH (HCM) HO CHI MINH)
18/09/2014 VNCK – 0098122 700,000.00 IBVCB.1809140275827001.UNG HO TU THIEN
11/09/2014 VNCK – 0094320 450,000.00 IBVCB.1109140823691001.ung ho ao am bien cuong
09/09/2014 Q539 – 0000023 1,000,000.00 TRUONG THI THANH THUY UNG HO AABC MUA KHAN MAT GD TIEN MAT

Cập nhật đến ngày 26/09/2014 qua Tiên Phong Bank

25/09/2014  ĐINH XUAN HOA CHUYEN TIEN UNG HO 300,000
19/09/2014  Ung ho cac chau nho mien nui.BO:NGUYEN THI THU  400,000

Cập nhật đến ngày 04/09/2014 qua Vietcombank

29/08/2014 J633 – 0025445 500,000.00 Sender:01201001.DD:290814.SHGD:10008971.BO: TONG KIM UYEN.14IB000004949016CHUYEN CHO CT AA BC
14/08/2014 L333 – 0003674 200,000.00 Sender:01202001.DD:140814.SHGD:10000606.BO: NGUYEN THI THI.995214081400256 HUE TAM UNG HO AABC
31/07/2014 1521 – 0000124 1,000,000.00 FO. BUI NGOC QUANG — AO AM BIEN CUONG ( DONG HO CHO EM THOC ) — BO. PHAM NGUYEN PHUONG TRINH
24/07/2014 VNCK – 0032535 298,000.00 IBVCB.2407140033873001.Pham Minh Quan/Pham Do Thuc Anh ung ho cac ban mien nui

Cập nhật đến ngày 04/09/2014 qua Tiên Phong Bank

04/09/2014  PHAM VAN CUONG  2,000,000
28/08/2014  NGUYEN THI DIEU THO  2,000,000
27/04/2014 Nguyen thi hong Dung ung ho cac chau o Pa Ve Sung  10,000,000
27/08/2014  Pham Thi Thuy ung ho chuong trinh  1,000,000
26/08/2014  NGO HAI YEN  1,000,000
24/07/2014  TRAN THI BICH HAITT VIEN KS VA TKETO  200,000đ

Cập nhật đến ngày 18/06/2014 qua Vietcombank

6/06/2014 C263 – 0007502 1,000,000.00 /Ref:P591923963{//}/Ref:P591923963{//}MAI NGOC KIEM – UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG
27/05/2014 VNCK – 0002241 3,000,000.00 IBVCB.2705140935333001.Ong Nguyen Dang Phong ung ho chuong trinh Ao Am Bien Cuong
12/05/2014 L333 – 0005147 200,000.00 Sender:01202001.DD:120514.SHGD:10000495.BO: NGUYEN THI THI.995214051200512 UNG HO AABC
05/05/2014 4D86 – 0000241 300,000.00 DO NGOC TUAN NT GD TIEN MAT

Cập nhật đến ngày 17/04/2014 qua Vietcombank

17/04/2014 J633 – 0014966 500,000.00 Sender:01201001.DD:170414.SHGD:10005850.BO: TONG KIM UYEN.14IB000003623447CHUYEN UNG HO AA BC
17/04/2014 L333 – 0003352 200,000.00 Sender:01202001.DD:170414.SHGD:10000342.BO: NGUYEN THI THI.995214041700304 HUE TAM UNG HO AABC
15/04/2014 1528 – 0000038 1,000,000.00 nguyen thi ngoc hien ung ho tre em truong sa 500.000d va bo doi truong sa 500.000d GD TIEN MAT
05/04/2014 VNMB – 0177574 500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20140405177574. honghanh vb ung ho mua giay in anh bo doi Truong Sa

Cập nhật đến ngày 17/04/2014 qua Tiên Phong Bank

11/04/2014  MUA MUC IN ANH TANG BO DOI TRUONG SA. NHAN TAI NH TMCP TIEN PHONG – CN HA NOI.BO:Nguyen Thi Hong Nhung 700,000
21/03/2014  HA ANH TUAN UNG HO AABC 6 THANG DAU NAM 2014. 1,200,000

Cập nhật đến ngày 03/04/2014 qua Vietcombank

01/04/2014 N825 – 0001911 2,000,000.00 FTF.CN:9704366600489793011.FrAcc:0141000041048 .ToAcc:0371003947007
27/03/2014 VNCK – 0020184 2,100,000.00 IBVCB.2703140050537002.Nhom than huu cua VMEF ung ho AABC chuyen hang Pa Vay Su
27/03/2014 VNCK – 0094769 200,000.00 IBVCB.2703140523277001.Faith Ttvn – Ung ho chuong trinh Ao am Bien cuong

Cập nhật đến ngày 20/03/2014 qua Vietcombank

19/03/2014 VNCK – 0063448 1,040,000.00 IBVCB.1903140929773002.Mac Huyen chuyen 2 mon nham TKGop 30 doi ung cho tre em Pa Vay Su + Kitty N tang 10 doi ung cho cac chau Pa Vay Su (phuongthao(at)virhcm…)
18/03/2014 VNCK – 0034124 10,000,000.00 IBVCB.1803140965477001.Do Hong Thang – Nurberg CHLB Duc ung ho tu bo ton tao NTLS Pha Long

Cập nhật đến ngày 17/03/2014 qua Vietcombank

14/03/2014 VNCK – 0035240 200,000.00 IBVCB.1403140140563001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
14/03/2014 K942 – 0000169 2,000,000.00 NGUYEN LAM XUAN HIEU NT GD TIEN MAT
14/03/2014 1T51 – 0000105 260,000.00 TRANG MY PHAM, TANG CAC CHAU PA VAY SU 10 DOI UNG GD TIEN MAT
14/03/2014 VNCK – 0014749 260,000.00 IBVCB.1303140310605001.Hop Anh tang cac chau Pa Vay Su 10 doi ung

Tiền mặt: Một doanh nghiệp giấu tên ủng hộ trực tiếp 20.000.000đ (Hai mươi triệu)

Cập nhật đến ngày 13/03/2014 qua Vietcombank

13/03/2014 VNCK – 0018155 200,000.00 IBVCB.1303140972457003.cty CQS Dong Nai ung ho mua ung cho cac chau Pa vay Su-Xi Man
13/03/2014 VNCK – 0097911 5,000,000.00 IBVCB.1303140685327003.Cong ty TNHH Ngoc Ha – Tien Giang ung ho ton tao nghia trang liet sy Pha Long
13/03/2014 VNCK – 0097772 5,000,000.00 IBVCB.1303140545415002.Cong ty TNHH Thuy san Thien Ha – Tien Giang ung ho ton tao nghia trang liet sy Pha Long
12/03/2014 L333 – 0007860 200,000.00 Sender:01202001.DD:120314.SHGD:10001997.BO: NGUYEN THI THI.995214031201231 HUE TAM UNG H O AABC

Cập nhật đến ngày 19/03/2014 qua Tiên Phong Bank

19/03/2014  HUONG THUY TANG CAC CHAU PA VAY SU 10 DOI UNG 260,000
14/03/2014  TRAN THI LOAN GUI TIEN TU BO NTLS PHA LONG MUONG KHUONG LAO CAI-2.000.000DTANG CAC CHAU PA VAY SU 50 DOIUNG-1.300.000D  3,300,000
07/03/2014  Tu bo NTLS Pha Lung.BO:NGUYEN THI THU  300,000
07/03/2014  TU BO NT LIET SI PHA LONG MUONG KHUONG LAO CAI.-.BO:VU THI LUI MINH ALEK  1,000,000
07/03/2014  UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG  300,000
07/03/2014  Ung ho chuong trinh AABC pavaysu.BO:NGUYEN THI THU  300,000
03/03/2014  Le Ngoc Van Ung ho Chuong trinh AO AM BIEN CUONG  200,000

Cập nhật đến ngày 12/03/2014 qua Vietcombank

10/03/2014 L333 – 0006513 1,000,000.00 Sender:01348002.DD:100314.SHGD:10000303.BO: MS NGUYEN THI LAN ANH.NGUYEN THI LAN ANH CHUYE N KHOAN UNG HO MUA UNG CHO CAC CHAU PA VAY SU
10/03/2014 F457 – 0000093 200,000.00 THANH PHAM UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
10/03/2014 L333 – 0003729 520,000.00 Sender:79201001.DD:100314.SHGD:10000584.BO: TRINH HA PHUONG.TANG CAC CHAU PA VAY SU 20 DOI UNG
07/03/2014 VNCK – 0023455 500,000.00 IBVCB.0703140832263001."Ung ho chuong trinh ao am bien cuong"
07/03/2014 VNCK – 0045154 260,000.00 IBVCB.0703141041905001.Tang cac chau Pa Vay Su 10 doi ung. Le Hang
07/03/2014 L333 – 0003536 1,000,000.00 Sender:79307001.DD:070314.SHGD:10000702.BO: MAI NGOC KIEM.MAI NGOC KIEM CT AO AM BIEN CUO NG
07/03/2014 P490 – 0000032 800,000.00 TRUONG THI HUONG NT TU BO NGHIA TRANG LIET SY PHA LONG MUONG KHUONG LAO CAI GD TIEN MAT
06/03/2014 6S14 – 0000213 300,000.00 VU THI KIM OANH UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
05/03/2014 VNCK – 0060483 5,000,000.00 IBVCB.0503140916917001.Pham Trung Thanh ung ho tu tao NTLS Pha Long
04/03/2014 L333 – 0008197 1,000,000.00 Sender:01204009.DD:040314.SHGD:10004056.BO: TRAN THI THU HONG(0908770189).HO THI THU THAO. 0984996571 UNG HO CHUONG TRINHÍ AO AM BIEN CUONGÍ

Cập nhật đến ngày 04/03/2014 qua Vietcombank

04/03/2014 J633 – 0005309 500,000.00 Sender: DO CHAU QUYEN DUNG HO AABC
(QUA TK CIAOFLORA)
20/02/2014 VNCK – 0084679 1,000,000.00 IBVCB.2002140717383001.AVA-Ung ho chuong trinh Ao Am Bien Cuong

Cập nhật đến ngày 20/02/2014 qua Vietcombank

06/02/2014 VNCK – 0052675 500,000.00 IBVCB.0602140743971001.tuannickname@gmail.com chuyen tien ung ho chuong trinh ao am bien cuong T2
06/02/2014 VNCK – 0046687 500,000.00 IBVCB.0602140740107002.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong

Cập nhật đến ngày 27/01/2014 qua Vietcombank

27/01/2014 L333 – 0003244 200,000.00 Sender:01202001.DD:270114.SHGD:10000883.BO: NGUYEN THI THI.995214012702007 NTTHI UNG HO AABC
22/01/2014 VNCK – 0088833 10,000,000.00 IBVCB.2201140014437001.Cong ty TNHH san xuat vat lieu va xay dung Vinh Hai – Bien Hoa, Dong nai ung ho Chuong trinh Ao am bien cuong
22/01/2014 VNCK – 0071287 800,000.00 IBVCB.2101140025919004.AABC_CU CHI DONG DOI
14/01/2014 9694 – 0000034 1,000,000.00 ao am cho cac chau vung cao
13/01/2014 VNCK – 0072250 500,000.00 IBVCB.1301140321965002.tuannickname@gmail.com chuyen tien ung ho chuong trinh ao am bien cuong T1.2014

Cập nhật đến ngày 27/2/2014 qua NH Tiên Phong

24/02/2014  DAO THANH THUY  500,000
21/02/2014  HA TRUNG THANH UNG HO CT AO AM BIENCUONG MIEN CONG BO THONG TIN  500,000

Cập nhật đến ngày 27/1/2014 qua NH Tiên Phong

22/01/2014  LY THI KIM HONG UNG HO  5,000,000
07/01/2014  Ung ho AABC  500,000
26/12/2013  VO THI THUONG LAN  500,000
24/12/2013  PHAM VAN CUONG  1,000,000

Cập nhật đến ngày 27/12/2013 qua Vietcombank

19/12/2013 L333 – 0003156 200,000.00 Sender:01202001.DD:191213.SHGD:10000057.BO: NGUYEN THI THI.995213121900181 NGUYEN THI T HI UNG HO AABC
16/12/2013 VNCK – 0081588 500,000.00 IBVCB.1612130530898002.tuannickname@gmail.com chuyen tien ung ho chuong trinh ao am bien cuong T12

Cập nhật đến ngày 15/12/2013 qua Vietcombank

14/12/2013 VNCK – 0021413 5,000,000.00 IBVCB.1312130246390001.Cty TNHH Ngoc Ha – Tien Giang ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
11/12/2013 VNCK – 0013419 1,400,000.00 IBVCB.1112131038262003.UH AABC- Thang 10- Cu Chi Dong Doi
11/12/2013 VNCK – 0013553 1,300,000.00 IBVCB.1112130764598004.UH AABC-Thang 11- Cu Chi Dong Doi
10/12/2013 X651 – 0000147 2,000,000.00 LIEN HUONG UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG // NN NGUYEN DIEU LIEN TAM GD TIEN MAT
10/12/2013 VNCK – 0078729 500,000.00 IBVCB.1012130120296002.chi HongT ung ho AABC
05/12/2013 VNCK – 0096569 300,000.00 IBVCB.0512130032874002.ung ho chuong trinh ao am bien cuong

Cập nhật đến ngày 02/12/2013 qua NH Tiên Phong

04/12/2013  PHAM T NGUYET ANH  200,000
02/12/2013  A ANH TUAN UNG HO AABC  200,000
02/12/2013  NGUYEN THI THU – Ung ho chuong trinh AABC  300,000
25/11/2013  -CHUYEN CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG.BO:NGUYEN TIEN DAT  3,000,000
19/11/2013  IBUNG HO AABC.BO:MAI HOANG BAC  200,000
09/11/2013 THANH CAO HAI PHONG UNG HO  300,000

Cập nhật đến ngày 23/11/2013 qua Vietcombank

23/11/2013 VNCK – 0094371 500,000.00 IBVCB.2211130249412001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
20/11/2013 VNCK – 0097784 500,000.00 IBVCB.2011130659608001.CLB6 (hungvehn@yahoo.com) ung ho AABC
18/11/2013 VNCK – 0037746 2,000,000.00 IBVCB.1811130774638002.Ung ho AABC
09/11/2013 VNCK – 0075454 1,300,000.00 IBVCB.0911130661662004.Gr Quang Anh UH ban Ta Lo Sen dot 2
09/11/2013 VNCK – 0065283 500,000.00 IBVCB.0911130221832001.tuannickname@gmail.com chuyen tien ung ho chuong trinh ao am bien cuong T11

Cập nhật đến ngày 08/11/2013 qua NH Tiên Phong

07/11/2013  HA THI THU HANG – Mua quan ao cho cac be vung cao 500,000
01/11/2013  TIENPHONGBANK HA NOI-.BO:HA TRI TUE 200,000
01/11/2013  Ung ho mua ao am cho cac chau vung cao.BO:NGUYEN THI HOANG LUONG 2,000,000

Cập nhật đến ngày 08/11/2013 qua Vietcombank

08/11/2013 VNCK – 0029228 7,500,000.00 IBVCB.0811130135130002.Quy tu thien cua nhan vien Hoi dong Anh Viet Nam tai Ha Noi tang chan am cho cac chau Mam Non Thang Tin, Ha Giang
07/11/2013 VNCK – 0094831 500,000.00 IBVCB.0711130513944002.Ung ho ban Ta Lo San
07/11/2013 VNCK – 0089975 2,500,000.00 IBVCB.0711130790646002.Gr Quang Anh UH ban Ta Lo Sen
06/11/2013 VNCK – 0045587 500,000.00 IBVCB.0611130254166001.ung ho ao am bien cuong
06/11/2013 VNCK – 0054258 2,120,000.00 IBVCB.0611130128756003.Chuyen 10.000 yen (nhận TM) vào VCB

Cập nhật đến ngày 06/11/2013 qua Vietcombank

06/11/2013 VNCK – 0040188 500,000.00 IBVCB.0511130306444001.Ung ho mua radio cho ban Ta Lo San Muong Nhe
06/11/2013 VNCK – 0045587 500,000.00 IBVCB.0611130254166001.ung ho ao am bien cuong
05/11/2013 VNCK – 0016183 1,000,000.00 IBVCB.0511130798266004.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong

Cập nhật đến ngày 30/10/2013 qua NH Tiên Phong

29/10/2013  Gop mua dep hoac ao am cho cac chau vung cao.BO:le thi bich phuong 500,000
28/10/2013  VU MINH PHUONG148 TAN MAI-995213102801318 – UNG HO CHUONG TRINH 500,000
28/10/2013  NGUYEN THI THUY901-A TANG 9 KDT MOI YEN HOA HA NOI-995213102800666 – UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG 1,000,000

Cập nhật đến ngày 29/10/2013 qua Vietcombank

28/10/2013 VNCK – 0037366 212,000.00 IBVCB.2810130236840003.Chuyen 10000 Yen cua ban Ha Phuong doi sang tien Viet
26/10/2013 VNCK – 0004113 1,400,000.00 IBVCB.2610130171770003.AABC_CU CHI DONG DOI

Cập nhật đến ngày 26/10/2013 qua NH Tiên Phong

25/10/2013  IBUNG HO DONG BAO MIEN TRUNG.BO:HOANG HUONG NHU 300,000
24/10/2013  NGUYEN BAO NGOC UNG HO AO AM BIEN CUONG 500,000

Cập nhật đến ngày 26/10/2013 qua Vietcombank

24/10/2013 H979 – 0000059 1,000,000.00 LE THI THUY TRANG – NHOM TU THIEN NOP UNG HO CUU TRO DONG BAO LU LUT GD TIEN MAT
23/10/2013 J633 – 0012707 1,000,000.00 Sender:79302001.DD:231013.SHGD:10003774.BO: LUU DUC QUANG.(RMNO 03221310238202) CHUYEN TI EN UNG HO MIEN TRUNG CHO AABC (NHH VIETCOMBANK HO CHI MINH (HCM) HO CHI MINH)
22/10/2013 VNCK – 0071029 500,000.00 IBVCB.2210130901040002.Be Tam Dan Ung Ho Dong Bao Mien Trung
22/10/2013 Z550 – 0000033 400,000.00 NGUYEN THUY KIM YEN NT 200K UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG BI BAO SO 11 + 200K UNG HO CT AABC AO AM CHO BE GD TIEN MAT

Cập nhật đến ngày 22/10/2013 qua NH Tiên Phong

21/10/2013  FACEBOOK TU NGUYEN VA HOANG THANH DAT UNG HO 1,000,000
21/10/2013  TRAN THI MAI LAN UNG HO 500,000
21/10/2013  BUI HAI NINH UNG HO DONG BAO MIEN TRUNG 500,000
21/10/2013  MAI NGOC KIEM–UNG HO HOC SINH LU LUT 1,000,000
18/10/2013  HUYNH VINH PHONG, HUYNH TUE NGHIEM UNG HO 1,000,000
18/10/2013  MAI THI DUNG417-49-60 QUANG TRUNG  800,000

Cập nhật đến ngày 22/10/2013 qua Vietcombank

21/10/2013 L333 – 0012095 300,000.00 Sender:79305016.DD:211013.SHGD:10000257.BO: DANG THANH LONG.UNG HO AABC
19/10/2013 VNCK – 0081211 200,000.00 IBVCB.1910130121738002.Mai Thi Hoa ung ho hoc sinh mien trung
19/10/2013 VNCK – 0081158 400,000.00 IBVCB.1910130005986001.Tran Hong Thuy + Tran Thi Dinh ung ho hoc sinh mien Trung

Cập nhật nhanh 2 món tiền mặt ủng hộ qua văn phòng VinaLink

 18/10/2013 Phan Huong Vinalink  2,000,000
 18/10/2013 Nguyen Ngoc Tu Cty giai phap phan mem ke toan 3A  1,000,000

Cập nhật đến ngày 18/10/2013 qua NH Tiên Phong

 18/10/2013  Tho Soc ung ho hoc sinh mien Trung ChargeDetails OUR.BO:DANG THI MINH DUC  500,000
 18/10/2013   ung ho chuong trinh ao am bien cuong.BO:NGUYEN THI NGOC LINH  200,000
 17/10/2013  DAO THANH THUY UNG HO HOC SINH MIEN TRUNG  1,000,000
 18/10/2013  TU HOANG CAM TU – Nhaiben chuyen tien ung ho Quang Binh  1,500,000

Cập nhật đến ngày 18/10/2013 qua Vietcombank

18/10/2013 VNCK – 0039178 100,000.00 IBVCB.1710130253086001.ung ho dong bao mien Trung bi bao so 11
18/10/2013 VNCK – 0055995 500,000.00 IBVCB.1810130849314004.TM – Ung ho dong bao mien Trung
18/10/2013 5732 – 0008001 500,000.00 FTF.CN:9704366800734808016.FrAcc:0011000811928 .ToAcc:0371003947007
18/10/2013 L333 – 0005050 1,000,000.00 Sender:79204023.DD:181013.SHGD:10001069.BO: BUI THI HUONG GIANG.GIANG TOM UNG HO MIEN TRUN G
18/10/2013 VNCK – 0048308 1,000,000.00 IBVCB.1810130584408001.Pham Thuy Hang ung ho hoc sinh Mien Trung
18/10/2013 VNCK – 0046624 500,000.00 IBVCB.1810130278104001.Ung ho dong bao mien Trung bi bao so 11
16/10/2013 VNCK – 0095325 200,000.00 IBVCB.1610130288750001.Vu Huyen Trang ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
16/10/2013 X417 – 0000058 2,000,000.00 NGUYEN MINH HANG UNG HO CT AO AM BIEN CUONG MUA CHAN AO AM CHO BE
14/10/2013 L333 – 0003453 200,000.00 Sender:01202001.DD:141013.SHGD:10000464.BO: NGUYEN THI THI.995213101400298 NGUYEN THI T HI UNG HO AABC

Cập nhật đến ngày 11/10/2013 qua Vietcombank

03/10/2013 VNCK – 0061617 500,000.00 IBVCB.0310130593804001.CLB6 (hungvehn@yahoo.com) ung ho AABC
03/10/2013 VNCK – 0079310 1,000,000.00 IBVCB.0310130867362002.HC ung ho chuong trinh ao am bien cuong
03/10/2013 J633 – 0012856 5,000,000.00 Sender:01307001.DD:031013.SHGD:10001995.BO: NGUYEN DIEU HIEN. HA THI THANH CHAM SONG TAI CZECH UNG HO QUY AO AM BIEN CUONG

Cập nhật đến ngày 11/10/2013 qua TienPhongBank

04/10/2013  KHUC TUAN ANH  300,000
2/10/2013  BO:NGUYEN THI THUY 500,000

Cập nhật đến ngày 3/10/2013 qua Vietcombank

02/10/2013 L307 – 0000027 500,000.00 tran lan anh nt ung ho chuong trinh “ao am bien cuong” GD TIEN MAT
01/10/2013 VNCK – 0002233 500,000.00 IBVCB.0110130673036004.Ung ho AABC

Cập nhật đến ngày 1/10/2013 qua TienPhongBank

1/10/2013  HA ANH TUAN UNG HO AABC 200,000
1/10/2013  LY TRUNG DUNG NT UNG HO 2,000,000
30/09/2013  VU MINH PHUONG148 TAN MAI 500,000
27/09/2013  NGUYEN DU LAM 2,000,000
25/09/2013  TRAN THI LOAN UNG HO CHUONG TRINH  1,000,000
25/09/2013  TU TRAN THI THANH HUYEN 1,000,000
24/09/2013   PHAM MINH NGUYET – Ung ho AO AM BIEN CUONG 500,000
24/09/2013  NGUYEN THI THU – Ung ho chuong trinh AABC  300,000

Cập nhật đến ngày 27/9/2013 qua Vietcombank

27/09/2013 L333 – 0003023 4,200,000.00 Sender:01204009.DD:270913.SHGD:10000289.BO: PHAM THI BANG.NHAN TAI CN TP HCM
26/09/2013 9P58 – 0000051 1,000,000.00 DAO THUY DUNG CT UNG HO AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
26/09/2013 2K14 – 0000132 600,000.00 LE THI THUY TRANG – H,M,L,H,T,N,H,T GUI AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
26/09/2013 VNCK – 0031112 1,000,000.00 IBVCB.2609130853722002.Tang cac be Si Lo Lau, Phong Tho

Cập nhật đến ngày 23/9/2013 qua Vietcombank

23/09/2013 VNCK – 0033109 300,000.00 IBVCB.2309130405922001.ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
21/09/2013 VNCK – 0078592 200,000.00 IBVCB.2109131029030001.Ung ho Ao am BIen cuong (200.000)
20/09/2013 VNCK – 0060853 1,600,000.00 IBVCB.2009130558500002.AABC_Cu Chi Dong Doi
19/09/2013 VNCK – 0009691 300,000.00 IBVCB.1809130563526001.ung ho chuong trinh ao am bien cuong

Cập nhật đến ngày 19/9/2013 qua NH Tiên Phong

19/09/2013 UNG HO CT AO AM BIEN CUONG-.BO:MAI NGOC KIEM       1,000,000
18/09/2013  UNG HO AABC.BO:NGUYEN MINH TAN  500,000
17/09/2013 UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG MS TRINH TONG CUC DU LICH 1,000,000
17/09/2013 CHAU YEN TRANG UNG HO CT AO AM BIEN CUONG.BO:DO DANG TAN 5,000,000

Cập nhật ngày 17/9/2013 qua Vietcombank

17/09/2013 VNCK – 0061929 500,000.00 IBVCB.1709130971812001.tuannickname@gmail.com chuyen tien ung ho chuong trinh ao am bien cuong T9
17/09/2013 L333 – 0003397 200,000.00 Sender:01202001.DD:170913.SHGD:10000251.BO: NGUYEN THI THI.995213091700223 NGUYEN THI T HI UNG HO AABC
17/09/2013 VNVT – 0154483 300,000.00 VCBVT.84989839739.CT tu 0021001130448.BUI THI LAN PHUONG sang 0371003947007.BUI NGOC QUANG.130917576558464.VNVT20130917154483.Ung ho chuong trinh Aabc
15/09/2013 VNCK – 0097568 400,000.00 IBVCB.1509130478364001.Ung ho chuong trinh ao am bien cuong
14/09/2013 M437 – 0007021 1,000,000.00 FTF.CN:9704366600515982018.FrAcc:0181000175476 .ToAcc:0371003947007
12/09/2013 VNCK – 0018158 500,000.00 IBVCB.1209130225332003.Duong Thu Ngoc ung ho 500k va quan ao tang AABC

Cập nhật ngày 17/9/2013 qua NH Tiên Phong

16/09/2013 CHUYEN TIEN UNG HO TRE EN.BO:dang dinh Long         4,200,000
16/09/2013 CHU TIEN CONG53B TO 4 TO HIEU – TX SON LA       200,000
12/09/2013  PHAM THI TRUNG HAU3K 190 LO DUC HAI BA TRUNG
CTY CK QUOC GIA
   200,000

Cập nhật ngày 11/9/2013 qua NH Tiên Phong

11/09/2013 000CT07132540251 1,000,000  Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong.BO:DAO VIET ANH
11/09/2013 000CT07132540176 200,000 PHAM THI NGUYET ANH UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG

Cập nhật ngày 11/9/2013 qua Vietcombank

11/09/2013 VNCK – 0079153 1,000,000.00 IBVCB.1109130650280001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
11/09/2013 L333 – 0007510 1,000,000.00 Sender:79204023.DD:110913.SHGD:10002830.BO: BUI THI HUONG GIANG.BUI THI HUONG GIANG NH VB SP LAO CAI UNG HO CAC EM O HANG GIANG TRAM TAU YEN BAI

Cập nhật ngày 10/9/2013 qua Tiên Phong Bank

06/09/2013 012CTIB132490035  DAO THI NHU QUYNH – Ung ho AMBC 150,000

Cập nhật ngày 10/9/2013 Qua Vietcombank

09/09/2013 1T51 – 0000067 2,000,000 NGUYEN THI NHU NGUYEN CONG TY TNHH GIAO DUC (32 LINH LANG HN) UNG HO CHUONG TRINH “AO AM B IEN CUONG”) GD TIEN MAT
08/09/2013 5569 – 0000093  2,000,000 FrAcc:0011001581654

Cập nhật ngày 6/9/2013

Chị Cẩm Hà chuyển 500.000đ (tiền mặt, sẽ được ghi có vào VCB)

06/09/2013 VNCK – 0023520 300,000.00 IBVCB.0609130731394001.Luc Phuong ung ho Ao am bien cuong

Cập nhật đến ngày 5/9/2013 qua Vietcombank

05/09/2013 Z039 – 0000082 500,000.00 PHAM THI MY XUAN UNG HO CAC BE VUNG CAO (FB.VO TAM) GD TIEN MAT
05/09/2013 VNCK – 0096854 300,000.00 IBVCB.0509130489390002.Ung ho quy AABC

Cập nhật đến ngày 5/9/2013 qua Tien Phong Bank

05/09/2013 MAILANTRAN UNG HO CT TU THIEN AO AM BIEN CUONG.          300,000
05/09/2013  HA ANH TUAN UNG HO       200,000
05/09/2013 THANH KAO – HAI PHONG (098868124X) UNG HO     500,000
04/09/2013 gia dinh tep miu than tang.BO:tran thi thom       500,000
04/09/2013 HOANG HUONG NHU 300,000

Cập nhật ngày 5/9/2013

Bạn Trúc Mi Trần chuyển 100USD

Cập nhật đến ngày 3/9/2013 qua Vietcombank

03/09/2013 1Z24 – 0032975 1,000,000.00 FTF.CN:9704366802216679014.FrAcc:0031000507754
nick facebook “Cu Bi”
01/09/2013 C942 – 0004095 200,000.00 FTF.CN:9704366803959674014.FrAcc:0011003204668 .ToAcc:0371003947007

Cập nhật đến ngày 3/9/2013 qua Tien Phong Bank

03/09/2013 000CT07132460154 00000034002 TU SGD NHNN VIET NAM – Ung Ho Chuong Trinh Ao Am Bien Cuong..BO:HOANG THI ANH TUYET 200,000

Cập nhật đến ngày 30/8/2013 qua Tien Phong Bank

30/08/2013 NGUYEN THU TRANG UNG HO CHUONG TRINH          200,000
30/08/2013 CU THI PHUONG DUNG CHUYEN TIEN UNG HO CHUONG TRINH        500,000
29/08/2013 AO AM BIEN CUONG.BO:NGUYEN MANH DUNG      500,000

Cập nhật đến ngày 30/8/2013 qua Vietcombank

30/08/2013 CHI PHAN ung ho 200 USD (ty gia 21.110 ngay 30-8)          4,220,000
30/08/2013 Vo Nguyen Thien An ung ho ct AABC        1,000,000
29/08/2013 IBVCB.2808130961722003.Ung ho chuong trinh ao am bien cuong      1,000,000
29/08/2013 IBVCB.2808130474786002.Ung ho chuong trinh ao am bien cuong       1,000,000
29/08/2013 FTF.CN:9704366801165663029 (FB Lê Bình) 30,000,000

Cập nhật đến ngày 29/8/2013 qua Vietcombank

29/08/2013 VNCK – 0055612 1,000,000.00 IBVCB.2808130961722003.
29/08/2013 VNCK – 0055538 1,000,000.00 IBVCB.2808130474786002.

Cập nhật đến ngày 28/8/2013 qua Vietcombank

28/08/2013 UNG HO CAC CHAU HANG GANG-TANG TRUNG KIEN          1,000,000
28/08/2013 MOT BAN GIAU TEN UNG CHUONG TRINH       1,000,000
28/08/2013 BAN BONG BANH BAO UNG HO CHUONG TRINH      3,000,000
28/08/2013   BAN BINH NGUYEN UNG HO CHUONG TRINH AABC       1,000,000
28/08/2013 Ung ho AABC_ Cu Chi Dong Doi          1,400,000
27/08/2013 UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG (Q473 – 0000113)        1,000,000
27/08/2013 IBVCB.2708130432676001.Vothuong ung ho chuong trinh      200,000
26/08/2013 IBVCB.2608130761794001.Ung ho mua cap long com       500,000
26/08/2013 Nguyen Kim Ngan ung ho mua dep cho cac con Phong Tho 1,000,000

Cập nhật đến ngày 28/8/2013 qua Tien Phong Bank

28/08/2013 .NGOC SHINRAI CT UNG HO CT       500,000
27/08/2013 .KH TRINH XUAN NGUYEN UNG HO AABC         300,000
23/08/2013 Ung Ho Chuong Trinh Ao Am Bien Cuong.BO:HOANG THI ANH TUYET       200,000đ
23/08/2013 TU HA THI THU HANG   500,000đ

Cập nhật đến ngày 23/8/2013 qua Vietcombank

23/08/2013 DAO THUY DUNG UNG HO MUA CAP LONG COM          1,200,000
23/08/2013 VU MINH PHUONG.UNG HO CHUONG TRINH       500,000
23/08/2013 MAI THI DUNG.995213082300511 UNG HO 20 CAMEN          1,200,000
23/08/2013 TRINH KHANH HUONG – Ung ho cap long tram tau        3,000,000
23/08/2013 Thuy Nguyen ung ho giup tre em Tram Tau mua cap long com      500,000
22/08/2013  TRAN DUC HIEU.VU DUONG NGOC UNG HO       1,000,000
21/08/2013 Từ tài khoản:0181001346240 500,000

Cập nhật đến ngày 21/8/2013 qua Tiên Phong Bank

21/08/2013 NGUYEN DIEU LIEN PHUONG–UNG HO MUA DEP CHO CAC CHAU         2,000,000đ
21/08/2013 Ung ho 50 doi dep cho chau o phong tho lai chau .kh VO THI THUONG LAN       500,000đ
20/08/2013 NGUYEN THI THU – Em Pham Huong Giang – CCT USA ung ho ct mua dep cho cac em nho     500,000đ

Cập nhật đến ngày 20/8/2013 qua Vietcombank

20/08/2013 MAI THI DUNG.995213082095759 HOANG KHANH CAO LANH DONG THAP       200,000đ
20/08/2013 Chau Nguyen Bao Ha, HN gui cac bac AABC mua dep tang cac ban mien nui    300,000đ

Cập nhật đến ngày 19/8/2013 qua Vietcombank

19/08/2013 NGUYEN THI THI UNG HO CHUONG TRINH         200,000đ
19/08/2013 Huyền Trần – cty Bách Liên ung ho ao am bien cuong       1,000,000đ
19/08/2013 Một bạn không đề tên – Số tham chiếu 0U61 – 0010395     200,000đ
19/08/2013 Một bạn không đề tên (Dung de mua dep cho may dua nho)     1,000,000đ
17/08/2013 Hoang Tien Dat ung ho AABC          200,000

Cập nhật đến ngày 15/8/2013 qua Vietcombank

15/08/2013 Văn Thanh Hải – Thanh Hằng chuyển từ ngày 29/7chuyển vào tk bạn Mạc Huyền          1,000,000
15/08/2013 .Hoi me & be tai HP, 419 Le Loi- (Ms.Dung)       1,000,000

Cập nhật đến ngày 14/8/2013 qua Tien Phong Bank

14/08/2013 MAI THI DUNG417-49-60 QUANG TRUNG TO 52P10 Q.GO VAP          1,000,000

Cập nhật đến ngày 14/8/2013 qua Vietcombank

14/08/2013 SunMoon Co ung ho AABC          1,000,000
13/08/2013 BUI THI HUONG GIANG       2,000,000
13/08/2013 Be Bill TP HCM          500,000
13/08/2013 LUU DUC QUANG        500,000

Cập nhật đến ngày 12/8/2013 qua Vietcombank

12/08/2013 (Nguyễn Trà My, nick FB Guyan Nguyen –  Úc)
chuyển vào tk bạn Mạc Huyền
         3,900,000
 12/08/2013 chị Tổng Kim Uyên chuyển vào tk bạn Mạc Huyền        500,000
 08/08/2013 nhandhtm79 ung ho chuong trinh AABC      1,000,000
08/08/2013 tuannickname@gmail.com ung ho chuong trinh AABC T8       500,000
08/08/2013 Hoai Nam – Ung ho AABC – Si Lo Lau, Lai Chau 500,000
08/08/2013 KHA QUYNH KHANH VA NGUYEN THI NGOC HIEN        1,000,000
 08/08/2013 Khanh Thu (VT) ung ho chuong trinh AABC       300,000
 07/08/2013 IBVCB.0708130554528001 (không đề tên)      500,000

Cập nhật đến ngày 9/8/2013 qua Tienphong Bank

09/08/2013 TRAN LE DUNG (LYHUYEN@YAHOO.COM)          4,200,000đ
07/08/2013 HA ANH TUAN UNG HO AABC          200,000

Cập nhật đến ngày 6/8/2013 qua Vietcombank

02/08/2013 IBVCB.0208130369042002.Luc Phuong ung ho          200,000
02/08/2013 IBVCB.0208130076352001.
Ung ho Chuong trinh AABC (Mam non Si Lo Lau va Ma Ly Chai)
         1,000,000

Cập nhật đến ngày 6/8/2013 qua Tiên Phong Bank

06/08/2013 TRAN THI THANH HUYEN          1,000,000
 05/08/2013 Nguyen Thi Minh Ngoc          1,000,000
 02/08/2013 DOAN NGUYEN KHOI          2,000,000
 31/07/2013 LY THI KIM HONG          4,000,000
 24/07/2013 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001              1,000
 24/07/2013 NGUYEN HOANG – FB vn.hoangnguyen Ung ho chuong trinh AABC- Si Lo Lau            500,000
 22/07/2013 NGUYEN MINH TAN            500,000
 10/07/2013 HA ANH TUAN UNG HO AABC            200,000
 01/07/2013 VO THI PHUONG LAN          1,000,000

Cập nhật ngày 10/7/2013

10/07/2013 VNCK – 0027651 + 500,000 tuannickname@… chuyen tien ung ho AABC T7

Cập nhật ngày 19/6/2013

Bạn Nguyễn Trí Thức, ủng hộ 1.000.000đ qua chị Huong bongbop Nguyen

Cập nhật đến ngày 7/6/2013

STT Ngày GD Ngân hàng Thông tin giao dịch Số tiền
1 7/6/2013 Vietcombank Đồng đội củ chi ủng hộ 2,400,000
2 7/6/2013 Vietcombank Tuannickname@gmail.com ủng hộ 500,000
3 5/6/2013 Tienphongbank Hà Anh Tuấn ủng hộ 200,000
4 5/6/2013 Vietcombank Thầy trò lớp cao học cntp&cnsh ủng hộ 2,000,000
5 31/5/2013 Vietcombank Bạn Nguyễn Thị Hà Nhân ủng hộ 600,000
6 31/5/2013 Vietcombank Bạn Trà Vũ ủng hộ Lũng Cú 500,000
7 30/5/2013 Vietcombank FB Hoang Thanh Dat ủng hộ 300,000
8 30/5/2013 Vietcombank Một bạn ko ghi rõ tên ủng hộ 500,000
9 29/5/2013 Vietcombank Chị Huongbop và Phuong lee ủng hộ đi Lũng Cú 3,500,000
10 28/5/2013 Vietcombank Tổ chức giáo dục Montessori ủng hộ 200 Đô Canada + 1.200.000 VND 5,100,000
11 28/5/2013 Vietcombank Chị Mai Anh (cắt tóc) ủng hộ 500,000
12 28/5/2013 Vietcombank Nick FB Van Trang ủng hộ (đồn BP Lũng Cú) 1,000,000
13 22/5/2013 Vietcombank Một bạn không ghi tên ủng hộ 209,000
14 22/5/2013 Vietcombank Môột bạn không ghi tên ủng hộ 500,000
15 22/5/2013 Vietcombank Bạn Nguyen Ai Linh ủng hộ 1,000,000
16 14/5/2013 Tienphongbank Bạn Trieu Huynh New York ủng hộ 500,000
17 14/5/2013 Vietcombank Chị Nguyen Kieu Oanh ủng hộ 1,000,000
18 10/5/2013 Vietcombank Môột bạn ko ghi rõ tên ủng hộ 1,000,000
19 10/5/2013 Vietcombank Bạn Pham Hong Giang ủng hộ 1,000,000
20 10/5/2013 Viettinbank Nick FB Minh Nhật Vũ ủng hộ 500,000
21 7/5/2013 Vietcombank Đồng đội củ chi ủng hộ 2,400,000
22 6/5/2013 Tienphongbank Tran Giang Oanh ủng hộ 500,000
23 6/5/2013 Techcombank Nguyen Thi Phuong Huyen ủng hộ 500,000
24 6/5/2013 Vietcombank FB Nam Dương (bạn Gà xinh) ủng hộ 500,000
25 4/5/2013 Tienphongbank Bạn Nguyen Thi Minh ủng hộ 500,000
26 4/5/2013 Vietcombank Bạn Vu Manh Hong ủng hộ 500,000
27 4/52013 Vietcombank Một bạn ủng hộ 200,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*