Cập nhật tài chính năm 2016 (đến 31/12/2016)

Tổng kết năm 2016
Số dư cuối kỳ: 201,515,391 VND
Số dư cuối kỳ: 19,369,430

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 12/2016)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư  Tài khoản đối ứng Mã giao dịch
28/12/2016 PHI SMS BANKING 8,800 19,369,430  – 021CA11163630455
25/12/2016 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 5,337 19,378,230  – 021DDODVND 00001
19/12/2016 Ngo Thanh Long ung ho mua mi tom cho chuong trinh AABC tai Quang Long – Cao Bang thang 12-2016..BO:NGO THANH LONG.Ref 00000681 2,000,000 19,372,893 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07163542246
14/12/2016 Doan Ngoc Thu ung ho ct Ao am bien cuong 10,000,000 17,372,893 00290092051 – NGO VAN VUONG 011CTMB163490157
13/12/2016 BACH THI UYEN-995216121350813 – Luong Thu Thuy CBung ho AABC Ref995216121350813 500,000 7,372,893 00084108001 – NHTMCP DAU TU VA PHAT TRIEN VN-CNHN 000CT07163483045
06/12/2016 IB CT 01358002CN Ha Noi Ung ho hoc sinh o don BP Ka Tum.BO:NGUYEN THI PHUONG MAI.Ref 00000044 1,000,000 6,872,893 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07163410031

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 12/2016)

31/12/2016 DD4400 – 0265293 + 43,342 Tra lai tien gui/Interest paid
30/12/2016 VNCK – 0683289 1,299,300 IBVCB.3012160371097002.Thanh toan tien hosting aoambiencuong.com 2 nam
30/12/2016 VNCK – 0678925 6,533,300 IBVCB.3012160457031001.Thanh toan dut diem chuyen Quang Long (Cao Bang 12/2016) balo, ao, dep, banh keo…
30/12/2016 VNCK – 0721682 132,900 IBVCB.3012160990445003.Chuyen bo sung tien hosting aoambiencuong.com
28/12/2016 VNCN – 0046382 5,011,000 IBVCB.2812160001438001.AABC thanh toan chi phi mua tu sat tang tram BP chuyen Ha Lang (Cao Bang) 12/2016
28/12/2016 VNCK – 0454589 + 500,000 IBVCB.2812160977423001.Le Thi Hai Yen ung ho quy AABC
20/12/2016 VNMB – 0664179 + 2,000,000 IBVCB.VNMB. VNMB20161220664179. Be Tran Thien Tan ung ho ct
16/12/2016 VNCK – 0564567 + 4,000,000 IBVCB.1612160678756001.Chi Dung va cac ban HP ung ho AABC
15/12/2016 VNDN – 0063534 + 10,000,000 IBVCB.1512160255438002.Be Hoan Hao, Thanh Thien, Hanh Phuc ung ho cac Co
13/12/2016 U188 – 0000079 + 5,000,000 NGUYEN DIEU LIEN KHANH // UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
13/12/2016 J633 – 0013174 + 10,000,000 Sender:79307001.DD:131216.SHGD:10002874.BO:VU THI HONG THAM.THE WIND CHUYEN TIEN UNG HO AO AM BIEN CUONG
09/12/2016 VNVT – 0506895 + 1,000,000 VCBVT.84982750110.CT tu 0301000345355.VU HONG HANH sang 0251001305397.BUI NGOC QUANG.161209217634289.VNVT20161209506895.Hanh Vuhong ung ho AABC
07/12/2016 J633 – 0006137 + 2,000,000 Sender:01204001.DD:071216.SHGD:10000625.BO:NGUYEN HOAI ANH.LAM GOM BAT TRANG
02/12/2016 LK54 – 0000060 + 2,000,000 TU BEP SON HA UNG HO QUY AO AM BIEN CUONG

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 11/2016)

30/11/2016 VNCK – 0132134 + 1,500,000 IBVCB.3011160267106001.Ung ho chuong trinh di Quang long — Cao Bang
25/11/2016 DD4400 – 0268136 + 14,427 Tra lai tien gui/Interest paid
18/11/2016 J633 – 0010345 + 3,515,000 Sender:01204009.DD:181116.SHGD:19002932.BO:LUONG THI HONG.LUONG THI HONG GUI ANH QUANG SO TIEN CON LAI SAU KHI MUA DO HO AABC
14/11/2016 ZZ45 – 0006499 + 18,500,000 Sender:79310001.DD:141116.SHGD:10002446.BO:DO NGUYEN THO TRANG.TRANG VA NA CHUYEN TIEN TU THIEN
11/11/2016 5J25 – 0000002 + 3,000,000 NGUYEN DIEU LIEN KHANH // UNG HO CHUONG TRINH “AO AM BIEN CUONG
08/11/2016 VNVT – 0153441 + 800,000 VCBVT.84988666886.CT tu 0011004308866.DANG MAI HUONG sang 0251001305397.BUI NGOC QUANG.161108230065662.VNVT20161108153441.Em Huong Viettel AABC

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 9-10-11/2016)

28/11/2016 BACH THI UYEN­ 995216112853475 ­ Ung ho Ao am biencuong Ref995216112853475 1,000,000 5,872,893 000CT07163333644
28/11/2016 PHÍ SMS  8,800 4,872,893 021CA11163330572
24/11/2016 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 2,487 4,881,693 021DDODVND 00001
28/10/2016 PHI SMS BANKING 8,800 4,879,206 021CA11163020392
25/10/2016 Ao Am B/Cuong tam chi chuyen PHC 11/2016  40,428,800 4,888,006 021ITC3162990504
07/10/2016 NGUYEN THI THI-995216100700446 –  Ung ho AABC Ref995216100700446 200,000 47,041,476 000CT07162810065
28/09/2016 PHI SMS BANKING 8,800 46,841,476 021CA11162720259
25/09/2016 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 23,804 46,850,276 021DDODVND 00001

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 10/2016)

25/10/2016 DD4400 – 0273624 + 16,884 Tra lai tien gui/Interest paid
20/10/2016 ZZ61 – 0004471 + 900,000 Sender:79314001.DD:201016.SHGD:10000173.BO:HUYNH TRUONG TRUC NGAN.HUYNH NGAN CT PO HO CAO
19/10/2016 J633 – 0006239 + 2,000,000 Sender:79307001.DD:191016.SHGD:10001098.BO:NGO DINH HOANG.IBCHUYEN TIEN JENNY VU UNG HO MU A AO AM CHO CO GIAO BO HO CAO
17/10/2016 VNCK – 0664488 + 1,000,000 IBVCB.1710160007715003.FB Hong Hanh Dinh ung ho AABC
11/10/2016 ZZ61 – 0008447 + 10,000,000 Sender:79310001.DD:111016.SHGD:10006491.BO:NGO THANH LONG.NGO THANH LONG UNG HO CHUONG TRI NH AABC PHO HO CAO 11.2016
11/10/2016 VNCK – 0144771 + 2,000,000 IBVCB.1110160771231001.Tran Thi Ly (ban cua Ha Nguyen) ung ho AABC
11/10/2016 G844 – 0000052 + 20,000,000 HUYNH KIM THU;UNG HO AO AM BIEN CUONG;

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 8&9/2016)

21/09/2016 J633 – 0014206 + 5,000,000 Sender:79305012.DD:210916.SHGD:10000183.BO:NTTV.CHUYEN TIEN
12/09/2016 VNCK – 0895536 6,603,300 IBVCB.1209160335967001.AO AM BIEN CUONG THANH TOAN TIEN AO DONG PHUC CHO HOC SINH THIENG LIENG (CAN GIO 12-9-2016)
09/09/2016 3839 – 0005730 + 500,000 FTF.CN:9704366801006733015.FrAcc:0071002195440 .ToAcc:0251001305397
08/09/2016 0C72 – 0000045 + 2,000,000 HUONG -KIEN UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG // NN NGUYEN DIEU LIEN TAM GD TIEN MAT
07/09/2016 VNCK – 0538034 + 1,000,000 IBVCB.0709160337666001.Lan Thanh va Chan goi AABC
07/09/2016 4H69 – 0006477 + 2,000,000 /Ref:P3056751097{//}/Ref:P3056751097{//}B/O:NGUYEN HONG DAN THAM TRE EM THIENG LIENG CAN T HANH
06/09/2016 J633 – 0015263 + 2,000,000 Sender:01307001.DD:060916.SHGD:10006425.BO:NGUYEN THANH GIANG.IBPANDA BOOKS DONG GOP QUY A ABC, MINH NHO QUANG NHAN VA GUI DONG GIUP MINH NHE
25/08/2016 DD4400 – 0282964 + 11,539 Tra lai tien gui/Interest paid

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 08/2016)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
11/08/2016 ANH NGUYEN NGOC HUNG BV HUU NGHI VIET XO UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG 2,000,000 46,612,130 011CHDP162245001
10/08/2016 NGUYEN THI THI-995216081003104 – UNG HO AABC 200,000 44,612,130 000CT07162233665

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 07/2016)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
28/07/2016 PHI SMS BANKING 8,800 44,412,130 021CA11162100508
25/07/2016 TC:VNCN22706.xay lop hoc po ho cao bat xat lao cai.BO:HOANG THI MINH 200,000 44,420,930 000CT07162076271
25/07/2016 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 19,057 44,220,930 021DDODVND 00001
19/07/2016 DUNG NGUYEN UNG HO XAY LOP HOC BO HO CAO BAT XAT 2,000,000 44,201,873 017CHDP162010011
14/07/2016 XAY LOP HOC P HO CAO-LAO CAI 200,000 42,201,873 015CHDP161960504
13/07/2016 huynh ngan ung ho xay lop po ho cao lao cai.BO:huynh truong truc ngan 500,000 42,001,873 000CT07161952509
13/07/2016 NGUYEN HONG SON CHUYEN TIEN CHO MAITHANH HAI XAY TRUONG BAT XAT LAOCAI.BO:DUONG TUAN ANH 1,000,000 41,501,873 000CT07161950111
13/07/2016 DAO THI HONG THUAN-995216071350272 – Xay lop hoc po hocao bat xat lao cai 1,000,000 40,501,873 000CT07161950026
13/07/2016 SO 8 NGO 39-21 HAO NAM DONG DA-995216071300056 – ung ho xay truongPo Ho 500,000 39,501,873 000CT07161950011
12/07/2016 xay lop hoc Po Ho Cao.BO:Nguyen Kim Tuan 500,000 39,001,873 000CT07161948008
12/07/2016 TRAN TUYET MAI XAY LOP HOC PO HO CAO.BO:TRAN THI TUYET MAI 500,000 38,501,873 201CT07161947502
12/07/2016 3056194290 NH TIEN PHONG BANK HOI SO CHINH HANOI DONG GOP XAY LOP HOC PO HO CAO BAT XAT LAO CAI.BO:NGUYEN THI THUY NGA 59 NGO 242 DUONG LANG 1,000,000 38,001,873 000CT07161945507
12/07/2016 TC:VNCN19445.Xay lop hoc Po Ho Cao Bat Xat Lao Cai.BO:DONG THI KHANH NGOC 500,000 37,001,873 000CT07161941189
12/07/2016 Xay lop hoc po ho cao.bat xat.lao c ai.BO:TRAN DUC 500,000 36,501,873 000CT07161941030
11/07/2016 Em Thu Thuy VOV1 ung ho xay lop hoc o Po Ho 500,000 36,001,873 021ITC1161931501
05/07/2016 NGUYEN THI THI-995216070500643 – UNG HO AABC 200,000 35,501,873 000CT07161870005

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 07/2016)

25/07/2016 DD4400 – 0289213 + 6,396 Tra lai tien gui/Interest paid
24/07/2016 VNCK – 0107609 + 2,600,000 IBVCB.2407161017634001.Em Hoang Tuan (Autodaily) ck tien dau gia vat pham ung ho xay lop hoc cho Dinh Po Ho
22/07/2016 K015 – 0000096 + 2,000,000 NGO THI THANH THUY NT UNG HO XAY TRUONG PO HO CAO GD TIEN MAT
20/07/2016 D070 – 0000080 + 2,000,000 VO QUANG MINH – TO THI BAC GOP QUY “AO AM TINH THUONG” GD TIEN MAT
15/07/2016 VNCK – 0450430 + 500,000 IBVCB.1507160686108001.VT ung ho xay lop hoc PO HO CAO
13/07/2016 D297 – 0006231 + 5,000,000 /Ref:P3236194671{//}/Ref:P3236194671{//}B/O:NGUYEN HONG DAN XAY LOP HOC PO HO CAO, BAT XAT
12/07/2016 N260 – 0000004 + 500,000 nguyen thi mai hoa- xay lop hoc POHOCAO- BAT XAT GD TIEN MAT
12/07/2016 VNCK – 0194912 + 1,000,000 IBVCB.1207160769892001.GOP TIEN XAY LOP HOC PO HO CAO BAT XAT LAO CAI.
12/07/2016 J633 – 0003285 + 500,000 Sender:01311001.DD:120716.SHGD:10000926.BO:NGUYEN VAN TUNG.XAY LOP HOC PO HO CAO
12/07/2016 VNCK – 0232573 + 500,000 IBVCB.1207160933018001.VU THI THUY HA, TCT QUAN LY BAY VIET NAM. XIN GOP MOT PHAN XAY LOP HOC PO HO CAO, BAT XAT, LAO CAI
12/07/2016 VNCK – 0223061 + 1,000,000 IBVCB.1207160167342001.Xay lop hoc Po Ho cao
12/07/2016 VNMB – 0634299 + 400,000 IBVCB.VNMB. VNMB20160712634299. Xay Lop Hoc Po Ho Cao, Bat Xat, Lao Cai
12/07/2016 VNCK – 0207828 + 10,000,000 IBVCB.1207160861858001.Em chuyen tien xay truong Po Ho, Bat Xat
12/07/2016 VNCK – 0190103 + 200,000 IBVCB.1207160782470001.XAY LOP HOC PO HO CAO, BAT XAT, LAO CAI
12/07/2016 VNCK – 0240262 + 2,000,000 IBVCB.1207160697732001.GOP DA XAY PO HO CAO, QUA STK AO AM BIEN CUONG
12/07/2016 VNCK – 0189002 + 2,000,000 IBVCB.1207160500942001.X
12/07/2016 VNCK – 0237576 + 500,000 IBVCB.1207160312036001.GOP DA XAY PO HO CAO
11/07/2016 VNCK – 0173476 + 500,000 IBVCB.1107160321939001.Xay lop hoc Po Ho Cao, Bat Xat, Lao Cai

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 06/2016)

21/06/2016 8A10 – 0000035 + 1,000,000 ANH TRIET CHUYEN GD TIEN MAT
08/06/2016 X651 – 0000073 + 2,000,000 NGUYEN DIEU LIEN TAM NT- KIEN-HUONG UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
31/05/2016 5J25 – 0000100 + 2,000,000 NGUYEN DIEU LIEN KHANH // GUI CHO CHUONG TRINH “AO AM BIEN CUONG”

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 05/2016)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
 07/06/2016 NGUYEN THI THI­ 995216050500469 ­ Ung ho AABC 200,000 35,292,731 000CT07161590503

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 05/2016)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
 05/05/2016 NGUYEN THI THI­ 995216050500469 ­ Ung ho AABC 200,000 35,084,328 000CT07161260124
26/05/2016 PHI SMS BANKING 8,800 35,092,731 021CA11161470504
05/05/2016 TRA LAI TIEN GUI 17,203 35,084,328 021DDODVND 00001

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 05/2016)

25/05/2016 DD4400 – 0301515 + 7,844 Tra lai tien gui/Interest paid
09/05/2016 VNCK – 0579218 + 200,000 IBVCB.0805160870602001.Hieu ung ho chuong trinh ao am bien cuong

*** Số dư đầu kỳ tại VCB (01/05/2016) 87,262,454 VND
*** Số dư đầu kỳ tại TPB (01/05/2016) 34,884,328 ĐỒNG

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 04/2016)

25/04/2016 DD4400 – 0301601 + 22,120 Tra lai tien gui/Interest paid
19/04/2016 VNCK – 0957329 + 2,000,000 IBVCB.1904160602232001.PandaBooks dong gop ung ho quy AABC
5/04/2016 VNCK – 0835795 + 200,000 IBVCB.0404160547417001.Le Thi Thanh Hieu ung ho chuong trinh ao am bien cuong

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 04/2016)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
 29/04/2016 TC:D29800146.HANH VU HONG UNG HO CO GIAO O BO HO.BO:VU HONG HANH 1,000,000 34,884,328 000CT07161201592
 24/04/2016 PHI SMS BANKING  8,800 33,884,328 021CA11161170414
 23/04/2016 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 18,847 33,893,128 021DDODVND 00001
 13/04/2016 MUA TU LANH TANG BO DOI HAI Q  5,522,000 33,874,281 021CI31161040001
 04/04/2016 NGUYEN THI THICMC SOFTDI SU MY HAO  200,000 39,396,281 000CT07160950009

*** Số dư đầu kỳ tại VCB (01/04/2016) 85,040,334 VND
*** Số dư đầu kỳ tại TPB (01/04/2016) 39,196,281 ĐỒNG

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 03/2016)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
 30/03/2016 THANH UNG HO  500,000 39,196,281  015CHDP160902001
 29/03/2016 Ngo Thanh Long ung ho  1,000,000  38,696,281  000CT07160894558
 26/03/2016 PHI SMS BANKING  8,800  37,696,281 021CA11160860387
 25/03/2016  TRA LAI TIEN GUI  32,566  37,705,081 021DDODVND 00001
 23/03/2016 AABC thanh toan het lo hang Coc Pang (lưu kho)  35,762,800   37,672,515  021ITC3160831501
 18/03/2016  Nguyen.BO:NGUYEN THI PHUONG MAI  1,500,000  73,435,315  000CT07160784057
 16/03/2016  Em Thuy ung ho Ao Am Bien Cuong chuyen Coc Pang  500,000  71,935,315  021ITC1160760002
 15/03/2016  MAI TRAM CT UNG HO AO AM  1,000,000  71,435,315  201CT07160750636
 11/03/2016  Ung ho chuong trinh Coc Pang thang 3/2016  1,000,000  70,435,315  101CTMB160710504

Ủng hộ qua Vietcombank Bank (Tháng 03/2016)

25/03/2016 DD4400 – 0306392 + 32,236 Tra lai tien gui/Interest paid
25/03/2016 D298 – 0000009 + 1,000,000 HANH VU HONG UNG HO AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
15/03/2016 VNCK – 0495148 35,757,300 IBVCB.1503160710022001.AABC thanh toan dot 1, hang hoa di di Coc Pang (theo bang ke)
11/03/2016 VNCK – 0265830 + 500,000 IBVCB.1103160478220001.LE THI THANH HIEU-UNG HO CUOI THANG 3 LEN BIEN CUONG COC PANG
11/03/2016 VNCK – 0253794 + 100,000 IBVCB.1103160687746001.UNG HO AO AM BIEN CUONG COC PANG
11/03/2016 VNCK – 0220206 + 300,000 IBVCB.1103160502415001.KIM OANH-UNG HO CT DI CAO BANG T3.2016

*** Số dư đầu kỳ tại VCB (01/02/2016) 218,865,398 VND (trước điều chuyển 100,000,000 của LAWRENCE vào quỹ Raty)
*** Số dư đầu kỳ tại TPB (01/02/2016) 69,435,315 ĐỒNG

Ủng hộ qua Vietcombank Bank (Tháng 02/2016)

05/02/2016 G916 – 0000097 + 4,000,000 NGUYEN DIEU LIEN KHANH CK/ UNG HO CHUONG TRINH ” AO AM BIEN CUONG”
01/02/2016 J633 – 0016864 + 2,000,000 Sender:01307001.DD:010216.SHGD:10009092.BO:NGUYEN THANH GIANG.IBNGUYEN THANH GIANG + PANDA BOOKS XIN DONG GOP DONG HANH CUNG QUY AO AM BIEN CUONG T1+2/2016.

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 02/2016)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư  Tài khoản đối ứng Mã giao dịch
01/02/2016 Anh DUng ­
Cong ty Vinatti ung ho
2,000,000 69,409,105 000CT07160350200
01/02/2016 NGUYEN THI THICMC SOFTDI SU MY HAO­995216020109896 ­ UNG HO AABC GUICAC 200,000 67,409,105 000CT07160321985

*** Số dư đầu kỳ tại VCB (01/02/2016) 212,609,552 VND
*** Số dư đầu kỳ tại TPB (01/02/2016) 67,209,105 ĐỒNG

Ủng hộ qua Vietcombank Bank (Tháng 01/2016)

28/01/2016 VNCK – 0040218 + 12,000,000 IBVCB.2801160080952001.Sieu mau Xuan Lan tang 10 trieu, Long Trang Den tang 2 trieu
27/01/2016 RU92 – 0000030 + 1,000,000 hanhvuhong ung ho GD TIEN MAT
26/01/2016 C263 – 0006864 + 3,000,000 /Ref:P3086026499{//}/Ref:P3086026499{//}B/O:HA HUE CHI CHI UNG HO CHO CHUONG TRINH AO AM B IEN CUONG NHE. CAM ON CAC EM.
26/01/2016 Q539 – 0000043 + 500,000 NGO TRUNG KIEN;UNG HO CT AO AM BIEN CUONG; GD TIEN MAT
26/01/2016 VNCK – 0083004 1,793,300 IBVCB.2601160670283001.thanh toan don hang 7AF6E5F49C, ten mien aoambiencuong.vn
25/01/2016 DD4400 – 0308938 + 20,133 GIAO DICH TRA LAI TU DONG
25/01/2016 VNMB – 0188772 + 10,000,000 IBVCB.VNMB. VNMB20160125188772. sieu thi thoi trang meramax ung ho quy ao am bien cuong
25/01/2016 ZZ02 – 0006221 +
100,000,000 Sender:01317001.DD:250116.SHGD:10000624.BO:UNG HO AO AM BI ENCUONG, NGUYEN LAWRENCE (điều chuyển qua quỹ xây trường Raty theo yêu cầu của người chuyển)
13/01/2016 ZZ45 – 0004561 + 3,634,000 Sender:79302001.DD:130116.SHGD:10003367.(RMNO: 04421601130660) LONG VA BAN LONG + HIEN CHUYEN TU MARITIME BANK
12/01/2016 VNCK – 0084142 + 500,000 IBVCB.1201160068562001.Chi doan cong ty xay dung Hung Vuong ung ho (qua anh Hieu)
12/01/2016 VNCK – 0083861 + 3,000,000 IBVCB.1201160930462001.Linh (Ban Nguyen Ngoc Long) ung ho. Anh Hai chuyen
07/01/2016 D298 – 0000105 + 1,000,000 HANH VU HONG UNG HO AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
04/01/2016 VNMB – 0165072 + 300,000 IBVCB.VNMB. VNMB20160104165072. DINH THANH XUAN UNG HO AABC DIEM TRUONG PO HO CAO

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 01/2016)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư  Tài khoản đối ứng Mã giao dịch
26/01/2016 tran ngoc thuy ung ho 500,000 67,209,105   00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07160261282
26/01/2016 BO:le xuan thang    500,000 66,714,605   00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07160252147
25/01/2016 em tran thi thuong ung ho  300,000 66,214,605   00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07160251972
25/01/2016 Nguyen Kim Ngan   500,000 65,914,605 000CT07160252003
18/01/2016 Trung tam chien luoc VPBank ung ho   1,200,000 65,380,430 00000034014 – SGD NHNN VIET NAM 021ITC1160181502
14/01/2016 Em Yen Thanh – ban Alex Thuy Duong  300,000 64,180,430 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07160140464
12/01/2016 T T dut diem tien hang BatXat, 1.2016 10,008,800 63,880,430  – 021ITC3160120003
11/01/2016 Ms Amrat Sidhu ung ho 500,000 73,889,230  – 000ITC1160110116
06/01/2016 NGO HONG VAN UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG 500,000 73,389,230  – 351CHDP160060505
06/01/2016 TT VNM303066 UNG HO CAC CHAU VUNG CAO AN TET.BO:MS BUI THI VAN ANH 2,000,000 72,889,230 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07160061238
04/01/2016 Lo Giang ung ho AABC..BO:NGUYEN LO GIANG 1,000,000 70,889,230 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07160041095

*** Số dư đầu kỳ tại VCB (01/01/2016) 142,001,319 VND
*** Số dư đầu kỳ tại TPB (01/01/2016) 69.899.230 ĐỒNG

Cập nhật trong năm 2015, xin xem tại đây