Cập nhật ủng hộ năm 2017 (đến 31/12/2017)

Ủng hộ qua TP Bank (Tháng 12/2017)

Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
30/12/2017 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500 4,740,602 021T200VND 00001
28/12/2017 PHI SMS BANKING 11,000 4,746,102 021CA11173621872
23/12/2017 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 1,704 4,757,102 021DDODVND 00001
22/12/2017 NSND LAN HUONG BONG UNG HO.BO:NGUYEN NGOC LIEM.Ref 00002552 1,000,000 4,755,398 000CT07173562997
22/12/2017 TC:VNCN33155.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong.BO:NGUYEN THI QUYNH DUNG.Ref 00002502 500,000 3,755,398 000CT07173563594

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 12/2017)

31/12/2017 DD4400 – 0344178 + 8,074 Tra lai tien gui/Interest paid
29/12/2017 VNCK – 0645652 28,381,300 IBVCB.2912170711732001.AABC chuyen thanh toan hang qua chuyen Muong Khuong – Lao Cai (28-12-2017)
29/12/2017 VNCK – 0535238 + 500,000 IBVCB.2912170785746001.HAQUYDUONG UNG HO CT AABC
26/12/2017 G916 – 0000083 + 2,000,000 NGUYEN DIEU LIEN KHANH UNG HO CHUONG TRINH “AO AM BIEN CUONG”
25/12/2017 VNAF – 0024197 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien
21/12/2017 MBVP – 0573374 + 1,000,000 MBVCB25423234.ung ho mua mu len cho tre vung cao.CT tu 0511000435463 LE THI HOANG toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
19/12/2017 2838 – 0000098 + 2,000,000 B/O:NGUYEN DIEU LIEN KHANH F/O: BUI NGOC QUANG // UNG HO CTR “AO AM BIEN CUONG”
18/12/2017 J633 – 0003210 + 1,000,000 Sender:79307006.DD:181217.SHGD:10003504.BO:CAO KIM THI.IBUNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CU ONG
14/12/2017 VNCK – 0737547 + 1,000,000 IBVCB.1412170033988001.CHUC NHOM AABC KHOE VA MUA SACH CHI BEO HH

Số dư đầu kỳ VCB (1/12/2017): 190,393,495 VND
Số dư đầu kỳ TPB (1/12/2017): 3,255,398 VND

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 11/2017)

25/11/2017 VNAF – 0021216 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25/11/2017 DD4400 – 0355204 + 8,063 Tra lai tien gui/Interest paid
22/11/2017 VNFO – 0076007 3,011,000 IBVCB.2211170873505001.DANG QUOC TOAN, AABC GUI 3 TRIEU NHO THAY HOC MUA THUC AN CHO HOC SINH
20/11/2017 ZZ61 – 0014393 + 3,000,000 Sender:79307006.DD:201117.SHGD:10020447.BO:DANG QUOC TOAN.IBTANG AO AM BIEN CUONG. GUI TAN G THAY CO VA CAC EM TRONG BAI VIET NUI CHI CO HAI NGUOI CUA NHA BAO MTH
14/11/2017 VNCK – 0331576 + 1,400,000 IBVCB.1411170295208004.Chuyen tien du chuyen Son Vi Ha Giang
09/11/2017 VNCK – 0815577 + 300,000 IBVCB.0911170087203002.ung ho vung cao
08/11/2017 VNCK – 0607976 + 500,000 IBVCB.0811170561118001.C Yen Pham Hai ung ho ABBC
08/11/2017 I163 – 0000121 + 500,000 PHAN THI HOA UNG HO AM AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
08/11/2017 Q354 – 0000027 + 1,000,000 NGUYEN XUAN BACH CT AO AM BIEN CUONG DO PHAM THI THANH THUY CHUYEN GD TIEN MAT
07/11/2017 MBVP – 0108019 + 300,000 MBVCB19089080.truong thu thao dong gop AABC.CT tu 0981000399892 TRUONG THU THAO toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
07/11/2017 VNCK – 0561091 18,003,300 IBVCB.0711170227263001.AABC thanh toan tien hang hoa chuyen Ha Giang 11-2017
07/11/2017 VNCK – 0526936 + 1,000,000 IBVCB.0711170018306001.dong gop chuong trinh AABC
07/11/2017 VNCK – 0524334 + 1,000,000 IBVCB.0711171000222002.GUI UNG HO AO AM BIEN CUONG
07/11/2017 VNCK – 0516889 + 1,000,000 IBVCB.0711170652678001.Ung ho qui ao am bien cuong
07/11/2017 VNCK – 0516643 + 1,000,000 IBVCB.0711170238862002.Em Yen Le gui ao am cho cac be
06/11/2017 VNCK – 0408268 38,543,300 IBVCB.0611170344886003.AABC ck dut diem cong no chuyen Ha Giang thang 112017

Ủng hộ qua Tien Phong (Tháng 11/2017)

Ngày thực hiện Ngày hiệu lực Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư
29-11-17 30-11-17 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500 3,255,398
28-11-17 28-11-17 Phi su dung dich vu OTP SMS 11,000 3,260,898
28-11-17 28-11-17 PHI SMS BANKING 11,000 3,271,898
24-11-17 25-11-17 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 8,619 3,282,898
07-11-17 07-11-17 NGUYEN THI THI-995217110706651 – UNG HO AABC Ref995217110706651 500,000 3,274,279
Ngày thực hiện Ngày hiệu lực Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có
02/11/2017 02/11/2017 AABC chuyen dot 2 chuyen Ha Giang 11 2017 30,008,800

Số dư đầu kỳ VCB (1/11/2017): 238,693,032 VND
Số dư đầu kỳ TPB (1/11/2017): 32,783,079 VND

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 10/2017)

31/10/2017 VNCK – 0799445 + 20,200,000 IBVCB.3110170957021001.Ha Nguyen HP chuyen tien cua cac ban ung ho AABC
25/10/2017 VNAF – 0018234 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
21/10/2017 VNCK – 0752906 + 500,000 IBVCB.2110170352215001.HAQUYDUONG UNG HO AABC
18/10/2017 YV56 – 0006287 + 3,000,000 /Ref:P3027291020{//}/Ref:P3027291020{//}B/O:NGUYEN HONG DAN TRAM TAU
17/10/2017 VNCK – 0332875 + 500,000 IBVCB.1710170222112002.UNG HO TRAM TAU, THANG 10/2017
17/10/2017 J633 – 0021933 + 10,000,000 Sender:79334001.DD:171017.SHGD:10001235.BO:NGUYEN THI HONG DUNG 0042254.UNG HO TRAM TAU CA O BANG 10/2017 (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH HO CHI MINH
17/10/2017 J633 – 0013232 + 300,000 Sender:79310001.DD:171017.SHGD:10006387.BO:NGUYEN MINH THAO.UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG
16/10/2017 VNVT – 0597049 + 100,000 VCBVT.84983349794.CT tu 0011004084144.TONG THU HUONG sang 0251001305397.BUI NGOC QUANG.171016232663039.VNVT20171016597049.ung ho co giao don
16/10/2017 VNCK – 0195131 + 1,000,000 IBVCB.1610170877942004.Ung ho chuong trinh ao am bien cuong
16/10/2017 VNFI – 0195356 + 3,000,000 745973.161017.142655.TRIEU KIM CUONG
16/10/2017 J633 – 0029887 + 1,000,000 Sender:79201001.DD:161017.SHGD:10005142.BO:KHUC THUY LIEN.UNG HO AABC CHUONG TRINH TRAM TA U
16/10/2017 VNCK – 0176831 + 300,000 IBVCB.1610170913924001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
16/10/2017 VNCK – 0173132 + 500,000 IBVCB.1610171038084001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
16/10/2017 VNCK – 0146029 + 5,000,000 IBVCB.1610170459285003.Tuan Anh chuyen tien Tram Tau
14/10/2017 VNCK – 0045702 + 12,000,000 IBVCB.1410170247404001.Doc Lap ck cac MTQ dong gop cho Tram Tau

Ủng hộ qua TienPhongbank (Tháng 10/2017)

Ngày hiệu lực Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có
31/10/2017 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500
30/10/2017 Trung Thanh Nguyen Thi ung ho chuon g trinh AABC FT17303267009001 500,000
30/10/2017 Ung ho cac chau nho o Ha Giang TienPhongBank – NH TMCP Tien Phong HA NOI HA NOI.BO:NGUYEN THI HONG DUNG 0042254.Ref 00000701 10,000,000
30/10/2017 AABC ck tam ung hang chuyen Ha Giang 1117 50,008,800
Ngày hiệu lực Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có
28/10/2017 Phi su dung dich vu OTP SMS 22,000
28/10/2017 PHI SMS BANKING 11,000
27/10/2017 TC:VNCN51890.Pham Kieu Oanh Tran Thu Huong va Dao Thu Giang ung ho Ao Am Bien Cuong.BO:PHAM KIEU OANH.Ref 00001519 7,800,000
25/10/2017 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 24,025
19/10/2017 To chuc CSIP ho tro dong bao bi lu tai Tram Tau – Yen Bai.BO:TRAN DONG MAI.Ref 00001007 4,300,000
18/10/2017 TC:VNCN20798.Ung ho ao am bien cuong.BO:NGUYEN THI VAN HA.Ref 00001102 500,000
Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
17/10/2017 HOANG DAT BAO YEN LAO CAI.BO:HOANG YEN.Ref 00001111 5,000,000 59,706,354 000CT07172902178
17/10/2017 TC:YU0000156.NGUYEN KHAC TOAN UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG.BO:NGUYEN KHAC TOAN.Ref 00000043 5,000,000 54,706,354 000CT07172900564
17/10/2017 CKRmNo: 170217101682486Ung ho ctr ao am bien cuong  NHH: TPBANK HA NOI-.BO:VU DUC THIEN.Ref 00000165 200,000 49,706,354 000CT07172900003
16/10/2017 Chau xin phep “Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong”
Cam on Chu ah
300,000 49,506,354 021ITC1172892506
16/10/2017 Ung ho Ao am bien cuong-  em Dung-Van 2,000,000 49,206,354 016CTMB172890573
16/10/2017 –DNL CHUYEN 10 TRIEU UNG HO AO AM BIEN CUONG–.BO:DANG NGOC LAN.Ref 00001719 10,000,000 47,206,354 000CT07172890394
16/10/2017 Ho tro co giao tram tau.BO:VU THI TU ANH.Ref 00000959 1,000,000 37,206,354 000CT07172891196

Số dư đầu kỳ VCB (1/10/2017): 181,029,655 VND
Số dư đầu kỳ TPB (1/8/2017): 36,206,354 VND

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 09/2017)

25/09/2017 DD4400 – 0219759 + 33,129 Tra lai tien gui/Interest paid
21/09/2017 VNCK – 0668152 15,863,300 IBVCB.2109170467289001.AABC thanh toan tien hang hoa chuyen Cop Mi (Cao Bang – 9-2017)
19/09/2017 VNCK – 0462823 311,300 IBVCB.1909170699241001.Chuyen gia han ten mien aoambiencuong.com 1 nam
18/09/2017 VNCK – 0312555 1,103,300 IBVCB.1809170690129001.Thanh toan don hang in nhan decal dong hang Ao Am Bien Cuong W4-091817-203
15/09/2017 VNCK – 0066552 + 500,000 IBVCB.1509170748159004.Ung ho cac ban nho vung cao
12/09/2017 ZZ02 – 0011462 + 1,000,000 Sender:01202002.DD:120917.SHGD:10006668.BO:NGUYEN THI LAN HUONG.LAN HUONG UNG HO CAC BAN N HO VUNG CAO
07/09/2017 J633 – 0015143 + 500,000 Sender:79201001.DD:070917.SHGD:10002390.BO:KHUC THUY LIEN.BE SONG VY TANG CAC BAN VUNG CAO NAM HOC MOI
07/09/2017 0595 – 0006085 + 5,000,000 /Ref:P3087749173{//}/Ref:P3087749173{//}B/O:NGUYEN HONG DAN QUY AABC

Ủng hộ qua TienPhong (Tháng 09/2017)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
30/09/2017 AABC chuyen thanh toan tien hang hoa chuyen Ban Phung, Lao Cai, 30/9/2017 20,041,800 36,206,354 021ITC3172730502
29/09/2017 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500 56,248,154 021T200VND 00001
28/09/2017 Phi su dung dich vu OTP SMS 22,000 56,253,654 021CA11172712275
28/09/2017 PHI SMS BANKING 11,000 56,275,654 021CA11172711770
27/09/2017 AABC chuyen tien 140 balo hoc sinh chuyen PhuTho thang 9 2017 12,188,800 56,286,654 021ITC3172701503
23/09/2017 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 31,442 68,475,454 021DDODVND 00001
21/09/2017 HAQUYDUONG UNG HO AABC 500,000 68,444,012 021ITC1172640001
18/09/2017 Ung ho cac chau hoc sinh Cop My Cao Bang TienPhongBank – NH TMCP Tien Phong HA NOI HA NOI.BO:NGUYEN THI HONG DUNG 0042254.Ref 00000150 10,000,000 67,944,012 201CT07172610533
16/09/2017 AoAmBienCuong chuyen tien mua but hocsin 2,199,200 57,944,012 021ITC3172581508
14/09/2017 UNG HO CHUYEN BAN PHUNG LAO CAI.BO:HOANG THI MAI TRAM.Ref 00001594 1,000,000 60,143,212 000CT07172570765
Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
07/09/2017 NGUYEN THI THI-995217090700593 –  Ung ho AABC Ref995217090700593 500,000 59,143,212 000CT07172500527

Số dư đầu kỳ VCB (1/9/2017): 191,274,426 VND
Số dư đầu kỳ TPB (1/8/2017): 58,643,212 VND

Ủng hộ qua TienPhong (Tháng 08/2017)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
31/08/2017 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500 58,643,212 021T200VND 00001
28/08/2017 PHI SMS BANKING 11,000 58,648,712 021CA11172400102
28/08/2017 HAQUYDUONG UNG HO AABC 500,000 58,659,712 021ITC1172400006
25/08/2017 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 29,971 58,159,712 021DDODVND 00001
07/08/2017 NGUYEN THI THI-995217080705372 – UNG HO AABC Ref995217080705372 300,000 58,129,741 000CT07172190896

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 08/2017)

25/08/2017 DD4400 – 0222650 + 33,164 Tra lai tien gui/Interest paid
24/08/2017 ZZ49 – 0003063 + 2,000,000 Sender:48304001.DD:240817.SHGD:10000180.BO:HP. CHUYEN KHOAN TAI NGOAI THUONG VIET NAM TP HCM
07/08/2017 ZZ61 – 0013019 + 1,000,000 Sender:79314001.DD:070817.SHGD:10003489.BO:HUYNH TRUONG TRUC NGAN.HUYNH NGAN CT UNG HO CHO AABC
02/08/2017 VNCK – 0711880 19,003,300 IBVCB.0208170702951001.Chuyen tiep tong hop tien ung ho gian nang luong mat troi DBP Dac Bo (Binh Phuoc)
01/08/2017 J633 – 0022609 + 2,000,000 Sender:79310001.DD:010817.SHGD:10010682.BO:NGUYEN THI HUONG.LAM GOM CHUYEN DAKBO BP

Số dư đầu kỳ VCB (1/8/2017): 205,244,562 VND
Số dư đầu kỳ TPB (1/8/2017): 57,829,741 VND

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 07/2017)

31/07/2017 MBVP – 0404704 + 2,000,000 MBVCB8211412.ung ho don bien phong dakbo.CT tu 0111000135277 NGUYEN KIM NHAN toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
25/07/2017 DD4400 – 0229417 + 34,369 Tra lai tien gui/Interest paid
11/07/2017 VNCK – 0604301 + 2,000,000 IBVCB.1107170641482001.Phuong Gisz dong gop cho dan nang luong mat troi Don BP Dak Bo (Binh Phuoc)
08/07/2017 VNCK – 0381719 10,003,300 IBVCB.0807170253990001.Chi mua binh acquy kho cho dao Hon Hai (7-2017)

Ủng hộ qua TienPhong (Tháng 07/2017)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư  Tài khoản đối ứng Mã giao dịch
31/07/2017 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500 57,829,741  – 021T200VND 00001
28/07/2017 Phi su dung dich vu OTP SMS 22,000 57,835,241  – 021CA11172092296
28/07/2017 PHI SMS BANKING 11,000 57,857,241  – 021CA11172090412
25/07/2017 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 26,549 57,868,241  – 021DDODVND 00001
13/07/2017 TPB HOAN PHI SD PHUONG THUC XAC THUC OTP SMS CHO KH T5.2017 22,000 57,841,692  – 066000d171940019
10/07/2017 NGUYEN THI THI-995217071004305 – UNG HO AABC Ref995217071004305 200,000 57,819,692 00084108001 – NHTMCP DAU TU VA PHAT TRIEN VN-CNHN 000CT07171911209
Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
06/07/2017 V. Anh ung ho BDBP VQG Bu Gia Map 3,000,000 57,619,692 040CTMB171870532
06/07/2017 Gop tien mua gian NLMT tang BDBP Dak bo TienPhongBank – NH TMCP Tien Phong HA NOI HA NOI.BO:NGUYEN THI HONG DUNG 0042254.Ref 00000289 10,000,000 54,619,692 201CT07171870144

Số dư đầu kỳ VCB (1/7/2017): 211,213,493 VND
Số dư đầu kỳ TPB (1/7/2017): 44,619,692 VND

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 06/2017)

25/06/2017 DD4400 – 0232881 + 35,642 Tra lai tien gui/Interest paid
17/06/2017 VNMB – 0589410 + 5,000,000 IBVCB.VNMB. VNMB20170617589410. cu cai muoi ung ho Hon Hai
13/06/2017 2838 – 0000061 + 1,000,000 B/O:NGUYEN DIEU LIEN KHANH F/O: BUI NGOC QUANG // GOI TANG CTR “AO AM BIEN CUONG”

Ủng hộ qua TienPhong (Tháng 06/2017)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
13/06/2017 Ngo Thanh Long gop tien mua ac qui tang anh em tren dao Hon Hai.BO:NGO THANH LONG.Ref 00001387 1,000,000 46,635,044 000CT07171642612
30/06/2017 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500 44,619,692 021T200VND 00001
28/06/2017 PHI SMS BANKING 11,000 44,625,192 021CA11171790454
27/06/2017 DEN Mai Thanh Hai-Chuyen lai khoan tien ung ho co bo doi 1T5 va 500k 2,022,000 44,636,192 021CI31171780001
25/06/2017 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 23,148 46,658,192 021DDODVND 00001
13/06/2017 TC:VNVT800729.VCBVT.84982750110.CT ngoai he thong cho Mai Thanh Hai.TK 68683388001.NH TPB.VNVT20170613800729.ung ho co Mui.BO:VU HONG HANH.Ref 00000884 1,500,000 45,635,044 000CT07171642122
13/06/2017 ung ho cho ct co bo doi 37 nam ve truoc.BO:TONG KIM UYEN.Ref 00000345 500,000 44,135,044 000CT07171640150

Số dư đầu kỳ VCB (1/6/2017): 205,177,851 VND
Số dư đầu kỳ TPB (1/6/2017): 43,635,044 VND

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 05/2017)

29/05/2017 G787 – 0000075 + 1,000,000 HO THI THANH HUYEN-DA NANG 0905646567 UNG HO AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
25/05/2017 DD4400 – 0237222 + 32,343 Tra lai tien gui/Interest paid
12/05/2017 VNMB – 0876844 + 2,000,000 IBVCB.VNMB. VNMB20170512876844. cai muoi cu chuyen tien vong pt
11/05/2017 B247 – 0007962 + 1,000,000 /Ref:P1110140113{//}/Ref:P1110140113{//}SMH.OW1705118030255, Em Bui Dzu gui tien ung ho nh an vong tay D.Vi CHUYEN:BUI DUC NGUYEN VU
09/05/2017 Y018 – 0000081 + 2,000,000 NGUYEN NGOC DIEM CHAU- TT VONG PT- 2 VONG UNG HO AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
09/05/2017 J633 – 0004150 + 1,000,000 Sender:01201001.DD:090517.SHGD:10000656.BO:BUI THI HONG TUOI.EM GUI UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG
08/05/2017 VNCK – 0654369 + 11,220,000 IBVCB.0805170942085003.Ha Nguyen Hai Phong chuyen tien cac ban ung ho
08/05/2017 ZZ01 – 0005827 + 1,000,000 Sender:01202001.DD:080517.SHGD:10005490.BO:PHAM HONG LOAN.995217050853209 UNG HO VONG PH ONG THUY
08/05/2017 VNCK – 0577373 + 1,000,000 IBVCB.0705170897611001.Ung ho Vong tay Phong thuy 0908175145
08/05/2017 0105 – 0006401 + 3,000,000 /Ref:P3087128052{//}/Ref:P3087128052{//}B/O:NGUYEN HONG DAN UNG HO AABC
07/05/2017 MBVP – 0826363 + 2,000,000 MBVCB2000824.Vinh ung ho ct Ao am bien cuong.CT tu 0181003349411 NGUYEN HONG ViNH toi 0251001305397 BUi NGOC QUANG.

Ủng hộ qua TPB (Tháng 05/2017)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
31/05/2017 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500 43,635,044 021T200VND 00001
29/05/2017 PHI SMS BANKING 11,000 43,640,544 021CA11171491503
29/05/2017 Phi su dung dich vu OTP SMS 22,000 43,651,544 021CA11171490788
25/05/2017 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 21,350 43,673,544 021DDODVND 00001
Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
08/05/2017 TC:VNCN04988.Ung ho vong phong thuy- Nguyen thi Thanh Huong HN.BO:NGUYEN LAN ANH.Ref 00000220   2,000,000 43,652,194 000CT07171280183
08/05/2017 NGUYEN THI THI-995217050802059 –  Ung ho Aabc Ref995217050802059 200,000 41,652,194 000CT07171280518

Số dư đầu kỳ VCB (1/5/2017): 179,925,508 VND
Số dư đầu kỳ TPB (1/5/2017): 41,452,194 VND

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 04/2017)

25/04/2017 DD4400 – 0241175 + 34,840 Tra lai tien gui/Interest paid
19/04/2017 VNCK – 0033818 35,243,300 IBVCB.1904170169981001.AABC chuyen so tien con lai chuyen Dac Nong (AnAn, 1460 sua
14/04/2017 ZZ01 – 0003326 + 5,000,000 Sender:01202001.DD:140417.SHGD:10000904.BO:PHUNG THI AI VAN.995217041401104 BIDV DAKLAK UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG TINH DAKNONG THANG 4 2017
14/04/2017 VNCK – 0583391 + 1,800,000 IBVCB.1404170203575001.Tran Thi Ha Lan ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
13/04/2017 VNCK – 0516769 + 1,000,000 IBVCB.1304170006592001.Qua tang chot bien phong
13/04/2017 VNCK – 0481298 4,059,300 IBVCB.1304171017284001. (Bổ sung tiền kẹo, túi nylon, bao tải đóng hàng, vận chuyển hàng hóa)
10/04/2017 VNCK – 0149991 10,003,300 IBVCB.1004170049820002.AABC chuyen tien mua banh keo chuyen Dac Nong (4-2017)
10/04/2017 VNCK – 0125611 5,993,300 IBVCB.1004170536200001.Tivi 40 inch cho Bo doi BP Bu Chap (Tuy Duc, DacNong 4-2017) – DMXanh
08/04/2017 VNCK – 0029880 + 500,000 IBVCB.0804170045802001.kim oanh ung ho CT Dac Nong
07/04/2017 VNCK – 0873076 + 7,000,000 IBVCB.0604170713862001.Hien (Can Tho) ung ho AABC chuyen di Daknong
04/04/2017 VNMB – 0553389 + 2,000,000 IBVCB.VNMB. VNMB20170404553389. chi nhan can tho ung ho chuyen dak nong
04/04/2017 VNCK – 0587418 + 500,000 IBVCB.0304170514377001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
03/04/2017 MBVP – 0385631 + 300,000 MBVCB373246.Be Cua ung ho cac ban Tuy Duc Dak Nong.CT tu 0011002970923 BUi THi HUONG toi 0251001305397 BUi NGOC QUANG.
03/04/2017 VNCK – 0537340 + 5,000,000 IBVCB.0304170822761002.Hien (Can Tho) ung ho AABC chuyen Daknong
03/04/2017 VNCK – 0535257 + 20,000,000 IBVCB.0304170515553001.Cty TNHH Anh Long (Dong Nai) ung ho chuyen Daknong

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 04/2017)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
30/04/2017 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500 41,452,194 021T200VND 00001
28/04/2017 PHI SMS BANKING 11,000 41,457,694 021CA11171180336
25/04/2017 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 17,687 41,468,694 021DDODVND 00001
21/04/2017 TC:VNCN93400.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong.BO:NGUYEN THI QUYNH DUNG.Ref 00000904 400,000 41,451,007 000CT07171111402
Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
04/04/2017 Linh Chi ung ho ao am bien cuong.BO:TONG THI XUAN.Ref 00001483 500,000 41,051,007 000CT07170947020
Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
04/04/2017 TC:4D9300015.F O:MAI THANH HAI TK TAI NH TIEN PHONG CN HA NOI.B O:HONG TINH NGHI UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG CHO TRE CON QUANG TRUC DAK NONG.BO:HONG TINH NGHI.Ref 00000413 1,000,000 40,551,007 000CT07170941010
03/04/2017 LAM GOM BAT TRANG.BO:Nguyen Hoai Anh.Ref 00001816 2,000,000 39,551,007 000CT07170939058
03/04/2017 Ung ho chuong trinh ao am bien cuong TienPhongBank – NH TMCP Tien Phong HA NOI HA NOI.BO:NGUYEN THI HONG DUNG 0042254.Ref 00000618 20,000,000 37,551,007 201CT07170936531

Số dư đầu kỳ VCB (1/4/2017): 192,089,868 VND
Số dư đầu kỳ TPB (1/4/2017): 17,551,007 VND

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 03/2017)

27/03/2017 ZZ61 – 0008502 + 1,600,000 Sender:79314001.DD:270317.SHGD:10002543.BO:HUYNH TRUONG TRUC NGAN.HUYNH NGAN CHUYEN TIEN U NG HO AABC GIUP CHO CAC BAN TRANG, YEN, BAO
25/03/2017 DD4400 – 0416845 + 37,054 Tra lai tien gui/Interest paid
24/03/2017 VNCK – 0723454 50,003,300 IBVCB.2403170693622001.AABC tam ung dot 2 chuyen Dac Nong (An – ao khoac va dep)
24/03/2017 VNCK – 0694370 + 1,000,000 IBVCB.2403170874555002.Be Trang chuyen them 1tr
23/03/2017 VNCK – 0589199 + 5,000,000 IBVCB.2303170997639005.Chi Hoa gop cho chuong trinh Daknong nhe
22/03/2017 VNCK – 0539427 + 1,000,000 IBVCB.2203170674505001.Ung ho ctr Ao am bien cuong
22/03/2017 VNCK – 0469753 + 22,000,000 IBVCB.2203171014665001.MTH CHUYEN TIEN MAT, TRUONG MINH TUAN, LE TUAN ANH, NGUYEN HONG DAN, DOC LAP
21/03/2017 VNCK – 0428523 50,003,300 IBVCB.2103170575365001.Chuyen tam ung hang hoa tu thien chuyen DacNong 4-2017 (An An)
21/03/2017 VNCK – 0395318 + 1,003,300 IBVCB.2103170299788001.Ung ho chuong trinh ao am bien cuong – Giau ten
20/03/2017 J633 – 0032220 + 3,000,000 Sender:01201003.DD:200317.SHGD:10007799.BO:HO THI KIM THINH.HO THI KIM THINH CT UNG HO HOI SINH DAKN DUY T3.2017
20/03/2017 VNCK – 0301286 + 1,000,000 IBVCB.2003170689177001.AABC
20/03/2017 YP86 – 0006763 + 5,000,000 /Ref:P3087079975{//}/Ref:P3087079975{//}B/O:NGUYEN HONG DAN AABC – QUANG TRUC – DAK LAC
20/03/2017 J633 – 0019684 + 5,000,000 Sender:79307006.DD:200317.SHGD:10010133.BO:NGO DINH HOANG.IBNGO DINH HOANG & DIEP UNG HO A ABC
13/03/2017 2820 – 0000138 + 5,000,000 PHONG VAN UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 03/2017)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư
28/03/2017 PHI SMS BANKING 8,800 17,551,007 021CA11170870399
25/03/2017 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 6,809 17,559,807 021DDODVND 00001
21/03/2017  Ao am Bien Cuong 500,000 17,552,998
20/03/2017 Ung ho chuong trinh Ao am Bien Cuong 3,000,000 17,052,998
07/03/2017 NGUYEN THI THI-995217030700756 –  Ntthi Ung ho Aabc Ref995217030700756 200,000 14,052,998

Số dư đầu kỳ VCB (1/3/2017): 241,456,114 VND
Số dư đầu kỳ TPB (1/3/2017): 13,852,998 VND

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 02/2017)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư
28/02/2017 PHI SMS BANKING 8,800 13,852,998
25/02/2017 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 3,661 13,861,798
Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư
15/02/2017 068CN1D170460005: CHI NGUYEN THANH PHUONG TANG AABC 10,000,000 13,858,137
02/02/2017 PHI SMS BANKING 8,800 3,858,137

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 02/2017)

28/02/2017 VNCK – 0526756 + 2,000,000 IBVCB.2802170154154001.PV Nguyen Doc Lap ung ho chuong trinh AABC
25/02/2017 DD4400 – 0428012 + 41,335 Tra lai tien gui/Interest paid
21/02/2017 ZZ07 – 0011698 + 20,000,000 Sender:79201001.DD:210217.SHGD:10007464.BO:LAM THUY AI.LAM THUY AI CHUYEN TIEN AABC
13/02/2017 ZZ61 – 0004597 + 3,000,000 Sender:79307006.DD:130217.SHGD:10007226.BO:LE MANH HA.IBAABC
8/02/2017 J633 – 0005054 + 10,000,000 Sender:79307006.DD:080217.SHGD:10000331.BO:VU THI HONG THAM.VU THI HONG THAM 001172005014 THE WIND CHUYEN TIEN UNG HO AABC
04/02/2017 ZZZZ – 7971327 + 44 Tra lai tien gui/Interest paid

Số dư đầu kỳ VCB (1/2/2017): 206,414,735 VND
Số dư đầu kỳ TPB (1/2/2017): 3,866,937 VND

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 012017)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư
25/01/2017 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 7,107 3,866,937
23/01/2017 NGUYEN THI THI-995217012314284 – UNG HO AABC Ref995217012314284 400,000 3,859,830
21/01/2017 AABC tien qua Tet cho bo doi 125 (thuoc) 3,488,800 3,459,830
21/01/2017 AABC tt tien mua qua tet bo doi lu 125 1,898,800 6,948,630
16/01/2017 NGUYEN THI NGOC HANH CT UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG.BO:NGUYEN THI NGOC HANH.Ref 00000957 3,000,000 8,847,430
11/01/2017 DEN TRAN THANH TRANG-CHI 50 SUAT QUA TET CHO HOC SINH NGOC HIEN CA MAU AO AM BIEN CUONG – 12017 15,022,000 5,847,430
05/01/2017 Ao am bien cuong 1.2017.BO:TRINH THI TU UYEN.Ref 00001651 500,000 20,869,430
05/01/2017 BACH THI UYEN-995217010550235 – Ung ho cac chau Tay Ninh Ref995217010550235 1,000,000 20,369,430

Ủng hộ qua Vietcombank (Tháng 012017)

13/01/2017 VNCK – 0878347 10,003,300 IBVCB.1301170771209001.50 suat qua Tet cho hoc sinh ngheo Ngoc Hien (200k/suat) chi Hang – Camau 1/2017
11/01/2017 VNCK – 0682138 703,300 IBVCB.1101170682947002.Chi tien xang dau xe cho hang chuyen Tay Ninh 1/2016 (xe anh Hieu)
06/01/2017 VNCK – 0340384 + 300,000 IBVCB.0601170960896001.Ung ho cac chau o Tay Ninh
06/01/2017 J633 – 0020166 + 600,000 Sender:79201001.DD:060117.SHGD:10004509.BO:TONG KIM UYEN.UNG HO 6 BE TAY NINH
05/01/2017 VNCK – 0194479 + 500,000 IBVCB.0501170230042001.Tuyet Trinh Nguyen ung ho cac be o Tay Ninh ngay 12/1/2017
05/01/2017 VNCK – 0154472 + 2,000,000 IBVCB.0501170683635001.qua Tet hoc tro ngheo Tay Ninh 12.1.2017
05/01/2017 J633 – 0010573 + 2,000,000 Sender:01201001.DD:050117.SHGD:10002826.BO:TRIEU KIM CUONG.TRIEU KIM CUONG CT UNG HO
04/01/2017 ZZ01 – 0006333 + 2,000,000 Sender:01202001.DD:040117.SHGD:10006076.BO:NGUYEN THAO HAU.995217010453034 UNG HO AO AM BIEN CUONG
02/01/2017 VNCK – 0898130 + 3,000,000 IBVCB.0201170133349002.anh Trieu Cuong (Cao Bang) ho tro tien mat trong chuyen Ha Lang
02/01/2017 VNCK – 0898316 + 8,000,000 IBVCB.0201170167909001.Nhom anh Viet Phuong – Thinh (Hai Phong) chuyen tien mat anh MTH

Số dư đầu kỳ VCB (1/1/2017): 201,515,391 VND
Số dư đầu kỳ TPB (1/1/2017): 19,369,430

Cập nhật trong năm 2015, xin xem tại đây