Cập nhật ủng hộ 2018 (đến 31/12/2018)

 

Ủng hộ qua Tien Phong Bank tháng 12/2018

Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
30/12/2018 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8,800 021T200VND 00001
29/12/2018 Ung ho chuong trinh ao am bien cuong FT18363376885110 500,000 021ITC1183630010
Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
28-12-18 DO HAI AN UNG HO AO AM BIEN CUONG 15,000,000 041CHDP183620010
28-12-18 BO:NGUYEN BICH TUYEN 20,000,000 000CT07183620549
28-12-18 Phi su dung dich vu OTP SMS 11,000 021CA11183622511
28-12-18 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11183620394
27-12-18 Nhom PushUp ung ho xay bia Liet si 5 trieu dong 5,000,000 016CTMB183610510
25-12-18 TPBank 68683388001 Ung ho sach cua chi Hong Ho 5,000,000 021ITC1183590088
Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
25-12-18 TC:VNCN072402.Ung ho Ao am bien cuong.BO:NGUYEN THI QUYNH DUNG.Ref 00000159 500,000 201CT07183590141
24-12-18 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 9,127 021DDODVND 00001
24-12-18 Chuyen tien 5,000,000 021ITC1183580105
24-12-18 MBVCB114901152.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 6868338800 1,000,000 021ITC1183580096
24-12-18 MBVCB114800267.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 6868338800 1,000,000 021ITC1183580050
24-12-18 Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong 200,000 021ITC1183580044
24-12-18 Chuc cac be noel vui ve va am ap 500,000 021ITC1183580027
20-12-18 DEN NGUYEN TRUNG HIEU-THANH TOAN QC QUY CHO DON DAC BO 12-2018 13,522,000 021CI31183540503
19-12-18 Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong.BO:TRAN THI PHUONG.Ref 00001226 300,000 000CT07183531433
Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
06-12-18 NGUYEN HONG NGOC UNG HO AO AM BIEN CUONG 500,000 001CHDP183400512
03-12-18 ung ho chuong trinh ao am bien cuong 500,000 021ITC1183370078

Ủng hộ qua VCB tháng 12/2018

31/12/2018 DD4400 – 0235936 + 7,753 Tra lai tien gui/Interest paid
28/12/2018 MBVP – 0244929 + 500,000 MBVCB116661527.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong.CT tu 0071000954637 LY THIEN KIEU toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
28/12/2018 MBVP – 0155757 + 300,000 MBVCB116503460.ung ho chuong trinh : ao am bien cuong.CT tu 0071000715882 NGUYEN CAO LAM toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
27/12/2018 VNCK – 0886618 + 1,000,000 IBVCB.2712180816792001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25/12/2018 J633 – 0012831 + 1,000,000 Sender:01310012.DD:251218.SHGD:10005193.BO:BUI THI DUYEN.UNG HO AO AM BIEN CUONG
25/12/2018 VNAF – 0079073 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
24/12/2018 VNCN – 0033294 25,186,000 IBVCB.2412180954963001.Thanh toan tien hang qua chuyen PoChuLung va Bat Dai Son (HaGiang-12-2018)
24/12/2018 VNFI – 0152594 + 1,000,000 977391.241218.074422.AABC Xaybiaghitenlietsi FT18358000069761
22/12/2018 VNFI – 0053172 + 3,000,000 718942.221218.215844.Goi Ao Am Bien Cuong. Thanks Anh
17/12/2018 VNFI – 0099942 + 5,000,000 638675.171218.131521.tang chan vung caoyen tienwww
17/12/2018 J633 – 0020673 + 5,000,000 Sender:79334001.DD:171218.SHGD:10001215.BO:NGUYEN THI HONG DUNG0042254.DANG KY SACH DOI TH OAI VOI CAC PHAI DOAN HOA KY (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH HO CHI MINH
17/12/2018 VNFI – 0034617 + 500,000 500880.171218.082131.Ung ho chuong trinh AABC
13/12/2018 VNFI – 0632579 + 3,000,000 901714.131218.213045.Chuyen tien
11/12/2018 MBVP – 0393875 + 2,000,000 MBVCB110049936.ung ho chuong trinh ao am bien cuong.CT tu 0111000135277 NGUYEN KIM NHAN toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
10/12/2018 ZZ02 – 0015793 + 500,000 Sender:79317002.DD:101218.SHGD:10001008.BO:PHAN THI HOA.PHAN THI HOA CT UNG HO AO AM BIENC UONG
08/12/2018 VNIB – 1493207 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 11/2018. SO TIEN 11000 VND
05/12/2018 VNCN – 0052110 100,022,000 IBVCB.0512180194726001.THANH TOAN SO TIEN CON LAI CUA TRUONG PO CHU LUNG (HA GIANG)
04/12/2018 VNCK – 0997861 1,874,400 IBVCB.0412180835031001.Thanh toan tien bang hieu, in an
01/12/2018 DD4400 – 0120285 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Ủng hộ qua Tien Phong Bank tháng 11/2018

30-11-18 Chuyen theo yc mua ban ghe cho Po Chu Lung (Yen Minh, HG, 12/2018) 18,758,800 021ITC3183340055
30-11-18 TPBank 68683388001 Ung ho ct Ao Am Bien Cuong 5,000,000 021ITC1183340070
Ngày hiệu lực Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
30-11-18 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8,800 021T200VND 00001
29-11-18 TC:VNCN066372.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong.BO:LE THI HANH.Ref 00002606 1,000,000 000CT07183333467
28-11-18 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11183320727
25-11-18 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 14,316 021DDODVND 00001
Ngày hiệu lực Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
21/11/2018 XAY DUNG TRUONG
HOC XA PHIN.BO:NGUYEN THI NHU
ANH.Ref 00000233
1,500,000 000CT07183250140
09/11/2018 MBVCB98872960.em trung ttxvn ung
ho chuong trinh ao am bien cuong
2,000,000 021ITC1183131501

Ủng hộ qua Vietcombank tháng 11/2018

30/11/2018 ZZ07 – 0004683 + 18,750,000 Sender:79334001.DD:301118.SHGD:10000629.BO:NGUYEN THI HONG DUNG0042254.UNG HO MUA BAN GHE HOC SINH TIEU HOC NGAM LA YEN MINH HG (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH HO CHI MINH
25/11/2018 VNAF – 0074459 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25/11/2018 DD4400 – 0138616 + 11,198 Tra lai tien gui/Interest paid
22/11/2018 M025 – 0000052 + 500,000 NGO THI THANH THUY NT // UNG HO AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
22/11/2018 J633 – 0022303 + 1,000,000 Sender:79310001.DD:221118.SHGD:10009096.BO:BUI THI DUYEN.UNG HO XAY MOI DIEM TRUONG XAN PH IN
19/11/2018 MBVP – 0756507 + 200,000 MBVCB102168384.ung ho AABC.CT tu 0821000151054 NGUYEN HANG NGOC toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
14/11/2018 VNFI – 0289358 + 500,000 508568.141118.145506.Ung ho chuong trinh AABC
11/11/2018 VNIB – 1499282 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 10/2018. SO TIEN 11000 VND
01/11/2018 DD4400 – 0124169 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Ủng hộ qua Tien Phong Bank tháng 10/2018

Ngày hiệu lực Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
31/10/2018 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8,800 021T200VND 00001
29/10/2018 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11183022356
25/10/2018 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 26,913 021DDODVND 00001
23/10/2018 DEN Electrolux Vietnam Ltd-AABC chuyen tien mua tu dong 29,693,650 021CI31182960001

Ủng hộ qua Vietcombank tháng 10/2018

30/10/2018 VNFI – 0136222 + 500,000 983789.301018.093612.Vo Thach Chi Truong ung ho chuong trinh Ao Am Bien Cuong FT18303507359442
26/10/2018 MBVP – 0346348 + 10,000,000 MBVCB94400732.nguyen hong dan chuyen AABC.CT tu 0071001120768 NGUYEN HONG DAN toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
25/10/2018 VNAF – 0070057 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
15/10/2018 VNFI – 0216596 + 500,000 506916.151018.120150.Ung ho chuong trinh AABC
06/10/2018 VNIB – 1488419 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 09/2018. SO TIEN 11000 VND
04/10/2018 VNCK – 0948446 722,200 IBVCB.0410180744235001.Hosting aoambiencuong.com 1260 (S50) den 09/11/2019
01/10/2018 DD4400 – 0126667 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Ủng hộ qua TPbank tháng 9/2018

Ngày hiệu lực Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
11/09/2018 Ngo Thanh Long ung ho xay truong Po Chu Lung..BO:NGO THANH LONG.Ref 00000584 10,000,000 000CT07182540623

Ủng hộ qua Vietcombank tháng 9/2018

25/09/2018 VNAF – 0066431 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
24/09/2018 VNFI – 0691979 + 200,000 570656.240918.140131.Tran Ngoc Thuy ung ho chuong trinh ao am bien cuong. mong cac be co mot trung vui ve
20/09/2018 ZZ61 – 0010612 + 3,000,000 Sender:79310001.DD:200918.SHGD:10016674.BO:NGUYEN THI NHU ANH.UNG HO AO AM BIEN CUONG
20/09/2018 VNFI – 0337518 + 500,000 511042.200918.173602.Ung ho chuong trinh AABC
19/09/2018 VNCK – 0184440 2,184,400 Phí duy trì các tên miền .com/.vn và hoa viếng ô PBB
09/09/2018 VNIB – 1499736 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 08/2018. SO TIEN 11000 VND
04/09/2018 VNCK – 0392597 + 400,000 IBVCB.0409180428322001. CIAOFLORA UNG HO AABC (MTH CK)
04/09/2018 VNCN – 0018813 100,022,000 IBVCB.0409180124607002.AABC tam ung chi phi xay truong PO CHU LUNG (thang 9/2018)
01/09/2018 DD4400 – 0130673 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Ủng hộ qua TPbank tháng 8/2018

Ngày hiệu lực Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
31/08/2018 36218083150006 NGUYEN HONG NGOC CHUYEN UNG HO AO AM BIEN CUONG NHH: TIEN PHONG HA NOI.BO:NGUYEN HONG NGOC.Ref 00004277 1,000,000 000CT07182436748
31/08/2018 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500 021T200VND 00001
30/08/2018 NGUYEN HAI NINH HA GIANG UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG.BO:NGUYEN HAI NINH.Ref 00000811 3,000,000 000CT07182420911
29/08/2018 Chuyen tien ung ho ao am bien cuong 500,000 021ITC1182410005
28/08/2018 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11182400879
25/08/2018 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 20,601 021DDODVND 00001
24/08/2018 V. Anh ung ho xay truong Ha Giang 1,000,000 040CTMB182360017
14/08/2018 ung ho bua com 18 8 2018 1,000,000 021ITC1182260513

Ủng hộ qua Vietcombank tháng 8/2018

30/08/2018 MBVP – 0598296 + 5,000,000 MBVCB77392048.fb Hang Thu ung ho TNV Ao am bien cuong .CT tu 0031000428058 TRAN THI THU HANG toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
30/08/2018 E014 – 0000010 + 100,000,000 CN CTY TNHH TM&DV TH HAI VAN // CHI XUAN UNG HO XAY TRUONG HOC YEN MINH HA GIANG
29/08/2018 MBVP – 0445266 + 2,000,000 MBVCB77123327.Xay dung diem truong Yen Minh, Ha Giang.CT tu 0181006668668 LA THI MAY toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
28/08/2018 VNCK – 0647846 + 500,000 IBVCB.2808180879095002.Nguyen Chau ung ho xay truong Po Chin
27/08/2018 ZZ45 – 0008837 + 3,000,000 Sender:79310001.DD:270818.SHGD:10011146.BO:NGUYEN THI NHU ANH.UNG HO CHUONG TRINH AO AM BI EN CUONG
27/08/2018 ZZ07 – 0008400 + 100,000,000 Sender:79307001.DD:270818.SHGD:10005153.BO:NGUYEN THI HONG DUNG.IBUNG HO XAY TRUONG HOC YE N MINH HA GIANG
25/08/2018 VNAF – 0063318 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25/08/2018 DD4400 – 0260811 + 6,426 Tra lai tien gui/Interest paid
25/08/2018 VNFI – 0564574 + 500,000 168907.250818.183546.Chuyen tien ung ho xay truong
24/08/2018 VNCK – 0266607 + 3,000,000 IBVCB.2408180966615001.XAY DUNG DIEM TRUONG YEN MINH HA GIANG – MS PHUONG VNA
24/08/2018 VNCK – 0257807 + 2,000,000 IBVCB.2408180829427001.Yen Le gui Po Cho Lung
20/08/2018 VNCN – 0005235 8,607,700 IBVCB.2008180988267001.Chi lan 2 tien CSVC diem truong Xa Lung B xay moi
16/08/2018 YC51 – 0096603 + 500,000 FTF_CN:9704366810212567018.FrAcc:0951004177569 .ToAcc:0251001305397
15/08/2018 VNCK – 0232099 70,005,500 IBVCB.1508180181191001.AABC THANH TOAN DUT DIEM SO TIEN XAY TRUONG XA LUNG B (DOT 3, 15/8/2018)
15/08/2018 MBVP – 0260781 + 1,000,000 MBVCB73319238.em LeDung ung ho chuong trinh AABC.CT tu 0171003460719 LE TIEN DUNG toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
14/08/2018 VNCK – 0050305 11,377,000 IBVCB.1408180582940001.Chi tien bua com co thit hoc sinh Lung Cu (Ha Giang) + tien banh keo cho hoc sinh
13/08/2018 VNCK – 0986926 + 500,000 IBVCB.1308180222783001.Tang hoc sinh THCHSTBT Lung Cu, Ha Giang
13/08/2018 VNCK – 0873325 13,337,200 IBVCB.1208180098517002.Thanh toan tien hang hoa chuyen Ha Giang (7-2018)
10/08/2018 VNIB – 1498539 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 07/2018. SO TIEN 11000 VND
09/08/2018 VNCK – 0524468 702,200 IBVCB.0908180494103001.Thanh toan tien lam bang hieu INOX cong trinh truong Xa Lung B (Ha Giang)
06/08/2018 VNCN – 0073946 20,011,000 IBVCB.0608180369722001.AABC thanh toan tien trang thiet bi diem truong Xa Lung B (Ha Giang)
03/08/2018 YM46 – 0000051 + 5,000,000 CN CTY TNHH TM&DV TH HAI VAN UNG HO TIEN MUA BAN GHE DIEM TRUONG XA LUNG B, PHO CAO
02/08/2018 5P66 – 0000100 + 1,500,000 B/O LE THI KIM HONG F/O BUI NGOC QUANG// UNG HO CT AMBC CHO HOC SINH THCHSTBT LUNG CU, HA GIANG
01/08/2018 DD4400 – 0135041 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Số dư đầu kỳ tháng 8/2018

Vietcombank: 257,608,932
TienPhong Bank: 40,037,412

Ủng hộ qua TPbank tháng 7/2018

Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
30/07/2018 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500 021T200VND 00001
28/07/2018 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11182090452
25/07/2018 TPBank 68683388001 Nong Van Hung tang hoc sinh THCHSTBT Lung Cu, Ha Giang 1,000,000 021ITC1182061518
25/07/2018 Tang hoc sinh Thchstbt Lung cu Ha Giang.BO:NGUYEN THI THANH HA.Ref 00003315 1,000,000 000CT07182062492
Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
24/07/2018 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 11,902 021DDODVND 00001
23/07/2018 P ung ho chuong trinh Ao am bien cuong.BO:VO THI LAN PHUONG.Ref 00000356 2,000,000 000CT07182041105
20/07/2018 TPBank 68683388001 Ung ho AABC 8,000,000 021ITC1182011018
20/07/2018 Tang hoc sinh THCHSTBT Lung Cu Ha Giang 2,000,000 021ITC1182011013
20/07/2018 Em Chuong ung ho chuong trinh ao am bien cuong 2,000,000 021ITC1182011011
20/07/2018 Tang hoc sinh THCHSTBT Lung Cu Ha Giang.BO:NGUYEN THI NHU ANH.Ref 00000932 2,000,000 000CT07182011584
20/07/2018 tang hoc sinh THCHSTBT Lung Cu – Ha Giang 100,000 002CTMB182010040
06/07/2018 HOANG TO NGA-995218070653900 – C. Nga ung ho vobo doi bien phong Ben Tre Ref995218070653900 300,000 000CT07181872542
06/07/2018 Ung ho thieu uy bien phong Ben tre vua hy sinh 500,000 021ITC1181870001

Ủng hộ qua Vietcombank tháng 7/2018

31/07/2018 J633 – 0005758 + 1,000,000 Sender:01307001.DD:310718.SHGD:10002487.BO:CAO KIM THI.IBUNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CU ONG
30/07/2018 MBVP – 0618949 + 5,000,000 MBVCB68975527.ung ho chuong trinh Ao am bien cuong.CT tu 0071001120768 NGUYEN HONG DAN toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
30/07/2018 Q394 – 0556388 + 300,000 FTF_CN:9704366800621632016.FrAcc:0271000040351 .ToAcc:0251001305397
30/07/2018 J633 – 0013284 + 10,000,000 Sender:79334001.DD:300718.SHGD:10000953.BO:NGUYEN THI HONG DUNG0042254.UNG HO MUA TAP VO C HO HS LUNG CU HA GIANG (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH HO CHI MINH
30/07/2018 IBCT – 0092274 29,011,000 IBVCB.LNH.300718.090424.47630.6868680604522034.92274.9704050713482169.AABC chuen tien mua sach vo, dung cu hoc tap cho hoc sinh Dong Van, Ha Giang (8/2018)
25/07/2018 VNAF – 0059911 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25/07/2018 VNCK – 0673716 + 2,000,000 IBVCB.2507180425198001.HS Lung Cu Ha Giang
24/07/2018 J633 – 0035103 + 500,000 Sender:79201001.DD:240718.SHGD:10012192.BO:TONG KIM UYEN.TANG HOC SINH THCHSTBT LUNG CU, H A GIANG
24/07/2018 VNCK – 0609821 + 2,000,000 IBVCB.2407180379697001.Tang hoc sinh THCHSTBT Lung Cu, Ha Giang, CT AABC
24/07/2018 VNCK – 0609073 + 1,000,000 IBVCB.2407180818701001.Hieu & Thao TPHCM giup hoc sinh Lung Cu Ha Giang
24/07/2018 MBVP – 0745905 + 300,000 MBVCB67548854.goi chuong trinh ao am bien cuong.CT tu 0071000715882 NGUYEN CAO LAM toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
24/07/2018 MBVP – 0745863 + 200,000 MBVCB67548728.ung ho hoc sinh THCS BT Lung cu, Ha Giang.CT tu 0821000151054 NGUYEN HANG NGOC toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
24/07/2018 J633 – 0012871 + 2,000,000 Sender:01604003.DD:240718.SHGD:10000083.BO:NGUYEN THI PHUONG ANH.UNG HO CHO CAC CHAU DEN T RUONGAO AM BIEN CUONG CHARGEDETAILS OUR
23/07/2018 VNCK – 0414764 + 500,000 IBVCB.2307180335343001.Tang hoc sinh THCS DTBT Lung Cu (Dong Van, Ha Giang)
23/07/2018 VNCK – 0513549 + 3,000,000 IBVCB.2307180515895002.Nguyen Thi Hong Minh ung ho CT Ao Am Bien Cuong
23/07/2018 J633 – 0023384 + 4,500,000 Sender:01310001.DD:230718.SHGD:10003851.BO:LE DINH THUAN.UNG HO 500 TAP VO CHO TRE EM HGIA NG QUA FB CHI HONG HO
23/07/2018 VNFI – 0321485 + 10,000,000 870733.230718.140740.Nho co Beo Hong mua vo, but, do dung hoc tap cho tre em ngheo Ha Giang. Fr MC
23/07/2018 VNCK – 0484879 + 1,000,000 IBVCB.2307180635389001.C Nghiem dong gop Ao Am Bien Cuong
21/07/2018 MBVP – 0409707 + 1,000,000 MBVCB66909277.chi Le Thi Mai Huong goi THCSDTBT Lung Cu.CT tu 0071001120768 NGUYEN HONG DAN toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
20/07/2018 MBVP – 0308827 + 2,000,000 MBVCB66696422.Em Cuong HelloWorld 0937445068 ung ho tre em Ha Giang tu chi Hong Ho .CT tu 0071002207085 HUYNH KIM CUONG toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
20/07/2018 VNFI – 0156431 + 10,000,000 763763.200718.211301.Tien cho tre em Ha Giang
20/07/2018 J633 – 0008960 + 500,000 Sender:01310001.DD:200718.SHGD:10004561.BO:HUYNH DANG BICH VY.TANG HOC SINH THCHSTBT LUNG CU HA GIANG
20/07/2018 MBVP – 0299495 + 1,000,000 MBVCB66672840.E Ha Beo ung ho a Hai mua sach vo.CT tu 0011000563437 TRAN MANH HA toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
20/07/2018 VNCK – 0128679 + 1,000,000 IBVCB.1907180697311001.Tang hoc sinh THCHSTBT Lung Cu Ha Giang
20/07/2018 VNCK – 0249909 + 10,000,000 IBVCB.2007180763011001.Em DNT ung ho Ao am Ha Giang
13/07/2018 VNCK – 0382603 16,002,200 IBVCB.1307180084346001.Rut tien mat ung ho GD Thieu uy Hieu 10T + tang 3 em be Ben Tre 6T
10/07/2018 VNCK – 0928088 3,002,200 IBVCB.1007180213795002.AABC thanh toan chi phi mua qua tang 3 chau nho o Ben Tre (7/2018)
10/07/2018 J633 – 0012077 + 6,000,000 Sender:79334001.DD:100718.SHGD:10000301.BO:NGUYEN THI HONG DUNG0042254.UNG HO BA CHAU NHO O BEN TRE (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH HO CHI MINH
09/07/2018 VNFI – 0120865 + 500,000 510385.090718.162337.Ung ho chuong trinh AABC
08/07/2018 VNCK – 0733626 + 300,000 IBVCB.0807181031725002.Ung ho thieu uy bien phong
07/07/2018 VNIB – 1500345 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 06/2018. SO TIEN 11000 VND
06/07/2018 VNFI – 0848629 + 1,000,000 942909.060718.075543.Hanh Vuhong ung ho thieu uy BP FT18187400923968
06/07/2018 ZZ45 – 0005513 + 500,000 Sender:79303008.DD:060718.SHGD:10005474.BO:NGUYEN THI MY TIEN.TIEN GUI THIEU UY BEN TRE
06/07/2018 J633 – 0005465 + 3,000,000 Sender:01307001.DD:060718.SHGD:10001163.BO:NGO DINH HOANG.IBLS HOANG CHUYEN TIEN UNG HO BI NH ACQUY DAC PO
05/07/2018 VNFI – 0829234 + 50,000 983427.050718.184206.Xin gui den anh thieu uy. Cam on anh. FT18186023383404
05/07/2018 VNCK – 0428311 + 300,000 IBVCB.0507180820830001.Ung ho gia dinh chien si hi sinh
05/07/2018 MBVP – 0967131 + 500,000 MBVCB62822813.Giup do con liet si Mong anh an nghi Mong gia dinh anh binh an.CT tu 0301000388233 DANG TUAN TRUNG toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
05/07/2018 VNCK – 0426257 + 300,000 IBVCB.0507180717450001.Ung ho GD thieu uy bo doi BP Ben Tre
05/07/2018 MBVP – 0973109 + 200,000 MBVCB62833463.UH thieu uy BP Ben Tre.CT tu 0021000628710 PHAM THI THANH HIEN toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
05/07/2018 MBVP – 0956304 + 5,000,000 MBVCB62804399.Dang Bao Hieu chuyen tien ung ho gia dinh thieu uy bien phong Ben Tre.CT tu 0451001393801 DANG BAO HIEU toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
05/07/2018 VNFI – 0824784 + 300,000 595742.050718.174945.Ung ho thieu uy bien phong
02/07/2018 VNFI – 0453866 + 500,000 501155.020718.083130.Ung ho chuong trinh AABC
02/07/2018 DD4400 – 0140517 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge
02/07/2018 VNCK – 0979804 + 2,000,000 IBVCB.0207180739905001.Ha Nguyen HP chuyen tien ac quy
02/07/2018 J633 – 0030365 + 10,000,000 Sender:79334001.DD:020718.SHGD:10002082.BO:NGUYEN THI HONG DUNG0042254.UNG HO MUA BINH AC QUY CHO BO DOI BIEN PHONG DAC BO BINH PHUOC (VCB) NH TMCP NGOAI THUONG HO CHI MINH HO CHI MINH
01/07/2018 VNFI – 0423067 + 3,000,000 110874.010718.135929.Gui Ao Am Bien Cuong

Ủng hộ qua Vietcombank tháng 6/2018

25/06/2018 DD4400 – 0161723 + 5,296 Tra lai tien gui/Interest paid
25/06/2018 VNAF – 0056520 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
21/06/2018 VNCK – 0675200 + 500,000 IBVCB.2106180870327003.HA QUY DUONG UNG HO AABC
10/06/2018 VNIB – 1497408 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 05/2018. SO TIEN 11000 VND
07/06/2018 VNFI – 0595656 + 300,000 503609.070618.111659.Ung ho chuong trinh AABC
01/06/2018 DD4400 – 0146404 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Ủng hộ qua TPbank tháng 5-6/2018

Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
29/06/2018 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500 021T200VND 00001
28/06/2018 Phi su dung dich vu OTP SMS 11,000 021CA11181792385
28/06/2018 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11181790223
25/06/2018 Nguyen Thu Thuy ung ho mua sach cho truong hoc vung cao.BO:NGUYEN THU THUY.Ref 00006071 20,000,000 000CT07181765293
23/06/2018 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 7,214 021DDODVND 00001
15/06/2018 DEN NGUYEN HONG DAN-AABC THANH TOAN TIEN HANG QUA NHA GIAN DK1 19,322,000 021CI31181660502
Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
15/05/2018 Ung ho Ao am bien cuong 200,000 021ITC1181353002
10/05/2018 UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG.BO:HO MAI CHI.Ref 00002002 500,000 000CT07181302162

Ủng hộ qua Vietcombank tháng 5/2018

25/05/2018 VNAF – 0051216 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25/05/2018 DD4400 – 0293509 + 9,258 Tra lai tien gui/Interest paid
22/05/2018 ZZ02 – 0008189 + 500,000 Sender:79317002.DD:220518.SHGD:10000475.BO:PHAN THI HOA.PHAN THI HOA CT UNG HO AO AM BIENC UONG
16/05/2018 VNFI – 0082423 + 1,000,000 931690.160518.134025.Hanh Vuhong ung ho xay trg HG FT18136476070977
15/05/2018 VNCN – 0083171 70,015,400 IBVCB.1505180616019001.AO AM BIEN CUONG CHUYEN TIEN LAN 2 XAY DIEM TRUONG XA LUNG B, HG
15/05/2018 MBVP – 0128453 + 1,000,000 MBVCB51159990.Cong Ford VN ung ho dt Xa Lung.CT tu 0491001786863 NGUYEN THANH CONG toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
08/05/2018 VNCK – 0687527 21,602,200 IBVCB.0805180494644001.AABC thanh toan 2 bo NLMT xay 2 bia tuong niem liet si Sa Thay, Kon Tum
06/05/2018 VNIB – 1495248 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 04/2018. SO TIEN 11000 VND Internet Banking
04/05/2018 VNCK – 0260414 + 200,000 IBVCB.0405180942457001.Ung ho truong hoc o Dong Van, Ha Giang
03/05/2018 VNFI – 0188823 + 300,000 502118.030518.095342.Ung ho chuong trinh AABC
02/05/2018 VNCK – 0982222 + 500,000 IBVCB.0205180525276002.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
02/05/2018 VNCK – 0054105 + 1,000,000 IBVCB.0205180676168001.Em Mai Tran, em Khanh Huyen ung ho Xa Lung B
01/05/2018 DD4400 – 0152989 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Ủng hộ qua TPbank tháng 4/2018

28/04/2018 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500 021T200VND 00001
28/04/2018 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11181180637
Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
26/04/2018 V.Anh ung ho xay truong Xa Lung B 2,000,000 040CTMB181161066
24/04/2018 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 7,642 021DDODVND 00001
13/04/2018 UNG HO QUY AO AM BIEN CUONG.BO:HO MAI CHI.Ref 00001624 500,000 000CT07181032161

Ủng hộ qua Vietcombank tháng 4/2018

28/04/2018 VNCK – 0762422 + 500,000 IBVCB.2804180874023001.YEN ung ho xay truong
26/04/2018 VNFI – 0864056 + 1,000,000 832258.260418.161117.Vietcombank 0251001305397 Chi Tran Chau, chi Huong ung ho dung truong Xa Lung B
26/04/2018 ZZ01 – 0008539 + 500,000 Sender:01201001.DD:260418.SHGD:10016435.BO:NGUYEN THU HUONG.AC VIET HUONG UNG HO XAY TRUON G XA LUNG
26/04/2018 VNFI – 0848687 + 5,000,000 631049.260418.140432.Ho tro ambc
26/04/2018 VNCK – 0427105 + 1,000,000 IBVCB.2604180788067001.AO AM BIEN CUONG-XAY TRUONG
25/04/2018 VNFI – 0792505 + 300,000 017207.250418.140619.Ung ho tre em vung bien
25/04/2018 VNFI – 0777463 + 500,000 612922.250418.082617.Ung ho Ao am bien cuong
25/04/2018 VNCK – 0333542 + 500,000 IBVCB.2404180679636004.Em xin duoc gop de lam truong Ta Lung B
25/04/2018 VNAF – 0040089 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25/04/2018 MBVP – 0593799 + 1,000,000 MBVCB46958968.Ao Am Bien Cuong.CT tu 0071000608225 PHAN THI THANH THUY toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
21/04/2018 DD4400 – 0175651 + 2,000,000 NGUYEN LAM XUAN HIEU UNG HO XAY TRUONG
21/04/2018 VNCK – 0994481 3,182,200 IBVCB.2104180073740001.AABC thanh toan 40 suat qua cho truong Truong Xa Lung B (chuyen khao sat xay truong 4-2018)
18/04/2018 VNCK – 0565686 30,002,200 IBVCB.1804181009933001.Tam ung chi phi xay truong Xa Lung, Pho Cao, Dong Van (Ha Giang) (Dot 1, thang 4/2018)
17/04/2018 ZZ07 – 0005663 + 150,000,000 Sender:79334001.DD:170418.SHGD:10000481.BO:NGUYEN THI HONG DUNG.NGUYEN THI HONG DUNG TAI T RO XD DIEM TRUONG MAM NON XA LUNG B DONG VAN HA GIANG
07/04/2018 VNIB – 1510425 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 03/18. SO TIEN 11,000 VND Internet Banking
02/04/2018 VNFI – 0456254 + 300,000 503563.020418.110337.Ung ho chuong trinh AOBC
01/04/2018 DD4400 – 0159371 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Số dư đầu kỳ tháng 4/2018

Vietcombank: 161,302,689
TienPhong Bank: 9,612,843

Ủng hộ qua TP Bank tháng 3/2018

Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
30-03-18 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500 021T200VND 00001
28-03-18 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11180871961
24-03-18 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 4,626 021DDODVND 00001
22-03-18 HOANG QUANG DAT – UBND HUYEN BAO YEN CT.BO:Hoang Yen.Ref 00001882 5,000,000 000CT07180812184
09-03-18 NGUYEN THI THI-995218030905039 – UNG HO AABC Ref995218030905039 200,000 000CT07180682327
01-03-18 Ung ho chuong trinh ao am bien cuong 1,000,000 021ITC1180600504

Ủng hộ qua VCB Bank tháng 3/2018

25/03/2018 VNAF – 0033857 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25/03/2018 DD4400 – 0182806 + 5,030 Tra lai tien gui/Interest paid
22/03/2018 J633 – 0003402 + 2,000,000 Sender:01201001.DD:220318.SHGD:10000784.BO:TRAN THANH QUYEN.UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG
21/03/2018 VNVG – 0064762 6,990,000 IBVCB.123PAY.123P1803210670417.
21/03/2018 VNCK – 0573249 32,722,200 IBVCB.2103180818051003.AABC thanh toan dot cuoi hang hoa chuyen Pho Bang – Ha Giang (3-2017)
21/03/2018 VNCK – 0546757 + 12,000,000 IBVCB.2103180309459002.Chuyen tien chuyen Ly Son cua Ha + Lam
21/03/2018 VNCK – 0539482 9,792,200 IBVCB.2103180126069002.AABC THANH TOAN TIEN QUA CHO CANH SAT BIEN LY SON (3/2018)
21/03/2018 VNCK – 0485221 3,002,200 IBVCB.2103180777862001.AABC thanh toan tien may in (Canon 2900) tang CSB vung 2 (3-2018)
15/03/2018 VNCN – 0054866 19,500,000 IBVCB.1503180326257001.AABC THANH TOAN TIEN HANG UNG HO TRUONG TIEU HOC LUNG CU (CK 9T5 &TM)
14/03/2018 VNFI – 0567333 + 1,000,000 652764.140318.105812.Huynh Ngan gui tang AABC
06/03/2018 VNFI – 0219178 + 1,000,000 879684.060318.160356.Goi Ao Am Bien Cuong
05/03/2018 VNCK – 0739509 50,005,500 IBVCB.0503180720293001.AABC tam ung tien hang chuyen Pho Cao, Ha Giang (3/2018)
03/03/2018 DD4400 – 0166451 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge
01/03/2018 MBVP – 0507130 + 40,000,000 MBVCB37587442.mc phan anh ck qua tang AABC.CT tu 0011003071981 HOANG PHAN ANH toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.

Ủng hộ qua VCB Bank tháng 2/2018

28/02/2018 4593 – 0006629 + 2,000,000 /Ref:PALPM80454G{//}/Ref:PALPM80454G{//}LP VNM80454G UNG HO CHUONG TRINH AABC DVC:MR TRAN TUAN HUNG
27/02/2018 J633 – 0023700 + 1,000,000 Sender:01201003.DD:270218.SHGD:10006959.BO:KHUC THUY LIEN.VU KHUC FAMILY TANG QUA CAC BE V UNG CAO
26/02/2018 VNCK – 0076416 + 400,000 IBVCB.2602180571697002.ung ho ao am bien cuong
26/02/2018 J633 – 0026383 + 10,000,000 Sender:79307006.DD:260218.SHGD:10005866.BO:VU THI HONG THAM.CHI LAN UNG HO AO AM BIEN CUON G
25/02/2018 VNAF – 0030464 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25/02/2018 VNCK – 0955094 + 500,000 IBVCB.2402180561864002.Huy Vu Alex ung ho Ao Am Bien Cuong
25/02/2018 DD4400 – 0196278 + 2,908 Tra lai tien gui/Interest paid
25/02/2018 MBVP – 0924162 + 300,000 MBVCB36404111.ung ho chuong trinh ao am bien cuong.CT tu 0821000151054 NGUYEN HANG NGOC toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
24/02/2018 VNCK – 0946102 + 10,000,000 IBVCB.2402180755502001.Thuan&Huong ung ho chuong trinh AABC
23/02/2018 VNCK – 0842977 + 500,000 IBVCB.2302180823212002.Chung Vu_Gui chi Beo, tuy y.
23/02/2018 VNCK – 0836711 + 1,000,000 IBVCB.2302180704354001. Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong NT
23/02/2018 VNCK – 0826471 + 1,000,000 IBVCB.2302180603130001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
23/02/2018 VNFI – 0803177 + 50,000 002852.230218.085936.Ung ho Ao am bien cuong
23/02/2018 VNFI – 0803234 + 150,000 003226.230218.090114.Ung ho Ao am bien cuong
23/02/2018 VNFI – 0814951 + 2,000,000 415594.230218.140856.V. Anh ung ho AABC
23/02/2018 VNFI – 0818094 + 500,000 032708.230218.151101.Tran Ngoc Thuy ung ho ao am bien cuong
23/02/2018 VNFI – 0826613 + 2,000,000 764930.230218.191225.NGUYEN THI PHUONG MAI
23/02/2018 ZZ02 – 0007301 + 500,000 Sender:79317002.DD:230218.SHGD:10000248.BO:PHAN THI HOA.PHAN THI HOA CT CHOBUI NGOC QUANG
23/02/2018 MBVP – 0817607 + 200,000 MBVCB36207981.ung ho ao am bien cuong.CT tu 0071003209220 PHAM QUANG VINH toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
23/02/2018 MBVP – 0772444 + 1,000,000 MBVCB36131238.Ung ho chuong trinh AABC.CT tu 0081000086909 PHAM ANH TUAN toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
22/02/2018 ZZ61 – 0003859 + 500,000 Sender:01311001.DD:220218.SHGD:10000497.BO:TRAN THI THU HUYEN.UNG HO CHUONG TRINH AO AM BI EN CUONG
22/02/2018 ZZ01 – 0003935 + 500,000 Sender:92204012.DD:220218.SHGD:12002472.BO:LE THI LUYEN.FB MAI LE UNG HO CHUONG TRINH AO A M BIEN CUONG
22/02/2018 0105 – 0006244 + 500,000 /Ref:P3249053045{//}/Ref:P3249053045{//}B/O:LE THU HA TRAN THANH QUYET – UNG HO CHUONG TR INH AO AM BIEN CUONG
22/02/2018 J633 – 0016930 + 2,000,000 Sender:79307005.DD:220218.SHGD:10006721.BO:TRAN HONG DIEM.IBUNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG
22/02/2018 MBVP – 0698174 + 1,000,000 MBVCB35975422.thaole UH quy..CT tu 0011000492511 LE THI THUY THAO toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
22/02/2018 MBVP – 0753530 + 200,000 MBVCB36086691.ung ho ct Ao Am Bien Cuong.CT tu 0021000251488 LE VAN MINH toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
22/02/2018 RA23 – 0000094 + 3,000,000 TRAN THI TRUONG UNG HO AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
22/02/2018 VNCK – 0791990 + 2,000,000 IBVCB.2202181017594001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
21/02/2018 ZZ01 – 0004496 + 2,000,000 Sender:01202002.DD:210218.SHGD:10002238.BO:NGUYEN THI TRUC.995218022103757 UNG HO TRE NH A CHUA
21/02/2018 VNFI – 0768797 + 500,000 576563.210218.164913.Chuyen tien ung ho AABC
21/02/2018 VNFI – 0762231 + 500,000 502048.210218.133856.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
21/02/2018 MBVP – 0671257 + 5,000,000 MBVCB35920529.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong.CT tu 0181003349411 NGUYEN HONG VINH toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
21/02/2018 MBVP – 0660492 + 500,000 MBVCB35900898.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong.CT tu 0071000929138 NGUYEN KHAC LOC toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
21/02/2018 J633 – 0028013 + 500,000 Sender:79201001.DD:210218.SHGD:10007842.BO:TRAN THANH TINH.UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG
08/02/2018 VNFI – 0375574 + 10,000,000 943227.080218.120223.Vietcombank 0251001305397 Ung ho AABC
06/02/2018 VNCK – 0144005 + 2,000,000 IBVCB.0602180996002001.tang ao am cho tre em vung cao
06/02/2018 VNCK – 0166484 2,003,300 IBVCB.0602180479670001.AABC thanh toan tien qua Tet cho chien sy Truong Sa
02/02/2018 VNCK – 0693814 + 5,134,000 IBVCB.0202180694251002.Chi Ha tra tien em
02/02/2018 VNCK – 0774944 5,134,000 IBVCB.0202180047198002.Hoan lai tien chi Ha chuyen nham tk
01/02/2018 VNCK – 0531362 + 2,000,000 IBVCB.0102181048058001.Chuyen khoan
01/02/2018 VNFI – 0048491 + 1,000,000 694760.010218.150345.Gui Ao Am Bien Cuong

Ủng hộ qua TP Bank (Tháng 01-2/2018)

01/03/2018 Ung ho chuong trinh ao am bien cuong 1,000,000 021ITC1180600504
28/02/2018 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11180591894
27/02/2018 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500 021T200VND 00001
27/02/2018 AABC Ha Giang FT18058201307637 1,000,000 021ITC1180580001
24/02/2018 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 2,712 021DDODVND 00001
Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
23/02/2018  UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG (VUI LONG KHONG CONG BO) 1,000,000 102CT01180542001
23/02/2018 UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG.BO:HO MAI CHI.Ref 00000453 500,000 000CT07180540512
22/02/2018 Le dinhthuan gui Ung ho chuong trinh ao am bien cuong qua fb chi Hong Ho.BO:LE DINH THUAN.Ref 00002167 1,000,000 000CT07180532248
30/01/2018 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500 021T200VND 00001
29/01/2018 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11180290252
24/01/2018 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 2,529 021DDODVND 00001
Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
08/1/2018 NGUYEN THI THI  400,000 5,140,602 000CT07180081017

ng hộ qua VCB Bank tháng 1/2018

25/01/2018 VNAF – 0027384 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
18/01/2018 VNCK – 0913857 17,003,300 IBVCB.1801180885526001.AABC thanh toan tien bong da va bong chuyen gui Truong Sa chuyen 1-2018
08/01/2018 VNVT – 0582811 + 1,000,000 VCBVT.84982750110.CT tu 0301000345355.VU HONG HANH sang 0251001305397.BUI NGOC QUANG.180108214908012.VNVT20180108582811.Hanh Vuhong AABC
03/01/2018 J633 – 0006321 + 2,000,000 Sender:01310001.DD:030118.SHGD:10004481.BO:NGUYEN THI HUONG.LAM GOM GUI
03/01/2018 MBVP – 0861296 + 5,000,000 MBVCB27336966.phan anh ck Truong Sa.CT tu 0011003071981 HOANG PHAN ANH toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
01/01/2018 VNFI – 0908654 + 1,000,000 244422.010118.073939.Gui Ao Am Bien Cuong

Năm 2017 chuyển sang

TPB: 4,740,602

VCB: 169,770,269