Cập nhật ủng hộ 2019 (đến 31/12/2019)

Chi tiết ủng hộ qua VCB (tháng 12/2019)

31/12/2019 DD4400 – 0107991 + 2,373 Tra lai tien gui/Interest paid
25/12/2019 VNAF – 0138250 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
10/12/2019 ZZ49 – 0005633 + 3,000,000 Sender:48304001.DD:101219.SHGD:10005439.BO:TRAN HOANG PHUONG.KINH CHUYEN KINH PHI UNG HO C HUONG TRINH ABCC. TAI NGOAI THUONG VIET NAM TP HCM
08/12/2019 VNIB – 1423333 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 11/2019. SO TIEN 11000 VND
03/12/2019 VNFI – 0603349 + 300,000 745493.031219.084049.Ung ho chuong trinh AABC
01/12/2019 DD4400 – 0060079 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Chi tiết ủng hộ qua VCB (tháng 11/2019)

25/11/2019 VNAF – 0132431 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25/11/2019 DD4400 – 0069903 + 1,850 Tra lai tien gui/Interest paid
11/11/2019 VNCK – 0209549 + 500,000 IBVCB.1111190733645002.NGO HAI YEN.ngo hai yen ung ho ao am bien cuong
09/11/2019 VNIB – 1435790 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 10/2019. SO TIEN 11000 VND
08/11/2019 VNFO – 0014612 799,700 IBVCB.0811190741052001.Gia han hosting S50 aoambiencuong.com (ID: 1260)
01/11/2019 DD4400 – 0064544 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge
01/11/2019 VNFI – 0500251 + 300,000 818012.011119.174932.Ung ho chuong trinh AABC

Chi tiết ủng hộ qua TPB (tháng 11-12/2019)

Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
30/12/2019 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8800 021T200VND 00001
28/12/2019 PHI SMS BANKING 11000 021CA11193622591
24/12/2019 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 15328 021DDODVND 00001
10/12/2019 NGUYEN THI THI-995219121057246 – Ung ho AABC Ref995219121057246 500000 000CT07193444402
29/11/2019 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8800 021T200VND 00001
28/11/2019 MBVCB284690474.Huong ung ho.CT tu 0181003529300 CHU THI MY HUONG toi 68683388001 MAI THANH HAI TIEN 2000000 021ITC1193320601
28/11/2019 PHI SMS BANKING 11000 021CA11193322894
23/11/2019 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 14641 021DDODVND 00001
13/11/2019 NGUYEN THI THI-995219111353959 – ung ho AABC Ref995219111353959 500000 000CT07193171684

Chi tiết ủng hộ qua TPB (tháng 10/2019)

Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
30/10/2019 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8,800 021T200VND 00001
28/10/2019 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11193011486
24/10/2019 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 13,920 021DDODVND 00001
14/10/2019 NGUYEN THI THI-995219101454516 – Ung ho AABC Ref995219101454516 500,000 000CT07192872688

Chi tiết ủng hộ qua VCB (tháng 10/2019)

28/10/2019 VNCK – 0545825 852,200 IBVCB.2810190705574001.BUI NGOC QUANG.Lam bang hieu cong trinh nha Soc Trang (10-2019)
25/10/2019 DD4400 – 0132851 + 1,835 Tra lai tien gui/Interest paid
25/10/2019 VNAF – 0126278 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
11/10/2019 VNFI – 0569035 + 500,000 783324.111019.200445.Ung ho chuong trinh Ao Am Bien Cuong FT19284752329198
06/10/2019 VNIB – 1436396 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 09/2019. SO TIEN 11000 VND
01/10/2019 VNFI – 0769267 + 300,000 510749.011019.073939.Ung ho chuong trinh AABC
01/10/2019 DD4400 – 0070465 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Chi tiết ủng hộ qua TPB (tháng 9/2019)

Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
28/09/2019 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8,800 021T200VND 00001
28/09/2019 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11192711710
25/09/2019 MBVCB243200623.Dong gop cho Hang Tho, Yen Bai..CT tu 0071002634630 TRAN LE THANH TUYEN toi 686833880 1,000,000 021ITC1192680508
24/09/2019 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 10,901 021DDODVND 00001
23/09/2019 NGUYEN THI THI-995219092328551 – Ung ho AABC Ref995219092328551 500,000 000CT07192661592
23/09/2019 Ngan hang TMCP Tien Phong 68683388001 LE CAO THANG chuyen khoan 500,000 021ITC1192660026
23/09/2019 Ung ho chuong trinh ao am bien cuong 1,000,000 201CTMB192660536
20/09/2019 MBVCB240834195.ung ho Yen Bai.CT tu 0071001120768 NGUYEN HONG DAN toi 68683388001 MAI THANH HAI TIEN 3,000,000 021ITC1192630599
13/09/2019 Ung ho Ao am Bien cuong- chuc cac be Trung thu vui ve 500,000 021ITC1192560555
09/09/2019 TC TRUNG THU CHO CON BO DOI CANH SAT BIEN-080919-11:07:40 1,000,000 021ITC1192520522
09/09/2019 Kien catp hai phong ung ho chuong trinh tet trung thu cho con em can bo chien si 1,000,000 021ITC1192520516

Chi tiết ủng hộ qua VCB (tháng 9/2019)

26/09/2019 VNCN – 0040924 2,007,700 IBVCB.2609190496379001.Chuyen tiep tien Kho Tru (Ha Giang 10/2019)
25/09/2019 DD4400 – 0082589 + 1,781 Tra lai tien gui/Interest paid
25/09/2019 VNAF – 0120173 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
23/09/2019 J633 – 0031885 + 500,000 Sender:01310005.DD:230919.SHGD:10010985.BO:BUI THI DUYEN.UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CU ONG XAY TRUONG HOC
21/09/2019 VNCK – 0525238 + 2,000,000 IBVCB.2009190132612001.VUONG THUY PHUONG ANH.Vuong Thuy Phuong Anh – Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong Hang Tho, Yen Bai
04/09/2019 VNFI – 0410508 + 300,000 395742.040919.165537.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong FT19247106461028
02/09/2019 DD4400 – 0075529 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge
02/09/2019 ZZZZ – 4715395 + 22,000 Hoan tra thu phi quan ly tai khoan ngay 01 09 2019
01/09/2019 DD4400 – 0077332 22,000 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Chi tiết ủng hộ qua TPB (tháng 8/2019)

Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
08/08/2019 NGUYEN THI THI-995219080828162 – Ung ho AABC Ref995219080828162 1,000,000 000CT07192202773

Chi tiết ủng hộ qua VCB (tháng 8/2019)

30/08/2019 VNFI – 0024904 + 300,000 997817.300819.122301.Ung ho chuong trinh AABC
28/08/2019 VNFI – 0244150 + 1,000,000 608518.270819.225604.Ung ho AABC FT19240460150620
25/08/2019 VNAF – 0114524 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25/08/2019 DD4400 – 0158390 + 1,489 Tra lai tien gui/Interest paid
16/08/2019 J633 – 0012551 + 2,000,000 Sender:01310001.DD:160819.SHGD:10004053.BO:NGUYEN THI NHU ANH.UNG HO CHUONG TRINH AO AM BI EN CUONG
10/08/2019 VNIB – 1457754 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 07/2019. SO TIEN 11000 VND
01/08/2019 VNFI – 0566854 + 300,000 503493.010819.132206.Ung ho chuong trinh AABC
01/08/2019 DD4400 – 0082264 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Chi tiết ủng hộ qua TPB (tháng 7/2019)

30/07/2019 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8,800 021T200VND 00001
29/07/2019 Phi su dung dich vu OTP SMS 11,000 021CA11192103282
29/07/2019 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11192100336
25/07/2019 Gia dinh be Khanh Chi ung ho Ao am bien cuong 1,000,000 021ITC1192060017
24/07/2019 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 18,187 021DDODVND 00001
22/07/2019 TC:MBVP559075.MBVCB205211658.chuyen di Ha Giang T9 2019.CT tu 0081001288943 toi 68683388001 Mai Thanh Hai TIEN PHONG TIEN PHONG BANK.BO:HOANG THI MAI TRAM.Ref 00002600 1,000,000 000CT07192033636
17/07/2019 Ung ho Quy Ao Am Bien Cuong.BO:NGUYEN THI NHU ANH.Ref 00000476 2,000,000 000CT07191980828
Ngày hiệu lực Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
08-07-19 AABC ck tien xay nha Bo Doi Ven Soc Trang 50,008,800 021ITC3191890133

Chi tiết ủng hộ qua VCB (tháng 7/2019)

25/07/2019 VNAF – 0109791 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25/07/2019 DD4400 – 0096240 + 1,380 Tra lai tien gui/Interest paid
08/07/2019 VNCK – 0182937 1,002,200 IBVCB.0807190917723001.AABC chuyen tien vieng dam tang
01/07/2019 DD4400 – 0088608 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Chi tiết ủng hộ qua TPB (tháng 6/2019)

Ngày hiệu lực Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
30-06-19 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8,800 021T200VND 00001
28-06-19 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11191791099
Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
24/06/2019 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 31,804 021DDODVND 00001
20/06/2019 MBVCB190168182.Xay dung truong – Pho Cao – Dong Van – Ha Giang (5.9.2019).CT tu 0031000268666 HOANG 2,000,000 021ITC1191710504
05/06/2019 MBVCB182822696.Kinh can nghieng minh Thieu ta Bien phong Vi Van Nhat .CT tu 0031000268666 HOANG THI 1,000,000 021ITC1191550091

Chi tiết ủng hộ qua VCB (tháng 6/2019)

25/06/2019 VNAF – 0105502 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
01/06/2019 DD4400 – 0092742 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge
01/06/2019 VNFI – 0931903 + 200,000 949134.010619.161530.Ung ho chuong trinh AABC

Chi tiết ủng hộ qua TPB (tháng 5/2019)

Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
30/05/2019 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8,800 021T200VND 00001
28/05/2019 MBVCB179250165.DIEM TRUONG CHU QUYEN.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH HAI 1,000,000 021ITC1191480035
28/05/2019 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11191481857
27/05/2019 MBVCB178335348.Be Vang Thi My.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH HAI TIEN P 1,000,000 021ITC1191470523
24/05/2019 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 29,565 021DDODVND 00001
22/05/2019 TC:VNCN086811.Nguyen Bich Loc ung ho.BO:NGUYEN THI BICH LOC.Ref 00001964 2,000,000 000CT07191422470
14/05/2019 AABC GUI VIENG ANH LU MI GIAO (TRUONG THON, HA GIANG) 5,008,800 021ITC3191340505
09/05/2019 MBVCB170248681.DUNG NHA CHO LINH BIEN.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH HA 2,000,000 021ITC1191280081
02/05/2019 NGUYEN THI THI-995219042939357 – Ung ho AABC Ref995219042939357 500,000 000CT07191220624
02/05/2019 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11191220393

Chi tiết ủng hộ qua VCB (tháng 5/2019)

25/05/2019 VNAF – 0101290 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25/05/2019 DD4400 – 0191213 + 1,330 Tra lai tien gui/Interest paid
16/05/2019 VNFI – 0272463 + 200,000 509843.160519.143511.Ung ho chuong trinh AABC
11/05/2019 VNIB – 1466688 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 04/2019. SO TIEN 11000 VND
02/05/2019 VNCK – 0398623 + 1,000,000 IBVCB.0205190677435001.Giup do gia dinh Lu Mi Giao
01/05/2019 DD4400 – 0098337 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Chi tiết ủng hộ qua TPB (tháng 4/2019)

Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
26/04/2019 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8,800 021T200VND 00001
24/04/2019 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 29,094 021DDODVND 00001
17/04/2019 MBVCB160923264.Ba va Con .CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH HAI TIEN PHONG 2,000,000 021ITC1191070538
09/04/2019 Khanh Chi ung ho cac ban 1,000,000 021ITC1190990536
06/04/2019 MBVCB156099515.Xe dap.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH HAI TIEN PHONG (TI 1,000,000 021ITC1190960510
05/04/2019 MBVCB155745791.Ta chi la chiec la….CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH HAI 1,000,000 021ITC1190950024
02/04/2019 MBVCB154598029.DON RAC HON KHOAI.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH HAI TIE 1,000,000 021ITC1190920073

Chi tiết ủng hộ qua VCB (tháng 4/2019)

26/04/2019 MBVP – 0210456 + 1,000,000 MBVCB165425575.ung ho truong thon.CT tu 0111000135277 NGUYEN KIM NHAN toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
25/04/2019 VNAF – 0097017 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25/04/2019 DD4400 – 0115245 + 1,168 Tra lai tien gui/Interest paid
06/04/2019 VNIB – 1475006 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 03/2019. SO TIEN 11000 VND
05/04/2019 VNCK – 0407618 + 1,000,000 IBVCB.0504190940555002.Ung ho chuong trinh AO AM BIEN CUONG
01/04/2019 DD4400 – 0102754 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Chi tiết ủng hộ qua VCB (tháng 3/2019)

26/03/2019 VNCN – 0071758 6,984,200 IBVCB.2603190786642001.Thanh toan lai tien mua banh bong, kim, bom di Hon Khoai (3-2019)
25/03/2019 VNCK – 0950115 54,005,500 IBVCB.2503190570415002.AABC thanh toan tien dien Mat Troi Hon Khoai theo yeu cau cua anh Mai Thanh Hai
25/03/2019 VNAF – 0093050 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
10/03/2019 MBVP – 0232882 + 5,000,000 MBVCB144424464.ung ho Hon Khoai.CT tu 0071001120768 NGUYEN HONG DAN toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
09/03/2019 VNIB – 1641994 22,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING CAC THANG 01/2019 VA 02/2019. SO TIEN 22000

Chi tiết ủng hộ qua TPB (tháng 3/2019)

Ngày hiệu lực Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
31-03-19 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8,800 021T200VND 00001
28-03-19 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11190870858
Ngày hiệu lực Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
25/03/2019 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 23,747 021DDODVND 00001
11/03/2019 NGUYEN THI THI-995219031123495 – Ung ho Ao Am BienCuong Ref995219031123495 500,000 000CT07190700265
11/03/2019 MBVCB144562360.Thuong ta Nguyen Tien Dung – Don truong DBP Song Thanh (bien gioi 532) – Se Kong (Lao 1,000,000 021ITC1190700024
11/03/2019 Phuong SBDN – NLMT Bo doi Hon Khoai FT19070100603569 3,000,000 021ITC1190700512

Chi tiết ủng hộ qua VCB (tháng 2/2019)

25/02/2019 DD4400 – 0128933 + 4,226 Tra lai tien gui/Interest paid
25/02/2019 VNAF – 0089440 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
22/02/2019 VNCN – 0038666 91,495,625 IBVCB.2202190894549001.Thanh toan theo de nghi chuyen Pho Cao va Bat Dai Son (Ha Giang, 2-2019)
22/02/2019 MBVP – 0515330 + 1,000,000 MBVCB138070253.ung ho Ao Am Bien Cuong (with love).CT tu 0281000256986 NGUYEN THI THANH MAI toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
19/02/2019 VNFI – 0381110 + 6,000,000 507550.190219.150614.Ung ho chuong trinh AABC
13/02/2019 MBVP – 0658321 + 200,000 MBVCB134824350.ung ho chuong trinh Ao Am Bien Cuong.CT tu 0821000151054 NGUYEN HANG NGOC toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
05/02/2019 MBVP – 0818026 + 2,000,000 MBVCB133038418.TNV Thanh Mai ung ho mua gian NLMT Hon Khoai – cua it long nhieu.CT tu 0281000256986 NGUYEN THI THANH MAI toi 0251001305397 BUI NGOC QUANG.
01/02/2019 DD4400 – 0114690 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

Chi tiết ủng hộ qua TPB (tháng 2/2019)

Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch
28/02/2019 MBVCB140382060.GUI LEN TRAM BIEN PHONG.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH H 2,000,000 49,554,788 021ITC1190590027
28/02/2019 PHI SMS BANKING 11,000 47,554,788 021CA11190590688
28/02/2019 Phi su dung dich vu OTP SMS 11,000 47,565,788 021CA11190590298
27/02/2019 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8,800 47,576,788 021T200VND 00001
23/02/2019 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 31,636 47,585,588 021DDODVND 00001
22/02/2019 Chi tien chuyen Bat Dai Son theo ke hoach (500k co, ship ao) 25,508,800 47,553,952 021ITC3190530549
22/02/2019 Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong FT19053081876501 3,000,000 73,062,752 021ITC1190530025
18/02/2019 MBVCB136516077.Quan Ba, Dong Van 16-17.2.2019.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI 2,000,000 70,062,752 021ITC1190490613
18/02/2019 Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong.BO:TRAN THI PHUONG.Ref 00001752 500,000 68,062,752 000CT07190492186
14/02/2019 Chuyen tien dong gop kinh phi xay dung bia mo 28 liet si o phia Bac 1,000,000 67,562,752 021ITC1190450614
13/02/2019 MBVCB134757896.17.2.1979.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH HAI TIEN PHONG 1,000,000 66,562,752 021ITC1190440075
13/02/2019 MBVCB134726255.17.2.1979 – 17.2.2019.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH HAI 2,000,000 65,562,752 021ITC1190440520
12/02/2019 me Thao ung ho chuong trinh ao am bien cuong 500,000 63,562,752 021ITC1190430005
11/02/2019 MBVCB134026927.Ba Nguyen Thi Choong – Vi Xuyen – Ha Giang.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 6868 1,000,000 63,062,752 021ITC1190420220
11/02/2019 MBVCB133837254.Anh Hung Hoang Van Khoay.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH 1,000,000 62,062,752 021ITC1190420202

Chi tiết ủng hộ qua TPB (tháng 1/2019)

Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch
30-01-19 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8,800 021T200VND 00001
28-01-19 Phi su dung dich vu OTP SMS 11,000 021CA11190282664
28-01-19 PHI SMS BANKING 11,000 021CA11190280358
24-01-19 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 28,192 021DDODVND 00001
24-01-19 MBVCB127297767.Chan am (2).CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH HAI TIEN PHON 1,000,000 021ITC1190240548
24-01-19 MBVCB127026608.Chan am.CT tu 0031000268666 HOANG THI DIU toi 68683388001 MAI THANH HAI TIEN PHONG (T 1,000,000 021ITC1190240503
09-01-19 NGUYEN THI THI-995219010920113 – Ung ho Ao am biencuong Ref995219010920113 500,000 000CT07190090222
07-01-19 Gia han ten mien aoambiencuong.vn theo ma don hang EF2A63E537 490,800 021ITC3190070528

Chi tiết ủng hộ qua VCB (tháng 1/2019)

30/01/2019 VNCK – 0219259 10,002,200 IBVCB.3001190507150001.AABC chuyen tien mua hang hoa cho chien sy DBP Dac Bo
26/01/2019 VNFI – 0038111 + 500,000 957162.260119.115156.Vo Thach Chi Truong ung ho chuong trinh Ao Am Bien Cuong FT19026710000715
25/01/2019 VNAF – 0084538 + 250,000 IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
25/01/2019 DD4400 – 0229868 + 3,741 Tra lai tien gui/Interest paid
17/01/2019 VNFI – 0261505 + 500,000 501150.170119.084336.Ung ho chuong trinh AABC
14/01/2019 J633 – 0032205 + 10,000,000 Sender:01307001.DD:140119.SHGD:10010478.BO:NGO DINH HOANG.IBLS NGO DINH HOANG DONG GOP QUY AABC
12/01/2019 VNIB – 1494342 11,000 THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 12/2018. SO TIEN 11000 VND
01/01/2019 DD4400 – 0117644 2,200 Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge
01/01/2019 AGR-VCB + 10,000,000 Trieu Kim Cuong di bien tay nam

Số dư đầu kỳ VCB (1/1/2019): 179,637,563
Số dư đầu kỳ TPB (1/1/2019): 59,056,160