Cập nhật ủng hộ 2020 (đến 18/2/2020)

Từ 01/01/2020, mọi ủng hộ cho Áo Ấm Biên Cương xin vui lòng chuyển vào tài khoản chính tại Ngân Hàng Tiên Phong, Tên Tài khoản: MAI THANH HẢI, Số Tài khoản (VND): 68683388001 .

Tháng 2/2020 (VCB)

2020-02-169917 – 5452011,000THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 01/2020. SO TIEN 11000 VND
2020-02-135097 – 11144+50,000,000Sender:79327001.DD:130220.SHGD:10000238.BO:NGUYEN THANH PHUONG.068TEL4200440018 : MS NGUYEN THANH PHUONG UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG

Tháng 1/2020 (TPB)

Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có
30/01/2020 PHI QUAN LY TAI KHOAN 8800  
30/01/2020 ung ho AABC   500000
30/01/2020 PHI SMS BANKING 11000  
23/01/2020 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001   16464
18/01/2020 Ung ho cac be vung cao   1000000
14/01/2020 Tra va Thanh ung ho Ao am bien cuong   1000000
11/01/2020 Vo Thach Chi Truong ung ho chuong trinh Ao Am Bien Cuong FT20011748107991   500000
10/01/2020 NGUYEN THI THI-995220011054984 – Ung ho AABC Ref995220011054984   500000
07/01/2020 TT MDH duy tri ten mien NR3D5E5B2A 460000  

 

Tháng 1/2020 (VCB)

01-02-20.VCB – 12,200CA NHAN QLTK- VND
25-01-20VNAF – 143352+250,000IBAFT.2410170137811001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
22-01-20DD4400 – 099998+1,121GIAO DICH TRA LAI TU DONG
06-01-20VNFI – 573731+500,000419114.060120.162452.Ung ho chuong trinh AABC
01-01-20DD4400 – 0554322,200Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

TỒN QUỸ CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 57,010,027 VNĐ