Cập nhật ủng hộ chuyến Nà Khoa (Điện Biên)

Hiện tại, chúng tôi đang cập nhập ủng hộ chuyến đi Nà Khoa tại trang Facebook của Áo Ấm Biên Cương, xin các bạn truy cập https://www.facebook.com/AoAmBienCuong để xem nhé.

Hoặc xem link tổng hợp tại đây; các bạn đã chuyển tiền ủng hộ nhưng chưa thấy cập nhật, xin vui lòng liên hệ với BĐH qua các số điện thoại tại trang Liên Hệ hoặc để lại tin nhắn tại đây, chúng tôi sẽ kiểm tra và hồi đáp trong thời gian sớm nhất.

Sau mỗi chuyến đi, chúng tôi sẽ công bố bản công khai tài chính đầy đủ.

Trân trọng

Ban Điều Hành