Cập nhật ủng hộ năm 2015 (đến ngày 31/12/2015)

*** Số dư cuối kỳ tại VCB (31/12/2015) 142,001,319 VND
*** Số dư cuối tại TPB (31/12/2015) 69.899.230 ĐỒNG

Ủng hộ qua Vietcombank Bank (Tháng 12/2015)

31/12/2015 6960 – 0000162 + 2,000,000 DAO THUY DUNG;419 LE LOI HP;UNG HO CHUONG TIRNH AO AM HIEN CUONG; GD TIEN MAT
31/12/2015 VNCK – 0077734 + 10,000,000 IBVCB.3112150032936001.Nhom ban Huong Vu ung ho ao am cho cac be Lao Cai
31/12/2015 J633 – 0017734 + 750,000 Sender:01309001.DD:311215.SHGD:10005890.BO:NGUYEN DANH VINH.MR BAO VA VINH UNG HO CHUONG T RINH AO AM BIEN CUONG
31/12/2015 VNCK – 0017811 + 1,500,000 IBVCB.3112150287599001.Tuan Anh chuyen tien di Bat Xat
31/12/2015 DD4400 – 0314412 + 31,387 Tra lai tien gui/Interest paid
31/12/2015 VNCK – 0025008 + 1,000,000 IBVCB.3112150754395002.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
31/12/2015 J633 – 0015840 + 500,000 Sender:01204009.DD:311215.SHGD:90007731.BO:NGUYEN CONG VO.NGUYEN CONG VO CT
30/12/2015 VNCK – 0015999 + 1,000,000 IBVCB.2912150449915002.Ngoc Tan ung ho AABC
30/12/2015 J633 – 0014267 + 500,000 Sender:01309001.DD:301215.SHGD:10004221.BO:PHAM THI THUY TRANG.UNG HO CHUONG TRINH AO AM B IEN CUONG FB ANH MAI THANH HAI
30/12/2015 ZZ45 – 0009773 + 4,000,000 Sender:01310001.DD:301215.SHGD:10009383.BO:NGUYEN THI LAN ANH.NGUYEN THI LAN ANH CK TIEN U NG HO CUA MR CANH MRS KIM NGAN MRS NGUYEN THANH VAN CHO BUI NGOC QUANG
30/12/2015 VNCK – 0064060 + 1,500,000 IBVCB.3012150656602003.Ban Duyen Huynh tang co giao Lao Cai
30/12/2015 VNCK – 0046705 + 1,000,000 IBVCB.3012150882904002.Khuc Thuy Lien ung ho co giao Lao Cai
30/12/2015 VNCK – 0044368 + 2,000,000 IBVCB.3012150627985001.Tuan Anh tang co giao Lao Cai
29/12/2015 U592 – 0240570 + 1,000,000 FTF.CN:4283100000682169 .FrAcc:0781000427680 .ToAcc:0251001305397
29/12/2015 VNCK – 0002619 + 300,000 IBVCB.2912151032381003.NGUYEN CHAU UNG HO
29/12/2015 VNCK – 0096797 + 10,000,000 IBVCB.2912150335363006.Quy Hi Vong ung ho CT Ao Am Bien Cuong
29/12/2015 4H69 – 0007818 + 1,000,000 /Ref:P3225363914{//}/Ref:P3225363914{//}B/O:LE THI MAI LINH CHUYEN DEN CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG CHO TRE EM VUNG CAO
29/12/2015 VNCK – 0086471 + 1,000,000 IBVCB.2912150157035001.Kieu Anh -Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong – Diem truong Po Ho Cao
29/12/2015 K015 – 0000117 + 1,000,000 NGO THI THANH THUY NT UNG HO AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
29/12/2015 VNCK – 0080007 + 600,000 IBVCB.2912150336912004.Yen Pham Hai CK ung ho AABC
29/12/2015 VNCK – 0070032 + 500,000 IBVCB.2912150718056001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
29/12/2015 VNCK – 0057371 + 10,000,000 IBVCB.2912151026192001.Ung ho tre em o Bat xat Lai cai
29/12/2015 VNCK – 0055421 + 1,000,000 IBVCB.2912150480850001.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
29/12/2015 VNCK – 0054471 + 500,000 IBVCB.2912150487986002.Chi Huong Q3, ung ho chuong trinh ao am bien cuong
28/12/2015 3812 – 0000080 + 1,000,000 nguyen minh ngoc nop fb mua bien vang ung ho tre em bao lac Cao Bang GD TIEN MAT
28/12/2015 Z182 – 0000014 + 500,000 TRAN THI HUE – HUE TRAN UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
25/12/2015 VNCK – 0097141 + 1,000,000 IBVCB.2512150387155001.Ung ho quy ao am bien cuong
25/12/2015 S810 – 0000087 + 5,000,000 PHAN ANH NGA UNG HO CT AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
25/12/2015 VNCK – 0004957 31,717,300 IBVCB.2512150766732002.IBVCB.2512150864401001.Tam ung tien ao va ung cho hoc sinh BatXat (Lao Cai) chuyen 1-2016
24/12/2015 K015 – 0000154 + 1,000,000 NGO THI THANH THUY NT UNG HO CT AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
24/12/2015 VNMB – 0184914 + 500,000 IBVCB.VNMB. VNMB20151224184914. Nguyen Ngoc Tu (Long Bien) ung ho ct AABC
24/12/2015 9569 – 0000047 + 2,000,000 VO QUANG MINH;HN;ung ho mai am vung cao;
24/12/2015 RW36 – 0000019 + 3,000,000 DUONG PHUONG THANH UNG HO CTRINH AO AM BIEN CUONG – COC RANG – BAO LAC -CAO BANG GD TIEN MAT
24/12/2015 VNCK – 0001049 + 500,000 IBVCB.2312150852818002.Ao am cho tre em
23/12/2015 J633 – 0012672 + 200,000 Sender:01309001.DD:231215.SHGD:10003156.BO:NGUYEN THI HAI.AO AM BIEN CUONG
23/12/2015 LI74 – 0000075 + 1,000,000 NGUYEN THI CAM HA // UNG HO AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
22/12/2015 VNCK – 0038819 + 300,000 IBVCB.2212150534921002.To Phuong Chi quyen gop cho chuong trinh ao am bien cuong
22/12/2015 VNCK – 0031205 + 400,000 IBVCB.2212150490407001.Ung ho chuong trinh Ao Am Bien Cuong
21/12/2015 K015 – 0000062 + 2,000,000 NGO THI THANH THUY NT UNG HO AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
19/12/2015 VNCK – 0071297 + 200,000 IBVCB.1912150788580001.Tran Hong Nhat – Giup do hoc sinh Cao Bang, thang 1.2016
18/12/2015 VNCK – 0059870 + 500,000 IBVCB.1812150176996001.Giup do hoc sinh Cao Bang, thang 1.2016
18/12/2015 VNCK – 0038898 16,003,300 IBVCB.1812150532790001.Chuyen tien ung ho thay Thich Nhu Dao o Nha Trang
18/12/2015 VNCK – 0029453 + 300,000 IBVCB.1812150220033001.Ung ho chuong trinh ao am Bien Cuong
17/12/2015 VNCK – 0072613 + 1,500,000 IBVCB.1712151011087003.Mamamia Qsc (1tr)+ Ban(500k) -Ung ho ao am bien cuong
16/12/2015 VNCK – 0086934 + 10,000,000 Công ty King Wines Đà Nẵng Ung ho hoa thuong Thich Nhu Dao
15/12/2015 VNCK – 0051465 + 1,500,000 IBVCB.1512150138207001.ung ho quy ao am bien cuong (nha bao Mai Thanh Hai)
15/12/2015 MM52 – 0000074 + 1,000,000 DUONG QUOC HAI GIUP DO HOA THUONG THICH NHU DAO FB MUA BIEN VANG CHUYEN TIEN GD TIEN MAT
15/12/2015 8896 – 0000076 + 1,000,000 HO THI BACH YEN GIUP DO HOA THUONG THICH NHU DAO GD TIEN MAT
14/12/2015 L333 – 0005387 + 2,000,000 Sender:79310001.DD:141215.SHGD:10000089.BO:NGUYEN DUY TUONG.GUI THAY THICH NHU DAO
14/12/2015 VNCK – 0062124 + 350,000 IBVCB.1412150611227001.Giup do Hoa thuong Thich Nhu Dao
12/12/2015 VNVT – 0196215 + 400,000 VCBVT.84986909396.CT tu 0451001883196.TRINH KHANH HUONG sang 0251001305397.BUI NGOC QUANG.151212235325257.VNVT20151212196215.giup do Thay Thich Nhu Dao
11/12/2015 VNCK – 0088280 + 1,000,000 IBVCB.1112150096362001.Facebook Minh Khang giup do hoa thuong THICH NHU DAO
09/12/2015 VNCK – 0058336 5,003,300 IBVCB.0912150889718001.AABC chuyen tien mua qua cho chien sy dao Hon Hai (Khanh Hoa) chuyen 12/2015

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 12/2015)

Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư  Tài khoản đối ứng Mã giao dịch
31/12/2015 Ung ho cac em hs – Bat Xat- Lao Cai.BO:LE NGOC QUY 500,000 69,889,230 00000034006 – SGD NHNN VIET NAM 201CT07153650229
Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư  Tài khoản đối ứng Mã giao dịch
30/12/2015 TRUONG XUAN DUC HA GUI QUY AO AM BIEN CUONG MAI THANH HAI.BO:TRUONG XUAN DUC HA 500,000 69,389,230 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07153641778
30/12/2015 –PHAN MANH CUONG UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG–.BO:PHAN MANH CUONG 1,000,000 68,889,230 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07153641501
30/12/2015 Em Mai Anh – Bao DT To Quoc ung ho cac em o Trung Leng Ho. Bat xat. Lao cai..BO:NGUYEN THI MAI ANH 500,000 67,889,230 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07153641321
30/12/2015 IBUNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG : 500.000D  UG HO NHA SU O NHA TRANG : 500.000D.BO:NGUYEN THI HONG HANH 1,000,000 67,389,230 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07153641327
30/12/2015 Nguyen Thi THanh Tu Ung ho ao am bien cuong..BO:NGUYEN THI THANH TU 1,000,000 66,389,230 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07153641300
30/12/2015 ao am bien cuong.BO:Nguyen duc Lam 500,000 65,389,230 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07153640196
29/12/2015 Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong 300,000 64,889,230  – 000ITC1153630146
29/12/2015 Chi Ha Thuy Quynh. nick facebook Sonam Lahmo ung ho quy AABC cho cac chau vung cao thang 1 2016.BO:HA THUY QUYNH 1,000,000 64,589,230 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07153630497
29/12/2015 Ung ho AABC-Trung Leng Ho 1,000,000 63,589,230  – 000ITC1153630063
29/12/2015 Em Alex Thuy Duong ung ho chuong trinh Ao Am Bien Cuong diem truong Po Ho Cao.BO:PHAM THI TRANG NHUNG 800,000 62,589,230 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07153630377
29/12/2015 ung ho chuong trinh ao am bien cuong 500,000 61,789,230 00000034014 – SGD NHNN VIET NAM 000ITC1153630041
29/12/2015 TC:VNCN00012.UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG.BO:PHAM THI DUY LY 1,000,000 61,289,230 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07153630092
29/12/2015 NGUYEN THI THICMC SOFTDI SU MY HAO-995215122900545 –  Ung ho AABC 200,000 60,289,230 00084108001 – NHTMCP DAU TU VA PHAT TRIEN VN-CNHN 000CT07153630001
26/12/2015 PHI SMS BANKING 5,500 60,089,230  – 021CA11153600141
25/12/2015 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 25,288 60,094,730  – 021DDODVND 00001
24/12/2015 TRUONG THI HOANG NHI72-73B HUYNH VAN NGHE – P15 -Q.TAN BINH –995215122403338 – NHI TRUONG UNG HOCAC CHAU HS LAO CAI 500,000 60,069,442 00084108001 – NHTMCP DAU TU VA PHAT TRIEN VN-CNHN 000CT07153581364
24/12/2015 Nguyen Duy Bao Ung ho aoambiencuong.BO:NGUYEN DUY BAO 2,000,000 59,569,442 00000034006 – SGD NHNN VIET NAM 201CT07153580115
23/12/2015 BCIN:FT1535700559:ung ho chuong trinh Ao am bien cuong.BO:VU TIEN DUNG 1,000,000 57,569,442 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07153570135
23/12/2015 PHAM BINH MINH178F TRUONG DINH-HAI BA TRUNG-995215122300961 – GIUP DO HOC SINHCAO BANG THANG 1. 2016 200,000 56,569,442 00084108001 – NHTMCP DAU TU VA PHAT TRIEN VN-CNHN 000CT07153570027
Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư  Tài khoản đối ứng Mã giao dịch
21/12/2015 khuyetdanh ung ho aabc.BO:nguyen thanh binh 500,000 56,369,442 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07153550452
21/12/2015 ung ho ao am bien cuong 1,000,000 55,869,442  – 000ITC1153550052
21/12/2015 PHAM BINH MINH178F TRUONG DINH-HAI BA TRUNG-995215122101673 –  giup do hoc sinhcao bang thang 1 .2016 200 54,869,442 00084108001 – NHTMCP DAU TU VA PHAT TRIEN VN-CNHN 000CT07153550154
21/12/2015 Ung ho tien cho chuong trinh ao am bien cuong cua Sonam Lahmo.BO:HA THUY QUYNH 1,000,000 54,869,242 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07153550573
21/12/2015 TC:VNCN98441.Ung ho chuong trinh AABC.BO:NGUYEN THI DIEU THO 1,000,000 53,869,242 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07153550551
21/12/2015 ung ho ao am bien cuong fb nguyenbich.BO:NGUYEN THI BICH HANH 500,000 52,869,242 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07153550073
21/12/2015 TC:VNMB183729.FB ThanhPhuong – Ung ho CT Ao am bien cuong.BO:TRAN THI THANH PHUONG 1,000,000 52,369,242 00000034002 – SGD NHNN VIET NAM 000CT07153550024
18/12/2015 Vu Phuong Tra ung ho mua ao ap tre em Cao Bang 1,000,000 51,369,242 00455738001 – NGUYEN THANH TAM 002CTMB153520576
18/12/2015 Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong 200,000 50,369,242 00046187001 – HOANG MINH LUYEN 201CTMB153520065
26/11/2015 PHI SMS BANKING 5,500 50,169,242  – 021CA11153300192
25/11/2015 TRA LAI TIEN GUI TK: 68683388001 25,556 50,174,742  – 021DDODVND 00001

*** Số dư đầu kỳ tại VCB (12/2015) 103,893,832 ĐỒNG
*** Số dư đầu kỳ tại TPB (12/2015) 50.169.242 ĐỒNG

Ủng hộ qua Vietcombank Bank (Tháng 11/2015)

24/11/2015 VNCK – 0002780 + 9,576,000 IBVCB.2411150460478001.Nhom Thien Nguyen Meo Ut ck tu thien ung ho Lai Chau
16/11/2015 VNCK – 0046200 + 1,000,000 IBVCB.1611150974412001.Ung ho chuong trinh ao am cho em

*** Số dư đầu kỳ tại VCB (11/2015) 93,293,464 ĐỒNG
*** Số dư đầu kỳ tại TPB (11/2015) 50.149.186 ĐỒNG

Ủng hộ qua Vietcombank Bank (Tháng 10/2015)

22/10/2015 VNCK – 0092069 + 500,000 IBVCB.2210150635963003.Ngo hai yen ung ho AABC
07/10/2015 0669 – 0000035 + 5,000,000 NGUYEN QUOC AN DONG GOP CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
07/10/2015 M437 – 0284338 + 200,000 FTF.CN:9704366600515982018.FrAcc:0181000175476 .ToAcc:0251001305397

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 10/2015)

23/10/2015 3055296662 NH TIEN PHONG BANK HOI SO CHINH HANOI UNG HO AO AM BIEN CUONG.BO:NGUYEN THI THUY NGA 59 NGO 242 DUONG LANG 1,000,000 000CT07152960474
23/10/2015 UNG HO CT AO AM BIEN CUONG 3,200,000 019CHDP152960007
22/10/2015 EB MUA BIEN VANG UNG HO MUA QUAN AO AM CHO TRE EM LAI CHAU CHUYEN TIEP DEN CN HA NOI.BO:NGUYEN MINH NGOC 1,000,000 000CT07152950070
01/10/2015 Hoang Ha Tan ung ho quy Ao Am Bien Cuong.BO:HA QUOC MINH 500,000 000CT07152740742

Ủng hộ qua Vietcombank Bank (Tháng 9/2015)

27/09/2015 VNCK – 0096762 5,000,000.00 IBVCB.2609150000782001.Cty TNHH Vinh Hai – Dong nai tang ban bong ban cho Bo doi Dao Phan Vinh
21/09/2015 F788 – 0000048 1,000,000.00 NGUYEN PHUONG TUNG NOP UNG HO CT AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
17/09/2015 0C72 – 0000233 2,000,000.00 NGUYEN DIEU LIEN TAM NT//LIEN HUONG UNG HO
16/09/2015 Q357 – 0000029 5,000,000.00 NGUYEN DIEU LIEN KHANH // UNG HO
16/09/2015 J633 – 0006456 1,000,000.00 Sender:01307001.NGUYEN TUAN LINH
03/09/2015 L333 – 0019195 1,000,000.00 Sender:01313007.DD:030915.SHGD:10000432.BO:P7 A9 TTDHSP, TO 33 DICH VONG HAU,CAU GIAY..CO LUI GIUP CHAU THIEN SAI GON DI HOC

*** Số dư đầu kỳ tại VCB (9/2015) 78,238,217 ĐỒNG
*** Số dư đầu kỳ tại TPB (9/2015) 44.415.255 ĐỒNG

Ủng hộ qua Vietcombank Bank (Tháng 8/2015)

26/08/2015 VNCK – 0048180 300,000.00 IBVCB.2608150626891003.Giup em Thien SG di hoc – Facebook Sao Thangnam
25/08/2015 J633 – 0028815 3,000,000.00 Sender:01319001.DD:250815.SHGD:10000651.BO:NGUYEN HUNG DUNG.IB  CK LNH GIUP EM THIEN DI HOC
25/08/2015 J633 – 0015946 1,500,000.00 Sender:01360002.DD:250815.SHGD:10000432.BO:DO THI MINH NGUYET.E MINH NGUYET GIUP EM THIEN SG DI HOC
25/08/2015 R811 – 0000062 500,000.00 PHAM QUOC TOAN GIUP E THIEN SG DI HOC GD TIEN MAT
25/08/2015 J633 – 0005792 1,000,000.00 Sender:01201001.DD:250815.SHGD:10000811.BO:TRIEU KIM CUONG.TRIEU KIM CUONG CT GIUP EM THIE N SAI GON DI HOC
19/08/2015 J633 – 0015962 1,000,000.00 Sender:01201003.DD:190815.SHGD:10004563.BO:TRINH HA PHUONG.UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG
17/08/2015 VNCK – 0047813 2,000,000.00 IBVCB.1708150180048001.Co Nhan goi Mai Thanh Hai hai trieu
14/08/2015 VNCK – 0012408 500,000.00 IBVCB.1308150970298001.Facebook Sao Thangnam Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
14/08/2015 Z823 – 0000020 1,000,000.00 KELLY WONG UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
13/08/2015 VNMB – 0151058 500,000 IBVCB.VNMB. VNMB20150813151058. E Ha Beo ung ho cac chau va a Hai
13/08/2015 Q354 – 0000211 2,000,000 NGUYEN THI THU VIEN / UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG GD TIEN MAT
13/08/2015 L333 – 0008164 500,000 Sender:79314001.DD:130815.SHGD:10000510.BO:HUYNH TRUONG TRUC NGAN
12/08/2015 VNCK – 0015453 1,000,000.00 IBVCB.1208150322596001.NNB gop it thuc an cho be Pa Hu
13/08/2015 VNCK – 0055345 500,000.00 IBVCB.1208150648475002.Ung ho chuong trinh Ao am bien cuong
12/08/2015 VNCK – 0038402 1,000,000.00 IBVCB.1208150750025001.Em Leean ck 1m
12/08/2015 VNCK – 0027787 1,000,000.00 IBVCB.1208150520691001.Ung ho chuong trinh Ao Am Bien Cuong
12/08/2015 N277 – 0000155 3,000,000.00 TRAN THI THANH TUYEN – LAM THUY AI CT GD TIEN MAT
12/08/2015 VNCK – 0018729 800,000.00 IBVCB.1208150239826001.Ung ho ao am bien cuong
12/08/2015 L333 – 0004007 1,000,000.00 Sender:79302001.DD:120815.SHGD:10001360.BO:LE HONG BOI.(RMNO 04021508124627) UNG HO AO AM BIEN CUONG (NHH VIETCOMBANK NAM SAI GON )
12/08/2015 VNCK – 0015453 1,000,000.00 IBVCB.1208150322596001.NNB gop it thuc an cho be Pa Hu
12/08/2015 VNCK – 0013533 1,000,000.00 IBVCB.1208150077104001.Ung ho cac chau Tam Trau, Le Thi Hanh Hoa
11/08/2015 Ref IBVCB.VNMB. VNMB20150811171665 5,000,000 .Cty TNHH Vinh Hai
11/08/2015 Ref IBVCB.1108150144982001 300,000  Yen Pham Hai
11/08/2015 VNCK – 0001547 500,000.00 IBVCB.1108150075336002.ung ho chuong trinh ao am bien cuong
11/08/2015 VNCK – 0097866 2,000,000.00 IBVCB.1108150530128001.Ung ho CT AABC
11/08/2015 VNCK – 0096092 500,000.00 IBVCB.1108150549944001.Fb Khang Hoang tang cac chau Pa hu
11/08/2015 VNMB – 0171277 500,000.00 IBVCB.VNMB. VNMB20150811171277. dinh viet thang, trung tam the, vcb. ung ho quy
11/08/2015 VNCK – 0089708 500,000.00 IBVCB.1108150218290001.Ung ho chuong trinh Ao Am Bien Cuong
11/08/2015 VNCK – 0087233 1,000,000.00 IBVCB.1108150514580004.Hai chau Van Thanh Hai, Van Thanh Hang ung ho cac ban Hang Gang
11/08/2015 VNCK – 0085376 500,000.00 IBVCB.1108150163032001.Me Oc N Be uh ct Pa Hu Tram Tau Yen Bai
11/08/2015 VNCK – 0082740 2,000,000.00 IBVCB.1108150471368001.Ref IBVCB.1108150137972002.Ung ho tre em Tram Tau T8-2015
11/08/2015 VNCK – 0080302 300,000.00 IBVCB.1108150554278001.Nhan Nguyen_Ung ho Pa Hu
08/08/2015 VNCK – 0056560 2,000,000.00 IBVCB.0808150676724001.FrAcc:0071000827056 ung ho AABC

Ủng hộ qua TienPhong Bank (Tháng 8/2015)

14/08/2015 2,000,000 BUI THI VAN ANH UNG HO
13/08/2015 1,000,000 NGUYEN DIEU LINH UNG HO
13/08/2015 300,000 PHUC AN – UNG HO CHUONG TRINH HANG GANG
13/08/2015 300,000 PHAM THI NGUYET ANH UNG HO CHUONG TRINH
13/08/2015 2,000,000 BO:Nguyen Cong Vo
12/08/2015 300,000 Ung ho tre em  Hang Gang NG. DOAN KHANH MINH
11/08/2015 10,000,000 Ung ho tre em  Hang GangBO:NGUYEN THI HONG DUNG
11/08/2015 1,000,000 FB MUA BIEN VANG UNG HO TRE EM TRAM TAU – YEN BAI NHAN TAI CN HA NOI.BO:NGUYEN MINH NGOC
11/08/2015 1,000,000 GIUP TRE EM TRAM TAU YEN BAI 8 2015.BO:NGUYEN THI THUY NGA 59 NGO 242 DUONG LANG

*** Số dư đầu kỳ tại VCB (8/2015) 49,938,571 ĐỒNG
*** Số dư đầu kỳ tại TPB (8/2015) 28.011.383 ĐỒNG

Trong các tháng 4->7/2015: Áo Ấm Biên Cương không triển khai kêu gọi do học sinh nghỉ hè, nên không phát sinh đóng góp.

***

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 3/2015) 

17/03/2015 NGUYEN DUC LAM 1,000,000
03/03/2015 KHUC TUAN ANH 500,000

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 2/2015) 

12/02/2015 AABC.BO:NGUYEN MINH TAN 500,000
11/02/2015 Ung ho cac con ha giang.BO:PHAM THI HUONG 300,000
3/02/2015 NGUYEN THI MINH NGOC 600,000
30/01/2015 NGUYEN THI TINH 1,500,000
26/01/2015 Nguyen Thi Thuy Hang 1,000,000
26/01/2015 NGUYEN THI DIEU THO 1,000,000

Ủng hộ qua VCB (Tháng 2-3/2015)

26/01/2015  VNCK – 0055521 3,000,000 Cty Ngoc Ha Tien Giang ung ho
14/02/2015  0C72 – 0000083 2,200,000 BE VIET UNG HO CHUONG TRINH AO AM BIEN CUONG
4/02/2015  L333 – 0011958 8,500,000 HOI MEO UT GUI MUA UNG

Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 1/2015) 

23/01/2015 NGUYEN DUY TAN (TU NICK LIBRA TAN) 500,000
23/01/2015 Ung ho 30 ung – AO AM BIEN CUONG 900,000
23/01/2015 Ung ho chuong trinh ao am bien cuong 300,000
22/01/2015 TRUONG THI HOANG NHI 500,000
21/01/2015 BO:DO THU HUONG NGUYEN THI THUY LAN 300,000
13/01/2015 TC:VNCN17240.Ngo Hai Yen ung ho AABC.BO:NGO HAI YEN 500,000
12/01/2015 Gop cho Ao Am Bien cuong.BO:BUI PHUONG THAO 1,000,000
09/01/2015 THO THI KIM CHI 1,000,000

 

Ủng hộ qua VCB (Tháng 1/2015)

26/01/2015  VNCK – 0055521 3,000,000.00 Cty Ngoc Ha Tien Giang ung ho
23/01/2015  VNCK – 0095772 3,000,000.00 KvanTran tang hoc sinh Phong Tho
23/01/2015  VNCK – 0091614 2,000,000.00 fb hong hanh dinh
23/01/2015 VNCK – 0091550 2,000,000.00 Ung ho chuong trinh
20/01/2015  J633 – 0007847 500,000.00 BO: TONG KIM UYEN
19/01/2015 VNCK – 0016792 450,000.00 .Le Kim Oanh ung ho CT AABC
12/01/2015  A804 – 0001373 500,000.00 FrAcc:0341005959000
08/01/2015 2,400,000.00 Nhóm bạn Tôm tép
06/01/2015 X651 – 0000067 6,000,000.00 LIEN HUONG VA CAO-NHI UNG HO CHUONG TRINH
05/01/2015 L333 – 0009608 23,100,000.00 Sender:79314001.DD:050115.SHGD:10000748.BO:CÁC MẸ NHÓM TN MÈO ÚT CHUYEN MUA UNG TANG CAC BE CAO BANG & QUANG NAM
03/01/2015 VNCK – 0050848 300,000.00 IBVCB.0301150876432001.ung ho

 

Thông tin ủng hộ từ năm 2014 về trước, xin xem tại đây