Năm học mới lên Sì Lờ Lầu

Chuyến Công tác lên Sì Lờ Lầu (Phong Thổ, Lai Châu) đã được thống nhất về địa điểm – thành phần giữa BĐH AABC, BCHBĐBP Lai Châu, Đồn BP 289 và BGH – Lãnh đạo địa phương cơ sở.

Tất cả các nội dung chuyến đi sẽ được rà soát, thống nhất lần cuối và thông qua Kế hoạch để công khai với các thành viên AABC (dự kiến cuối tháng 9, đầu tháng 10/2013; thời gian: 5 ngày, 4 đêm – kể cả thời gian vận động từ HN lên Đồn BP).

Để hoàn thành tốt chuyến Công tác đầu tiên trong năm học 2013-2014 tại xã biên giới đặc biệt khó khăn Sì Lờ Lầu, BĐH rất mong các Thành viên giúp việc:

GIỚI THIỆU CÁC ĐẦU MỐI – DOANH NGHIỆP MAY MẶC ÁO ẤM (ÁO KHOÁC CHỐNG RÉT, DÀI TAY, CÓ MŨ, 2-3 LỚP) NHIỀU KÍCH CỠ, ĐỘ TUỔI, MÀU SẮC VÀ ĐẶC BIỆT LÀ CHẤT LƯỢNG CAO – GIÁ CẢ ƯU ĐÃI.

Các đầu mối giới thiệu sẽ được lựa chọn nghiêm túc – công minh và đồng hành lâu dài, là nhà cung cấp sản phẩm áo ấm cho Chương trình AABC tiếp theo.

Mọi sự giới thiệu, xin gửi đến Mr. Mai Thanh Hải (0989066681 – 091750550; Email: thanhhai2006@gmail.com – aoambiencuong@gmail.com).