Category Archives: TIN TỨC

Cập nhật liên tục

Khánh thành điểm trường Pờ Hồ Cao (11/2016)

Sau hơn 3 tháng xây dựng, trong điều kiện thời tiết vô cùng khó khăn, AABC đã xây xong ngôi nhà trên đỉnh núi Pờ Hồ (thuộc huyện Trung Lèng…

Cập nhật trong năm 2014

Từ tháng 1/5/2013, chương trình Áo Ấm Biên Cương sẽ cập nhật ủng hộ trên trang thông tin này, đồng thời với trang Facebook của chương trình. Nếu có bất…

Thương về miền Trung

Mặc dù chuyến hàng lên Phong Thổ (Lai Châu) vừa kết thúc, theo kế hoạch phải đến tháng 11 mới bắt đầu triển khai chuyến hàng thứ 3 (năm học…

Chào Sì Lờ Lầu, chúng tôi đến đây!

Ít có chuyến đi nào mệt nhoài như chuyến lên Sì Lờ Lầu (Phong Thổ, Lai Châu) như chuyến 2 trong năm học 2013-2014 này: Số học sinh lên đến…

BẤY NHIÊU TÌNH, DÀNH CHO BIÊN CƯƠNG

Khoảng 100 bao – thùng hàng sẽ vượt núi băng rừng lên với đỉnh cao biên giới Sì Lờ Lầu – Ma Ly Chải, trong chuyến hàng thứ 2 trong…