Category Archives: CẬP NHẬT ỦNG HỘ

Tình hình ủng hộ

Cập nhật ủng hộ 2018 (đến 22/5/2018)

Ủng hộ qua TPbank tháng 5/2018 Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Mã giao dịch 15/05/2018 Ung ho Ao am bien cuong 200,000 021ITC1181353002 10/05/2018…

Cập nhật ủng hộ năm 2017 (đến 31/12/2017)

Ủng hộ qua TP Bank (Tháng 12/2017) Ngày thực hiện Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi có Số dư Mã giao dịch 30/12/2017 PHI QUAN LY TAI KHOAN 5,500…

Important

Cập nhật tài chính năm 2016 (đến 31/12/2016)

Tổng kết năm 2016 Số dư cuối kỳ: 201,515,391 VND Số dư cuối kỳ: 19,369,430 Ủng hộ qua Tiên Phong Bank (Tháng 12/2016) Thời gian Mô tả giao dịch Ghi nợ Ghi…

Cập nhật ủng hộ năm 2015 (đến ngày 31/12/2015)

*** Số dư cuối kỳ tại VCB (31/12/2015) 142,001,319 VND *** Số dư cuối tại TPB (31/12/2015) 69.899.230 ĐỒNG Ủng hộ qua Vietcombank Bank (Tháng 12/2015) 31/12/2015 6960 – 0000162 + 2,000,000 DAO THUY DUNG;419 LE…

Ủng hộ xây dựng Bia tưởng niệm ở Đồn 289 (Sì Lờ Lầu)

Cám ơn những sự sẻ chia, tưởng nhớ và tri ân, góp 1 nén hương, viên gạch, cân xi măng xây bia tưởng niệm 25 cán bộ chiến sĩ Đồn…