Tag Archives: Bạch Long Vĩ

Lâu rồi đảo mới được vui

Đảo tiền tiêu, đầu sóng ngọn gió đấy, nhưng bé lắm, chỉ loanh quanh buổi sáng là đi hết mọi chỗ, nên cả đảo biết nhau hết. Tàu cập cảng…