Tag Archives: dọc đường áo ấm

Dọc đường Áo Ấm

Đi từ thị xã Cao Bằng (mới được nâng cấp lên thành phố, theo trào lưu chung, nhưng có đến cả trăm năm nữa, vẫn rặt mùi làng núi) lên…