BAN ĐIỀU HÀNH

CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH:
Nhà Báo Mai Thanh Hải
ĐT: 098 906 6681  091 750 0550; Email: thanhhai2006@gmail.com;
Blog: http://maithanhhai.com – http://maithanhhaiddk.blogspot.com
FB: Mai Thanh Hải: https://www.facebook.com/mthanhhai

Mr.Bùi Ngọc Quang
Giám đốc Cty Cổ phần Điện Hoa: 098 950 1719; FB: Quang Bùi
Email: aabc@ciaoflora.vn

TP. HẢI PHÒNG
Mr. Trần Việt Phương
GĐ Công ty TNHH MTV GAS24 TP Hải Phòng: 0903215575; FB: Trần Việt Phương