Cách ủng hộ

Tên Tài khoản: MAI THANH HẢI
Số Tài khoản (VND): 68683388001
68683388002 (USD), 68683388003 (EUR)
Ngân hàng TMCP Tiên Phong- Chi nhánh Hà Nội

Đề nghị các nhà hảo tâm ghi rõ nội dung chuyển tiền: “Ủng hộ chương trình Áo ấm biên cương”. Tất cả các khoản tiền ủng hộ sẽ được sử dụng vào các đối tượng và mục đích như sau:

– Đối tượng ưu tiên hàng đầu: Trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới hải đảo. Ngoài ra, các khoản tiền ủng hộ có thể được chuyển thành quà tặng, vật dụng… hỗ trợ các chiến sỹ biên phòng, các giáo viên vùng biên giới hải đảo.

– Các khoản tiền sẽ được chi dùng để mua các suất quà tặng, vật dụng…; tiền vận chuyển hàng hóa cho các chuyến đi…

Do đặc thù hoạt động tại các khu vực núi cao, đường đi khó khăn, và tình hình nhân sự không cho phép để tiếp nhận phân loại, Áo Ấm Biên Cương sẽ ưu tiên tiếp nhận TIỀN để mua QUẦN ÁO, ĐỒ DÙNG MỚI. Quần áo cũ, số lượng ít hơn các bạn nên dành cho những chương trình khác trong địa bàn gần. Tất nhiên, nếu ĐÃ QUA PHÂN LOẠI và số lượng NHIỀU, vui lòng liên hệ với các đầu mối của AABC để cùng bàn bạc địa điểm tiếp nhận.

Khi ủng hộ chương trình Áo Ấm Biên Cương, các nhà hảo tâm sẽ mặc nhiên đồng ý với việc sử dụng vào các đối tượng và mục đích này.

 Xin trân trọng cảm ơn!.

Những học sinh Trung Lèng Hồ trong áo ấm mới do Áo Ám Biên Cương tặng

Những học sinh Trung Lèng Hồ trong áo ấm mới do Áo Ám Biên Cương tặng